Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lombardai ir jų veiklos ypatumai

  Įvadas. Lombardų susikūrimo istorija. Dabartinė lombardų situacija. Užstatomų daiktų asortimentas. Pinigų skolinimosi tvarka. Vogti daiktai. Konkurencija ir konspiracija. Užsienio lombardai. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2005-12-09
 • Londono akcijų birža

  Įvadas. Projekto tikslas – atlikti pilną pasirinktos finansinės institucijos aplinkos analizę. Projekto uždaviniai. Didžiosios Britanijos finansinė situacija. London Stock Exchange vieta ir reikšmė sektoriuje. London Stock Exchange SSGG analizė. Konkurentai. Išvados.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2009-02-23
 • Managerial Finance

  Darbas anglų kalba. Finansų valdymo pagrindai. A. Calculate the ratios in respect of Luader Plc for the year just ended. P/E ratio. Gearing ratio. c. Dividend cover. Dividend yield. Compare ratios with the industrial averages given and suggest reasons for any differences. Calculate WACC (Weighted Average Cost of Capital) and comment on any reservations you may have about your result. Explain why would a company wish to know its cost of capital? Comment on the idea of replacing the preference shares with a further issue of debentures with the same cost of capital as the existing debenture stock. Advice whether or not Luader Plc should proceed with the proposal.
  Finansai, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-03-14
 • Mano šeimos biudžetas (8)

  PowerPoint pristatymas. Mano šeima. Mamos darbovietė. Mamos atlyginimas. Tėčio darbovietė. Tėčio atlyginimas. Palūkanų skaičiavimas. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerio valiutos kursai. Mamos ir vaiko kelionė. Valiutos pardavimas. Tėvų mėnesio pajamos. Tėvų mėnesio išlaidos. Išvados.
  Finansai, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-06-23
 • Matematiniai modeliai finansuose

  Draudos matematiniai modeliai. Finansų rinkų matematiniai modeliai. Paprasčiausi Draudos modeliai (DMM). Suminė išmokų pasiskirstymo funkcija. Bankroto tikimybė. Įmokų skaičiavimo ideologija Draudoj. Nulinio naudingumo principas. Perdrauda. Perdraudos būdai. Gyvybės drauda (GD). Sudėtinių palūkanų formulė. Capital Asset Pricing Model. Black versija. Lagranžo daugiklių metodas (LDM). Sharpo – Lintnerio versija. Arbitrage Pricing Theory. Opcionai.
  Finansai, konspektas(34 puslapiai)
  2006-06-02
 • Materialinių investicijų tendencijų analizė Lietuvoje

  Pranešimas. Investicijos. Materialinės investicijos. Materialiosios investicijos pagal struktūrą. Materialinės investicijos pagal ekonominės veiklos rūšis.
  Finansai, rašinys(5 puslapiai)
  2006-04-21
 • Materialūs ir nematerialūs vertybiniai popieriai

  Akcijos. Akcininkų asmeninių vertybinių popierių tvarkymas. Paprastos ir privilegijuotos akcijos. Darbuotojų akcijos. Akcijų pasirašymas. Akcijų apmokėjimas. Akcijų perleidimas. Uždarųjų akcinių bendrovių akcijų perleidimo ypatumai. Bendrovės išleistų akcijų negaliojimas ir keitimas. Įstatinio kapitalo didinimas. Obligacijos. Konvertuojamosios obligacijos. Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų įsigijimas pasinaudojant pirmumo teise. Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai išleidžiami tarptautinėse finansų rinkose. Pagrindinės vertybinių popierių išleidimo tarptautinėse finansų rinkose ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų pasirašymo procedūros. Vertybinių popierių, sandorių pagal kitus įsipareigojamuosius dokumentus ir užsienio paskolų apskaita. Antrinė vertybinių popierių apyvarta. Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai. Pagrindinės vertybinių popierių išleidimo sąlygos. Vertybinių popierių apskaita. Pirminė vertybinių popierių apyvarta. Antrinė vertybinių popierių apyvarta. Apibendrinimas.
  Finansai, referatas(25 puslapiai)
  2006-03-30
 • Materialūs ir nematerialūs vertybiniai popieriai (2)

  Įvadas. Darbo tikslas – susipažinti su Lietuvos vertybinių popierių sistema. Uždavinys – išsiaiškinti vertybinių popierių požymius ir funkcijas. Akcijos. Darbuotojų akcijos. Obligacijos. Čekiai. Vekseliai. Indėlių liudijimai. Vyriausybės vertybiniai popieriai. Valstybės išleidžiamos obligacijos. Iždo vekseliai. Vyriausybės obligacijų ir iždo vekselių skirtumai ir panašumai. Taupymo lakštai. Pirminė viešoji vertybinių popierių apyvarta. Antrinė vertybinių popierių viešoji apyvarta. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2010-04-09
 • Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto sudarymas ir vykdymas

  Įmonių finansų kursinis darbas. Įvadas. Literatūros apžvalga. Mažeikių rajono biudžeto sudarymas ir vykdymas. Savivaldybės biudžeto sudarymas. Savivaldybės biudžeto vykdymas. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1).
  Finansai, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2007-01-23
 • Meksikos peso kurso kitimas 2006 metų sausio 1-vasario 24 dienomis

  Pratarmė. Probleminės srities aprašas. Modelio formulavimas. Arima modelio sudarymas. ACF ir PACF reikšmių apskaičiavimas. Pirmojo laipsnio skirtuminės lygties reikšmių apskaičiavimas. Modelio identifikavimas. Modelio koeficientų įvertinimas. Prognozuojamų reikšmių skaičiavimas. Liekamųjų paklaidų apskaičiavimas. Stebinių analizė. Stacionarumo tikrinimas. Išskirties įvertinimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-09-27
 • Meno mokyklos finansų kontrolė

  Bendrosios nuostatos. Finansų kontrolės tikslai. Ūkinių operacijų tvirtinimas ir atlikimas. Mokėjimų kontrolė. Turto naudojimo kontrolė. Baigiamosios nuostatos. Įsakymas dėl meno mokyklos finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo.
  Finansai, pavyzdys(5 puslapiai)
  2006-10-20
 • Mergers and acquisitions (2)

  Darbas anglų kalba. Susijielimai ir įsigijimai - įmonių strategijos. Course project of investment management subject. Introduction. The basic forms of mergers and acquisitions (M&A). Merger or consolidation. Acquisition of stock. Acquisition of assets. Classification scheme. Note on takeovers. Value creation chain in mergers and acquisitions. Value creation in mergers and acquisitions – a conceptual framework. Internal and external resources in mergers and acquisitions. Capabilities and key success factors in mergers and acquisitions. Soft key success factors. Hard key success factors. Value drivers in mergers and acquisitions. Impact of cultural differences on mergers and acquisitions. Disadvantages of mergers and acquisitions.
  Finansai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2009-11-27
 • Metinė finansinė atskaitomybė: baldų gamyba UAB "Alantas"

  Įvadas. UAB "Alantas" veiklos sritis: džiovina medieną, iš kurios gamina baldus. Baldus gamina įvairių medienos rūšių: iš natūralaus medžio ir iš laminuotų drožlių plokščių. Darbo tikslas: išanalizuoti UAB "Alantas" metinės finansinės atskaitomybės rodiklius. Finansų analizės esmė. Finansų analizės metodai. Finansinių rodiklių paaiškinimai. Pelningumo rodikliai. Mokumo ir likvidumo rodikliai. Svertų reikšmė. Turto valdymo rodikliai. Veiklos ir finansinio ciklo skaičiavimas. UAB "Alantas" metinės finansinės atskaitomybės finansinė analizė. Bendra įmonės charakteristika. UAB "Alantas" finansinės būklės įvertinimas. Vertikali balanso analizė. Horizontali balanso analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Įmonės veiklos pelningumo analizė. Kapitalo kaštų analizė. Veiklos ir finansinių svertų skaičiavimas. Apyvartinio kapitalo analizė ir valdymas. Trumpalaikio turto valdymas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-11-11
 • Metinis turto ir pajamų deklaravimas. Deklaracijos formų pildymo metodiniai nurodymai

  Įvadas. FR0462S0 forma ūkininkams ir gyventojams, turintiems verslo liudijimus. Deklaracijos užpildymo reikalavimai. Deklaracijos užpildymo pagrindiniai principai. Deklaracijos pildymas. Deklaracijos pateikimas. Deklaracijos pakartotinis teikimas ir tikslinimas. Baigiamosios nuostatos. FR0593 forma. Vienkartinės gyventojo (šeimos) 2003-12-31 turėto turto deklaracija. Deklaracijos ir jos priedų pildymo reikalavimai. Deklaracijos pateikimas. Deklaracijos tikslinimas. Baigiamosios nuostatos. FR0462S forma gyventojams, gavusiems tik su darbo santykiais susijusių pajamų (apmokestinamų 33 proc. tarifu). Deklaracijos ir jos priedų pildymo reikalavimai. Deklaracijos ir jos priedų pateikimas. Deklaracijos ir jos priedų pakartotinis pateikimas ir tikslinimas. Baigiamosios nuostatos. FR0462 forma gyventojams, gavusiems pajamų, apmokestinamų 15 ir 33 proc. tarifu. Deklaracijos ir jos priedų paskirtis. Deklaracijos ir jos priedų užpildymo reikalavimai. Deklaracijos pateikimas. Deklaracijos pakartotinis teikimas ir tikslinimas. Baigiamosios nuostatos. FR0462S33 forma gyventojams, gavusiems pajamų, apmokestinamų tik 33 proc. tarifu. Deklaracijos ir jos priedų paskirtis. Deklaracijos ir jos priedų užpildymo reikalavimai. Deklaracijos pateikimas. Deklaracijos pakartotinis pateikimas ir tikslinimas. Baigiamosios nuostatos. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-02-06
 • Microcredit. The solution to failures in the credit market

  Darbas anglų kalba. Paskolų rinka. Introduction. Inefficiency in the credit market. Credit constraints. Defining market failures in the credit market. Imperfect information in the credit market. Agency problems. Adverse selection. Moral hazard. Microcredit: group lending. The method of group lending: example from Bangladesh. Overcoming adverse selection. Overcoming moral hazard. Limits to group lending. The economic impacts of microcredit. How microcredit affects households. Microcredit: does it work? Institutions and sustainability. The failure of state-owned development banks. Microcredit institutions. Cost-benefit analysis. Smart subsidies. Conclusion.
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-01-08
 • Miestų plėtros finansavimo sąlygos ir galimybės

  Įvadas. Darbo tikslas. Išanalizuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų įtaką regionų plėtrai. Lietuvos regioninės politikos ypatumai. Lietuvos regionų plėtros problemos. Efektyvią šalies regionų plėtrą stabdo šios ekonominės socialinės problemos. Kauno regiono plėtros tendencijos ir perspektyvos. Kauno regiono ekonominės ir socialinės situacijos apžvalga. Kauno regiono plėtros vizijos ir prioritetų nustatymas. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų įtaka Kauno regiono plėtrai. Kauno miesto aerouosto terminalo statyba. Kauno aerouosto plėtros įtaka Kauno regiono plėtrai. Išvados.
  Finansai, referatas(26 puslapiai)
  2011-02-08
 • Migracijos įtaka Lietuvos finansams

  Įvadas. Emigracija kaip problema. Emigracijos priežastys. Migracijos priežastys – teoriniai išeities taškai. Pagrindiniai ekonominiai migracijos veiksniai. Darbo užmokesčio skirtumai. Nedarbas. Švietimo sistemos trūkumai. Migracijos pasekmės. Mažėja nedarbas. Auga darbo užmokestis. Gerėja darbuotojų darbo sąlygos. Trūksta darbo jėgos. Darbuotojų imigracija į Lietuvą. Lietuvos gyventojų mažėja, visuomenė senėja. Kyla įtampos socialinės apsaugos sistemoje. "Protų nutekėjimas". Migracijos įtaka bendrojo vidaus produkto augimui. Emigracijos poveikis finansams. Neigiamas emigracijos poveikis finansams. Teigiamoji emigracijos pusė valstybės finansams. Emigracijos sukeltu padarinių sprendimo būdai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-04-04
 • Mikrokreditai. Mikrokreditų vaidmuo nuosmukio laikotarpiu

  Įvadas. Darbo tikslas-mikrokreditų ir jų vaidmens nuosmukio laikotarpiu analizė bei vertinimas. Mikrokreditavimo sąvokos reikšmė. Lietuvos Respublikos Vyriausybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas. Mikrokreditavimo nuostatų ruošimas. Mikrokreditavimo įgyvendinimas. UAB "Investicijų ir verslo garantijos" vaidmuo mikrokreditavimo sistemoje. Mikrokreditų teikimo administravimas. Lėšų mikrokreditavimui suteikimas. Mikrokreditų teikimo ir administravimo taisyklės. Pagrindinės sąlygos mikrokreditavimui vykdyti. Palūkanų ir kitų finansinių įsipareigojimų skaičiavimo ir mokėjimo tvarka. Sugrįžusių mikrokreditavimui skirtų lėšų naudojimas. Lėšų panaudojimas mikrokreditams teikti. Mikrokreditų teikimo sąlygos bankuose. Mikrokreditų teikimo sąlygos Šiaulių banke. Mikrokreditų teikimo sąlygos Medicinos banke. Mikrokreditų vaidmuo nuosmukio laikotarpiu. Išvados.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2010-05-06
 • Mokėjimo instrumentai

  Atsiskaitymai čekiais ir vekseliais. Atsiskaitymas bankiniu pervedimu. Atsiskaitymas akredityvu. Atsiskaitymai inkaso. Mokėjimai grynais. Atvira sąskaita. Kreditinės linijos. Atidėtas atsiskaitymas. Išankstinis mokėjimas. Avansinis apmokėjimas. Kiti mokėjimo būdai.
  Finansai, konspektas(8 puslapiai)
  2005-09-30
 • Mokėjimo kortelė — elektroninė piniginė

  Įvadas. Kursinio darbo tikslas – išanalizuoti mokėjimo kortelių naudą įmonėms ir gyventojams. Mokėjimo kortelių istorinė raida. Elektroniniai atsiskaitymai. Mokėjimo kortelių paskirtis ir funkcijos. Mokėjimo kortelių rūšys. Atsiskaitymo grynaisiais pinigais trūkumai. Mokėjimo kortelių privalumai. Mokėjimo kortelių naudingumas įmonėms. Mokėjimo kortelių naudingumas gyventojams. Mokėjimo kortelių trūkumai. Mokėjimo kortelių verslo ypatumai ir pavojai. Mokėjimo kortelių rinkos apžvalga. Mokėjimo kortelių konkurencinis pranašumas. Tyrimo apžvalga. Išvados. Anketa (1 psl.). Darbas iliustruotas diagramomis.
  Finansai, kursinis darbas(40 puslapių)
  2009-05-07
Puslapyje rodyti po