Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nacionalinis biudžetas (2)

  Įvadas. Biudžeto kilmė. Nacionalinio biudžeto sudėtis. Nacionalinio biudžeto balansas. Išvados.
  Finansai, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-03
 • Nacionalinis biudžetas (5)

  Įvadas. Biudžeto ir jo proceso sampratos bei vieta valstybės fiskalinėje politikoje. Lietuvos respublikos nacionalinis biudžetas ir jo procesas. Lietuvos Respublikos Valstybės biudžetas. Savivaldybių biudžetai – nacionalinio biudžeto dalis. Europos sąjungos bendrojo biudžeto ir jo proceso ypatumai. Išvados.
  Finansai, referatas(22 puslapiai)
  2007-07-18
 • Nacionalinis Lietuvos Respublikos biudžetas 2000-2004 metais

  Nacionalinio biudžeto pajamos. Nacionalinio ir valstybės biudžetų rodiklių analizė. 2000-2004 metų valstybės biudžeto pajamos. Nacionalinio ir valstybės biudžetų išlaidų paskirstymas pagal valstybės funkcijas.
  Finansai, namų darbas(10 puslapių)
  2006-04-25
 • Nacionalinis, valstybės ir savivaldybių biudžetai

  Biudžeto raida. Biudžeto procesas. Biudžeto balansas. Valstybės biudžetas. Biudžeto pajamos ir išlaidos. Savivaldybių biudžetų formavimas. Nacionalinis valstybės biudžetas.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2010-06-14
 • Namų ūkio pajamos bei išlaidos Lietuvoje (2)

  Įvadas. Namų ūkių vidutinės mėnesinės disponuojamos pajamos pagal gyvenamąją vietą. Vidutinės disponuojamos pajamos pagal namų ūkio tipą 2004 m. Vidutinės mėnesinės namų ūkių vartojimo išlaidos pagal gyvenamąją vietą. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pagal ekonomikos sektorius, darbuotojų kategorijas ir lytį 2004-2005 m. Gyvenimo lygio ir santykinio skurdo rodikliai. Santykinio skurdo lygio dinamika. Santykinio skurdo lygis skirtingose socialinėse-ekonominėse grupėse. Išvados. Lentelės.
  Finansai, referatas(7 puslapiai)
  2005-12-19
 • Namų ūkio tyrimas (2)

  Namų ūkio tyrimas. Dabartinės situacijos analizė pagal išlaidų mažinimo strategiją ir namų ūkio finansinė prognozė bei rekomendacijos artimiausiems metams. Dabartinės situacijos analizė pagal bazinius išteklius ir bazines kompetencijas bei rekomendacijos artimiausiems metams.
  Finansai, tyrimas(5 puslapiai)
  2006-12-28
 • Namų ūkių biudžetų tyrimas (2)

  Tyrimo tikslai. Namų ūkių biudžetų tyrimo objektas. Pagrindinės sąvokos, naudojamos namų ūkių biudžetų tyrime. Tyrimo imtis.
  Finansai, konspektas(5 puslapiai)
  2007-01-31
 • Namų užstatymo analizė

  Įvadas. Subalansuotosios plėtros analizė. Infrastruktūra. Rinka. Aprūpinimas gyvenamuoju plotu. Bendra situacija nekilnojamojo turto rinkoje. Butų ir namų pasiūlos kainos. Investicijų analizė. Investicijos sklypo pirkimui. Rizikos analizė. Bendra sklypo apžvalga. Statybų organizavimo analizė. Dalyviai ir organizatoriai. Užstatymo analizė. Užstatymo organizavimo principai. Kriterijų sistemų parinkimas. Pastatų projektavimas. Išnašos.
  Finansai, kursinis darbas(31 puslapis)
  2008-06-05
 • Namų valdos vertės nustatymas

  Vertinamos situacijos aprašymas. Vertinimo objektas. Palyginamieji objektai. Vertinamo turto apžiūrėjimo aktas. Vertinimas palyginamosios vertės metodu. Įvertinimas, skaičiuojant vidutinės rinkos kainas. Vertinimo pažyma. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-05-11
 • Ne gyvybės draudimas (2)

  Profesinės veiklos praktikos darbas. Įvadas. Pastatų ir namų turto draudimas. Transporto priemonių (kasko) draudimas. Įmonių turto draudimas. Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas. Draudimas nuo nelaimintų atsitikimų. Sveikatos draudimas.
  Finansai, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-02-11
 • Ne gyvybės draudimo bendrovių paskirstymo kanalų įvertinimas

  PowerPoint pristatymas. Paskirstymo kanalų pasirinkimo kriterijai. Lietuvos ne gyvybės draudimo bendrovių paskirstymo kanalų būsenos įvertinimas. Draudimo bendrovės kaip priklausomi tarpininkai. Draudimo paslaugų pardavimas internetu. Klientų nuomonės apie Lietuvos ne gyvybės draudimo bendrovių paskirstymo kanalus tyrimo rezultatai. Išvados.
  Finansai, pristatymas(15 skaidrių)
  2005-10-26
 • Nekilnojamo turto investicinių projektų valdymas

  Pdf byla. Investicijos. Investicijų samprata. Investavimo į nekilnojamą turtą (NT) procesas. Investavimo į NT priežastys. Projektas. Projekto samprata. Projekto raidos etapai. Bendros projektų raidos savybės. Nekilnojamo turto investicinių projektų valdymas. Investicinio projekto samprata. NT investicinio projekto valdymas. Investicinio projekto valdymo turinys. NT investicinio projekto valdymo metodai. NT investicinio projekto gyvavimo ciklas. Priešinvesticinė fazė. Investicinė (įgyvendinimo) fazė. Eksploatacinė fazė. Projekto dalyviai. NT investicinių projektų įgyvendinimas. Projektų valdymo funkcijos. Projektų valdymo būtinumas.
  Finansai, namų darbas(27 puslapiai)
  2006-04-21
 • Nekilnojamo turto plėtotės strategija

  Įvadas. Teorinė dalis. Strategijos apibrėžimas. Strategijų rūšių įvairovė. Pagrindinės nekilnojamojo turto plėtotės sąvokos. Investavimo strategijos plėtotė, atsižvelgiant į rizikos valdymą. Investavimo strategijos samprata. Investavimo strategijos elementai. Pagrindiniai NT investavimo proceso dalyviai. Investavimo Į NT procesas. Investuotojo tikslų nustatymas. Rizikos ir pelningumo sąveika. Rizikos rūšys. Tikėtinoji, reikalaujamoji ir realioji pelno norma. Investavimo sprendimų aplinka. Rinkos analizės vaidmuo priimant sprendimą. Nekilnojamojo turto rinka. Sprendimai, pagrįsti rinkos tyrimais. Sociopolitinė aplinka. Teisinė aplinka. Grynųjų pinigų srautų prognozavimas. Finansavimo sprendimai. Mokesčių planavimo sprendimas. Sprendimo priėmimo kriterijų pritaikymas. Investavimo sprendimas. Išvados. Priedai: investavimo į nt procesas; investavimo į nekilnojamąjį turtą proceso dalyviai ir jų tarpusavio ryšiai; mokestinės įvairių nekilnojamojo turto klasifikacijos grupių charakteristikos.
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2005-11-09
 • Nekilnojamo turto rinka

  Nekilnojamo turto išorės veiksnių apžvalga. Nekilnojamojo turto samprata: Nekilnojamojo turto rinkos vertę lemiantys veiksniai; Nekilnojamo turto rinkos aktyvumas. Vilniaus miesto komercinių patalpų, gyvenamųjų patalpų bei žemės rinkos. Praktinis tyrimas Vilniaus mieste (pagrindinių Vilniaus prekybinių gatvių rinkos aktyvumas). Išvados. Summary.
  Finansai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2005-06-27
 • Nekilnojamo turto verčių nustatymas naudojimo pajamų vertės ir atkuriamosios vertės metodais

  Įvadas. Bendroji dalis. Vertinimo užsakovas, tikslas ir objektas. Turto vertintojai. Vertinimo data. Vertinimo metodai. Informaciniai šaltiniai ir dokumentai. Vertinimo turto aprašymas. Vertinamo turto lokalizacija ir aplinkos aprašymas. Turto teisinė-techninė charakteristika. Turto panaudojimo perspektyvos. Turto vertės nustatymas. Turto vertės nustatymas naudojimo pajamų vertės (pajamų kapitalizavimo) metodu. Pradiniai duomenys. Kapitalizacijos normos nustatymas. Sumavimo metodas. Pardavimų palyginimo metodas. Bendrųjų pajamų multiplikatoriaus metodas. Investicijų grupės metodas. Metodas, pagrįstas aktyvo vertės pasikeitimo, koregavimu. Multiplikatoriaus priklausomybė nuo kapitalizacijos normos ir likusio naudojimo laiko. Objekto naudojimo pajamų vertės nustatymas, taikant multiplikatorių koeficientą. Naudojimo pajamų vertės nustatymas, kapitalizuojant grynąsias pajamas pagal laiko ir amžiną rentą. Nuompinigių mokėjimo modelio įtaka naudojimo pajamų vertės dydžiui. Nuomos mokesčio skaičiavimas, mokant už metus. Nuomos mokesčio skaičiavimas, mokant už mėnesį. Nuomos mokesčio skaičiavimas, mokant už ketvirtį. Įprastinis vertės nustatymas. Vertės nustatymas, kai įtraukiama statybos įrengimų vertė. Vertės nustatymas atskirai apskaičiuojant statybinių įrengimų vertę. "Over-rented" ir "Under-rented" objektai su vertės apsaugojimo sąlygomis. Pakopinės nuomos sutartys. "Sandwich". Multiplikatorių skirtumo būdas. Dalinio diskontavimo būdas. "Term and Reversion" modelis. "Hardcore" modelis. Turto vertės nustatymas atkuriamosios vertės metodu. Turto vertinimas pagal nutarimą. Gyvenamosios paskirties turto vertinimas. Negyvenamosios paskirties turto vertinimas. Objekto nusidėvėjimo nustatymas pagal teorinius-matematinius ir empirinius nusidėvėjimo metodus. Teoriniai – matematiniai nusidėvėjimo metodai. Empiriniai nusidėvėjimo metodai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(45 puslapiai)
  2008-03-07
 • Nekilnojamo turto vertinimas

  PowerPoint pristatymas. Nekilnojamas turtas. Turto vertinimas. Turto vertinimo metodai. Bendra vertinamo objekto rinkos vertė. Kainų pokyčiai. Kaina rinkos požiūriu. Šilainių mikrorajonas. Gyvenamo rajono įvertinimas. Vertinamo nekilnojamojo turto vidinė apdaila ir įranga. Privalumai. Trūkumai. Mūsų vertinamo buto kaina.
  Finansai, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-02-19
 • Nekilnojamojo turto išperkamoji nuoma: UAB "VB lizingas"

  Darbo tikslas yra giliau susipažinti su Vilniaus banko lizingo teikiamomis nekilnojamojo turto, t.y. būsto, paslaugomis. Lizingo samprata. Lizingas Lietuvoje. UAB "VB lizingo" sąlygos ir procedūros. Finansinio lizingo įmokų skaičiuoklė. Lizingo privalumai ir trūkumai. Išvados. Priedai: Lizingo paraiška privatiems asmenims.
  Finansai, referatas(22 puslapiai)
  2005-11-16
 • Nekilnojamojo turto objekto vertinimas

  Gyvenamojo namo, esančio Pievų gatvėje nr. 6 Vilniuje, įvertinimo ataskaita. Turto vertės nustatymo pažyma. Vertinimo prielaidos, tikslas ir metodų parinkimas. Vertintojo atsakomybės ribos. Bendroji objekto ir gretimybių charakteristika. Objekto juridinė – techninė charakteristika. Vertinamo objekto aprašymas. Vertinamo turto rinkos apžvalga ir panaudojimo perspektyvos. Turto vertės nustatymas. Išvada dėl turto vertės.
  Finansai, namų darbas(12 puslapių)
  2007-05-09
 • Nekilnojamojo turto plėtros finansavimas

  Įvadas. Nekilnojamojo turto rinkos plėtros finansavimas. Nekilnojamojo turto rinkos plėtros finansavimas. Jo šiandieninė padėtis ir perspektyvos. Išvados.
  Finansai, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-03-23
 • Nekilnojamojo turto vertės nustatymas: 3 kambarių butas

  Turto vertės nustatymo pažyma. Vertinimo objektas: gyvenamosios paskirties nekilnojamasis turtas: Gyvenamasis 3 kambarių butas su rūsiu, 61,24 kv. m. Išvados dėl vertinamojo nekilnojamojo turto vertės. Įvadinė informacija. Vertinimo užsakovas, objektas ir tikslas. Turto vertintojai. Vertinimo data. Vertinimo metodai ir prielaidos. Informacijos šaltiniai. Vertinimo prielaidos ir vertintojo atsakomybės ribos (sąlygos ir aplinkybės). Vertinamo turto aprašymas. Vietovės aprašymas. Vertinamo turto juridinė charakteristika. Vertinamo turto techninė charakteristika. Vertinamo turto rinkos apžvalga ir panaudojimo galimybės. Vertinimo ypatybės ir metodika. Vertinimo metodai. Vertinimo metodo parinkimas. Turto vertinimas. Vertės nustatymas lyginamosios vertės metodu. Vertinamo objekto vertės nustatymas taikant atkuriamosios vertės metodą. Naudojimo pajamų vertės metodas. Išvada dėl turto vertės.
  Finansai, namų darbas(18 puslapių)
  2009-11-10
Puslapyje rodyti po