Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nekilnojamojo turto vertės nustatymo ataskaita: UAB "Asimonas"

  Turto vertinimo užsakovas ir užduotis. Turto apžiūrėjimo ir įvertinimo aktas. Turto vertės nustatymo pažyma. Vietovės apibūdinimas, aplinkinės vietovės charakteristika. Vertinamojo turto juridinė charakteristika. Vertinamo turto aprašymas, techninė charakteristika. Vertinamo turto rinkos apžvalga ir panaudojimo perspektyvos. Palyginimų lentelė. Patikslinimai. Suvestinė lentelė. Buto vertės nustatymas absoliučiais dydžiais. Buto vertės nustatymas procentiniais dydžiais. Suvestinė lentelė. Išvada dėl turto rinkos vertės vertinant lyginamosios vertės metodu.
  Finansai, pavyzdys(15 puslapių)
  2008-01-07
 • Nekilnojamojo turto vertinimas apmokestinimui

  Anotacija. Abstract. Santrumpos. Įvadas. Nekilnojamojo turto apmokestinimo būtinumas. Nekilnojamojo turto mokesčio taikymo privalumai ir trūkumai. Nekilnojamojo turto mokestis Lietuvoje, jo reikšmė ekonomikoje. Nekilnojamojo turto apmokestinimo sistemos aplinka. Nekilnojamojo turto apmokestinimo principai. Nekilnojamojo turto vertinimo teoriniai modeliai ir metodika. Nekilnojamojo turto mokestinė vertė. Masinio vertinimo sistema ir etapai. Nekilnojamojo turto masinio vertinimo metodai. Žemės ir statinių masinis vertinimas. Nekilnojamojo turto masinio vertinimo modeliai. Masinio vertinimo statistinių rodiklių apibūdinimas. Žemės masinio vertinimo modelio sudarymas. Pastatų masinio vertinimo modelių sudarymas. Kompiuterizuotos masinio vertinimo ir geografinės informacinės sistemos sujungimo galimybių panaudojimas. Nekilnojamojo turto individualaus vertinimo apmokestinimui specifika. Nekilnojamojo turto retrospektyvinis vertinimas apmokestinimui. Nekilnojamojo turto mokestinės vertės patikslinimas ir individualių vertinimo ataskaitų formos ir turinio akcentai. Nekilnojamojo turto masinis vertinimas, remiantis užsienio šalių patirtimi. Nekilnojamojo turto vertinimo metodai, naudojami apmokestinimo tikslui, užsienyje. Naujas turto mokesčio ir masinio vertinimo įstatymas Slovėnijoje. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (4).
  Finansai, diplominis darbas(72 puslapiai)
  2007-10-16
 • Nekilnojamojo turto vertinimas: butas Alytuje

  PowerPoint pristatymas. Vertinimo tikslas ir objektas. Vertinimo data. Vertinamo turto aprašymas. Buto apibūdinimas. Buto durys, koridorius, virtuvė, vonia kambarys. Vertinamo buto kambarių apibūdinimas. Vertinamo turto apžvalga ir panaudojimo perspektyvos. Lyginamieji objektai. Lyginamosios vertės metodo 1-asis būdas. Lyginamosios vertės metodo 2-asis būdas. Išvada dėl vertinamo turto rinkos vertės. Skaičiavimų paklaida. Darbas iliustruotas paveikslėliais (6).
  Finansai, pristatymas(17 skaidrių)
  2008-11-11
 • Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita: 2 kambarių butas

  Pažyma nr. 022 apie turto vertės nustatymą. Turto apžiūrėjimo ir įvertinimo aktas. Kauno miesto nekilnojamojo turto rinkos apžvalga. Vertinamo objekto ekonominė charakteristika. Vertinamo objekto aprašymas. Kambarių buto vertės nustatymas lyginamosios vertės metodu. Išvada.
  Finansai, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-12-28
 • Nekilnojamojo turto vertinimo metodai

  Įvadas. Verčių žemėlapis. NT rinkos duomenys. Tikimybinių skirstinių charakteristikos. Gama tikimybinis skirstinys. Weibull’o tikimybinis skirstinys. Didžiausių ekstremalių reikšmių tikimybinis skirstinys. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-05-25
 • Netiesioginiai mokesčiai (2)

  Įvadas. Mokesčių esmė. Netiesioginiai mokesčiai. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Muitai. Akcizai. Išvados.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2007-01-31
 • Norvegijos kronos kurso kitimo tyrimas

  Pratarmė. Probleminės srities aprašas. Stebinių analizė. Stacionarumo tikrinimas. Išskirties įvertinimas. ARIMA modelio sudarymas. Pradinių laiko eilutės duomenų įvedimas ir analizė. Pradinės laiko eilutės ACF ir PACF grafikai. Laiko eilutės diferencijavimas. Modelio identifikavimas. Modelio parametrų įvertinimas. Laiko eilutės prognozavimas. Liekamųjų paklaidų analizė. Antros eilės diferencijuotos laiko eilutės prognozavimas. ARIMA modelio (1,1,0) sudarymas santykiniams dydžiams. ARIMA modelio sudarymas perstumtai laiko eilutei. Išvados.
  Finansai, namų darbas(34 puslapiai)
  2007-05-11
 • Nuolatinės galimybės

  Apatinė palūkanų norma ir paskolų galimybės. Viršutinė palūkanų norma ir paskolų galimybės. Lietuvos bankas.
  Finansai, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-07-30
 • Nuosavybė ir jos ekonominės formos

  Įvadas. Nuosavybės santykiai, esmė ir formos. Ekonominės sistemos tipai. Privatizavimo problemos. Nuosavybės teisė ir savanaudiškumas. Nuosavybė ir turtas. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2006-05-17
 • Nuosavybės vertybiniai popieriai

  Įvadas. Akcijos samprata. Vardinės akcijos. Pareikštinės akcijos. Pirmos rūšies akcijos. Pajamų akcijos. Augimo akcijos. Spekuliacinės akcijos. Ciklinės akcijos. Stabilios akcijos. Akcijos rinka. Paprastosios akcijos. Privilegijuotosios akcijos. Pelno privilegijuotos akcijos. Privilegijuotos akcijos su plaukiojančia (reguliuojama) norma. Privilegijuotos konvertuojamos akcijos. Privilegijuotos akcijos su teise pakeisti jas į kitus kompanijos vertybinius popierius. Privilegijuotos akcijos su atšaukimo teise. Privilegijuotos akcijos su aukciono būdu nustatomais dividendais. Paprastųjų ir privilegijuotųjų akcijų pranašumai ir trūkumai. Akcijų įsigijimo rizika. Akcijų perleidimas. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2008-01-05
 • Nusidėvėjimo nustatymo metodai

  Nusidėvėjimo nustatymas. Skaičiavimai. Pelno mokesčio įstatymo 18 straipsnyje nurodoma.
  Finansai, uždavinys(6 puslapiai)
  2006-12-30
 • Obligacijos

  Su kuriomis pagrindinėmis rizikos rūšimis susijusios obligacijos? Kaip nustatomas obligacijos reitingas? Kaip apskaičiuojamas obligacijų dabartinis pelningumas? Kaip apskaičiuojamas pelningumas per obligacijos galiojimo laikotarpį? Kaip nustatoma obligacijos vertė? Kaip kinta obligacijos kaina, kai rinkos palūkanų norma pakyla aukščiau už obligacijos palūkanų normą? Kaip kinta obligacijos kaina, kai rinkos palūkanų norma tampa žemesnė nei kupono palūkanų norma? Kaip apibūdinamas premijos nuvertinimas ir diskonto kaupimas? Kaip kinta obligacijos su diskontu ir obligacijos su premija kaina, artėjant jos išpirkimo terminui? Kokie pagrindiniai investuotojų į obligacijas tikslai? Kokiais ypatumais pasižymi ilgalaikio disponavimo obligacijomis strategijos? Kaip sudaromi obligacijų "laiptai"? Kokie ypatumai būdingi sisteminės prekybos obligacijomis strategijai? Kas būdinga obligacijų keitimo strategijoms? Kokios obligacijų savybės patrauklios investuotojams?
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2006-01-26
 • Obligacijos (2)

  Įvadas. Pinigų vertės skaičiavimas. Būsimoji vertė. Esamoji vertė. Obligacijos vertės nustatymas. Obligacijos esmė. Obligacijos vertės (kainos) nustatymas. Vertybiniai popieriai su nuliniu kuponu. Obligacijų pelnas. Padengimo (atlyginimo) pelnas. Realizuotas pelnas.. Planuojamas pelnas. Pelno kitimo įtaka obligacijos vertei. Obligacijos vertė ir pelnas. Obligacijų vertės kitimas. Procentinė rizika ir kompensavimo terminų sąvoka. Procentinė rizika. Procentinė rizika ir kompensavimo terminai. Kompensacijos terminų taikymas esant nestabiliam obligacijų kainos apskaičiavimui. Kompensacijos terminų sąvokos pritaikymas. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2006-02-28
 • Obligacijos (3)

  Įvadas. Vertybiniai popieriai. Kas yra obligacija? Pagrindinės obligacijų charakteristikos. Kas parduoda (leidžia) obligacijas. Obligacijų rūšys. Įmonių obligacijos. Valstybės (-ių) išleidžiamos obligacijos. Vertybinių popierių įsigijimas. Kodėl obligacijos yra perkamos. Obligacijų turėtojo teisės. Mokestinės lengvatos. Palūkanos. Kapitalo prieaugis (pelnas, gautas pardavus vertybinius popierius). Veiksniai, įtakojantys obligacijų kursą. Investicijos visada susijusios su rizika. Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas. Skolos VP. Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai. Euroobligacijos. Bendrovių obligacijos. Pavyzdžiai. Priedai (4).
  Finansai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-06-09
 • Obligacijos (4)

  Obligacijos. Kitas ilgalaikių įsipareigojimų klasifikavimo požymis yra pagal obligacijų savininkų ar emitentų teises ir privilegijas. Galiausiai trečias kompanijos obligacijų skirstymo kriterijus yra pagal tai, kas perka jų obligacijas.
  Finansai, referatas(7 puslapiai)
  2006-10-05
 • Obligacijos ir kiti vertybiniai popieriai

  Įvadas. Obligacijos. Pagrindinės obligacijų charakteristikos. Investavimo į obligacijas privalumai. Investavimo į obligacijas trūkumai. Obligacijų rūšys. Kas parduoda (leidžia) obligacijas. Investavimas į obligacijas susijęs su šiomis pagrindinėmis rizikomis. Investuoti į obligacijas galima dviem būdais. Obligacijų reitingas. Obligacijų vertinimas. Obligacijų pelningumas. Investavimo į obligacijas strategijos. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, referatas(24 puslapiai)
  2006-11-21
 • Obligacijos kainos jautrumo kriterijus

  Įžanga. Bendroji dalis. Obligacijų parametrai. Skolos vertybinių popierių rūšys užsienyje ir Lietuvoje. Kursas ir pelningumas. Vidutinė obligacijos trukmė. Vidutinė trukmė ir kainos jautrumas pelnui. Obligacijos kainos pasikeitimų linijinis ir kvadratinis aproksimavimas. Bazinio taško kainos dydis. Palūkanų normos dydžio rizikos imunizavimas. Portfelio vidutinė trukmė, išgaubtumas ir bazinio taško kainos dydis. Diuracija su nepastovia laiko struktūra. Diuracijos ir išgaubtumo naudojimas galutiniam išpirkimo datos suėjimo pelningumui. Alternatyvus frn įkainojimo lygybės vystymasis. Tiriamoji dalis. Kainos jautrumo kriterijus. Įtaka pelningumo pasikeitimams. Obligacijos išsipirkimo kainos efektas. Obligacijų kainų kupono dydžio efektas. Makauli trukmė. Obligacijų kainų jautrumas ir diuracija. Obligacijos kainos pasikeitimų linijinis ir kvadratinis aproksimavimas. Obligacijų portfelio diuracija, išgaubtumas ir piniginio vieneto vertė baziniame taške. Palūkanų normos dydžio rizikos imunizavimas. Imunizacija ir susukimo rizika. Diuracijos tėkmė ir dinaminės imunizavimo strategijos. Vidutinės trukmės ir imunizavimo strategijos analizės programinė įranga. Išvados.
  Finansai, diplominis darbas(34 puslapiai)
  2006-11-22
 • Obligacijos pasaulio ir Lietuvos vertybinių popierių rinkose

  Finansų rinkų teorijos kursinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas. – išanalizuoti obligacijas pasaulio ir Lietuvos vertybinių popierių (VP) rinkose, pateikti obligacijų privalumus. Vertybinių popierių rinkos samprata. Vertybinių popierių rinkos formavimasis. Vertybinių popierių rinkos rūšys. Vertybinių popierių rinkos kūrimasis ir problemos Lietuvoje. Obligacijos. Obligacijų samprata. Esminiai akcijų ir obligacijų skirtumai. Obligacijų vertė ir pelnas. Obligacijų rūšys. Obligacijos Lietuvoje. Įmonių obligacijos. Savivaldybių obligacijos. Savivaldybių obligacijų išleidimo Lietuvoje modeliavimas. Valstybės išleidžiamos obligacijos. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-05-08
 • Obligacijos, jų vertinimai

  Įvadas. Obligacijų rūšys. Obligacijų reitingas. Obligacijų pelningumas. Pajamų iš obligacijų gavimo charakteristikos ir rizikos įvertinimas. Paskolų ir obligacijų vertinimas. Išvados.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2005-12-02
 • Obligacijos. Jų skirstymas

  Įvadas. Kas yra obligacija? Obligacijų skirstymas. Įmonių obligacijos. Valstybės (-ių) išleidžiamos obligacijos. Išvados.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-23
Puslapyje rodyti po