Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų kursiniai darbai

Finansų kursiniai darbai (373 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės finansinė analizė: elektronikos prietaisų gamyba AB "Ekranas"

  Imonės finansų kursinis darbas. Įžanga. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srauto ataskaita. Asortimento analizė. Gamybos dėsningumo analizė. Nenuostolingo lūžio taškas. Santykinių rodiklių palyginimas. Horizontalioji ir vertikalioji analizės. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-03-03
 • Įmonės finansinė analizė: farmacinių preparatų gamyba AB "Sanitas"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Istorija. Kokybė. Pagrindinė veikla. Darbuotojai. Pirkėjai. Tiekėjai. Konkurentai. Rizika. įmonės būklės finansinė analizė. Įmonės būklės horizontali, vertikali finansinė analizė. Turto balanso horizontali, vertikali analizė. Nuosavybės balanso horizontali, vertikali analizė. Pelno nuostolio horizontali, vertikali analizė. Įmonės būklės analizė finansinių koeficientų pagalba. 1 Trumpalaikio mokumo koeficientai. Veiklos efektyvumo koeficientai. Ilgalaikio mokumo finansiniai koeficientai. Pelningumo koeficientai. Kapitalo rinkos koeficientai. Išvados. Priedai(3).
  Finansai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-02-26
 • Įmonės finansinė analizė: farmacinių preparatų gamyba AB "Sanitas" (2)

  AB "Sanitas". AB "Sanitas" rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Efektyvumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Investicijų pelningumo analizė. Įmonės mokumas. Augimo rodikliai. Rinkos rodikliai. Išvados. AB "Sanitas" vertės nustatymas ir rizikos vertinimas. Diskontuotų pinigų srauto metodas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-05-01
 • Įmonės finansinė analizė: medinių lauko baldų gamyba ir prekyba

  Įvadas. Analitinė dalis. Finansinė įmonės analizė bei jos reikšmė. Finansinės atskaitomybės ataskaitų apibūdinimas. Finansiniai rezultatai ir juos formuojantys veiksniai. Turto esmė apskaitoje. Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų esmė. Tiriamoji dalis. "X" įmonės finansinės būklės analizė. Finansinio rezultato įtaka įmonės finansų valdyme. Bendra "X" įmonės charakteristika. Balanso analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. SWOT analizė. Santykinių rodiklių analizė. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto analizė. Bankrotas. Išvados. Priedai (2).
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2009-02-16
 • Įmonės finansinė analizė: statybos kompanija UAB "Statybos"

  Įvadas. Įmonė, jos konkurencinė aplinka, šakos situacija. Konkurencinė aplinka. Šakos rodiklių įvertinimas. Šakos finansiniai rodikliai. Įmonės finansinių rodiklių analizė. Grynasis pelnas. Pardavimo pajamos ir savikaina. Turto horizontali bei vertikali analizė. Turto struktūra. Nuosavybės ir įsipareigojimų horizontali ir vertikali analizė. Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų lyginamoji dalis. UAB "Statybos" grynojo pelningumo dinamika. UAB "Statybos" turto pelningumo dinamika. UAB "Statybos" nuosavo kapitalo pelningumas. Diu ponto analizė pagal UAB "Statybos" veiklos rodiklius 2005 – 2006 metais. Diu ponto analizė pagal UAB "Statybos" veiklos rodiklius 2006 – 2007 metais. UAB "Statybos" mokumo rodikliai 2005-2008 metais. Grynasis apyvartinis kapitalas. Grynojo apyvartinio kapitalo dalis turte. Trumpalaikis mokumas. Kritinio įvertinimo koeficientas. Bendrasis mokumas. Auksinė balanso taisyklė. UAB "Statybos" gautinų sumų apyvartumas dienomis. UAB "Statybos" mokėtinų sumų apyvartumas dienomis. UAB "Statybos" mokėtinų ir gautinų sumų apyvartumas dienomis. UAB "Statybos" pinigų apytakos ciklas. Išvados. Priedai (3).
  Finansai, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2011-05-04
 • Įmonės finansinė analizė: UAB "Iris"

  Įvadas. UAB "Iris" charakteristika. UAB "Iris" finansinės būklės analizė. Finansinių ataskaitų vertikalioji ir horizontalioji analizė. Finansinių veiksnių analizė. UAB "Iris" įmonės pelningumo analizė. UAB "Iris" įmonės apyvartinio kapitalo analizė. UAB "Iris" įmonės skolų analizė. Veiksnių įtakos finansiniams rezultatams įvertinimas. SWOT analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (11).
  Finansai, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2008-03-20
 • Įmonės finansinė analizė: UAB "Transpa"

  Įvadas. Įmonės veiklos finansinės analizės teorinės prielaidos. Įmonės veiklos finansinės analizės esmė bei reikšmė įmonės valdymui. Įmonės veiklos finansinės analizės tikslai ir uždaviniai. Įmonės veiklos finansinės analizės būdai ir metodai. Įmonės veiklos finansinės atskaitomybės analizė. Santykinių rodiklių analizė. UAB "Transpa" įmonės veikos finansinė analizė. UAB "Transpa" įmonės finansinės atskaitomybės analizė. UAB "Transpa" įmonės santykinių rodiklių analizė. Išvados. Summary. Priedai (10).
  Finansai, kursinis darbas(75 puslapiai)
  2008-03-22
 • Įmonės finansinė analizė: Varėnos Pirminės Sveikatos Priežiūros Centras

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Įmonės apibūdinimas. Varėnos PSPC finansinės būklės analizė. Vertikalioji analizė. Horizontalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodiklių analizė. Stabilumo rodiklių analizė. Efektyvumo rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Augimo rodiklių analizė. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2006-03-29
 • Įmonės finansinė strategija: sportinių drabužių siuvimo įmonė

  Įvadas. Tikslas - atlikti įmonės finansinės veiklos analizę ir suprognozuoti jos finansinius rodiklius bent pagal du scenarijus. Įmonės "A" finansinės padėties analizė. Įmonės charakteristika. Įmonės finansinių atskaitomybių analizė. Įmonės balanso horizontali ir vertikali. analizė. Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. Įmonės finansinių rodiklių (santykinė) analizė. Įmonės SWOT analizė. Įmonės analizės apibendrinimas ir išvados. Įmonės strateginių tikslų formulavimas. Alternatyvių strategijų formavimas. Strategijų finansinis įvertinimas. "Nieko nedarom" strategijos finansinis įvertinimas. Projekto vykdymo finansinis įvertinimas. Projekto pajamų skaičiavimas. Projekto išlaidų skaičiavimas. Projekto efektyvumo įvertinimas. Įmonės vertės nustatymas. Strategijos rizikos įvertinimas ir strategijos atranka. Išvados ir komentarai.
  Finansai, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2009-11-10
 • Įmonės finansinė veiklos analizė: AB "Vakarų skirstomieji tinklai"

  Įmonės "Vakarų skirstomieji tinklai" pristatymas. Truputis istorijos. Įmonės veikla. Įmonės duomenys. Įmonės naujienos. Įmonės balanso ir pelno (nuostolio). ataskaitų horizontalios ir vertikalios analizės. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontali analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikali analizė. Balanso horizontali analizė. Balanso vertikali analizė. Įmonės santykinių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Padengimo rodikliai. Finansinio stabilumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Rinkos rodikliai. Įmonės bankroto tikimybės įvertinimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2005-11-25
 • Įmonės finansinės apskaitos politikos turinys

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti įmonės finansinės apskaitos politikos turinį. Apskaitos politikos reglamentavimas. Apskaitos politikos bendrosios nuostatos. Norminiai aktai, kuriais vadovaujamasi tvarkant apskaitą ir rengiant atskaitomybę. Finansiniai metai. Apskaitos tvarkymo būdas. Piniginis matas. Kalba. Bendrieji apskaitos principai. Apskaitos operacijų registravimas. Apskaitos metodai, jų nustatymas ir keitimas. Apskaitiniai įvertinimai, jų tikslinimo tvarka Informacijos reikšmingumas. Apskaitos politikos keitimo apskaitinių įvertinimų tikslinimo atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Apskaitos politika. Ilgalaikis turtas. Trumpalaikis turtas. Nematerialusis turtas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2011-02-17
 • Įmonės finansinės būklės įvertinimas ir prognozavimas

  Įvadas. Finansinės būklės įvertinimas. Darbe aptarsiu mokumą (finansinio statuso rodiklis), pelningumą ir riziką bei jų tarpusavio ryšį. Finansinio statuso rodikliai. Mokumas. Bendrieji likvidumo (mokumo) koeficientai. Pelningumas. Pelningumo rodikliai. Rizika. Kas yra rizika ir kaip ją įvertinti? Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(13 puslapių)
  2009-04-22
 • Įmonės finansinės strategijos formavimas ir jos pagrindimas: UAB "Erelita"

  Įvadas. UAB "Erelita" analizė. Įmonės charakteristika. Įmonės išorinės aplinkos veiksnių analizė. Įmonės vidinės aplinkos veiksnių apžvalga. Įmonės finansinės būklės analizė. Įmonės analizės apibendrinimas ir išvados. UAB "Erelita" strateginių tikslų formulavimas. Alternatyvių strategijų formavimas. Strategijų finansinis įvertinimas. Optimalios strategijos atranka. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-05-15
 • Įmonės finansinės veiklos tyrimas: AB "Dvarčionių keramika"

  Įvadas. Teorinė-metodinė dalis. Istorija. Paslaugos. Įmonės misija. Įmonės vizija. Produkcija. Produkcijos tiekimas. Kainos. Konkurencija. Kokybės ir aplinkosaugos vadyba, bandymų laboratorija. Finansinės būklės rodikliai. Praktinė–analitinė dalis. Darbo struktūra. Darbo našumo struktūra. Kapitalo struktūra. Darbo pakeitimas kapitalu. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (lentelės).
  Finansai, kursinis darbas(15 puslapių)
  2011-05-16
 • Įmonės finansinių ataskaitų analizė: UAB "Mineraliniai vandenys"

  Finansų valdymo kursinis darbas. Įvadas. Įmonės charakteristika. Horizontalioji ir vertikalioji analizė. Horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji balanso analizė. Vertikalioji ir horizontalioji pelno (nuostolių) analizė. Santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-05-05
 • Įmonės finansų analizė: projektavimas ir statybos darbai UAB "Projektana"

  Įvadas. Darbo tikslas: išmokti ištirti įmonės finansinę veiklą, atskirų veiksnių įtaką rodiklių kitimui, nustatyti įmonės finansinę būklę, įvertinti jos kitimo priežastis. UAB "Projektana" aprašymas. Finansinės būklės tyrimo metodai. Išoriniai ir vidiniai veiksniai, įtakojantys įmonės finansinę būklę. Swot analizė. Vidinė įmonės analizė. Įmonės finansinės būklės tyrimas. Strateginė dalis – vertės kūrimo grandinė. Veiksniai įtakojantys UAB "Projektana" sąnaudas Išvados. Priedai (5).
  Finansai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2011-02-28
 • Įmonės finansų analizė: statybos darbai UAB "Litvarus"

  Įvadas. Įmonės "Litvarus" charakteristika. Finansinės būklės tyrimo metodika. Įmonės finansinės būklės tyrimas. Išoriniai ir vidiniai veiksniai. Horizontalioji ir vertikalioji analizės. Finansinių rodiklių analizė. Faktorinė analizė. SWOT analizė. Išvados. Priedas.
  Finansai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-03-02
 • Įmonės finansų balansas: UAB "Aremesta"

  Įvadas. Įmonės aprašymas. Glausta istorija. Veiklos rūšys. Įmonės parduodama produkcija. Rinka ir pardavimai. Konkurentai. Finansinės būklės tyrimo metodo pagrindimas. Įmonės finansinės būklės tyrimas. Išoriniai ir vidiniai veiksniai, įtakojantys įmonės finansinę būklę. Horizontali finansinė analizė. Vertikali finansinė analizė. Finansinių santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-02-07
 • Įmonės finansų ir veiklos analizė: UAB "Calypsė"

  Įvadas. Finansinės ir veiklos analizės teoriniai aspektai. Finansų analizės reikšmė, uždaviniai, vartotojai, rūšys. Finansinių analizės šaltiniai ir jų ryšys. Finansų analizės būdai. Finansų analizės vieta ekonominėje analizėje. Finansų analizės organizavimas rinkos ekonomikos sąlygomis. Finansų rezultatų analizės uždaviniai. Finansų rezultatų analizė ir atskirų veiksnių įtaka jų dydžiui bei dinamikai. UAB "Calypsė" finansinės būklės analizė 1999 – 2004 m. Finansų analizės reikšmė, uždaviniai, vartotojai, rūšys. UAB "Calypsė" ekonominės veiklos finansinių rodiklių analizė. UAB "Calypsė" pelningumo rodiklių analizė. Įmonės mokumo problemų tyrimai. Įmonės turto apyvartumo rodiklių analizė. Įmonės pinigų srautų analizė. Piniginių srautų ataskaita. Įmonės pinigų srautų planavimas. Finansinių operacijų efektyvumo įvertinimas. Finansinė rizika. Ir jos rūšys. Išvados ir siūlymai. Priedai (9).
  Finansai, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2005-01-21
 • Įmonės finansų strategijos parengimas

  Įmonės n analizė. Trumpa įmonės n charakteristika. Įmonės finansinės atskaitomybės analizė. Įmonės balanso vertikali ir horizontali analizė. Įmonės n pelno (nuostolio) ataskaitos. Vertikali ir horizontali analizė. Įmonės n finansinių – santykinių rodiklių analizė. Įmonės n SWOT analizė. Finansinė įmonės n būklė. Vadyba ir personalas. Produkcija. Klientai. Įmonės n įvaizdis rinkoje. Darbo priemonių technologinės galimybės. Įmonės n analizės apibendrinimas ir išvados. Įmonės strateginių tikslų formulavimas. Alternatyvių strategijų formavimas. Strategijų finansinis įvertinimas. Strategijų rizikos įvertinimas. Optimalios strategijos atranka. Išvados ir komentarai.
  Finansai, kursinis darbas(68 puslapiai)
  2005-11-22
Puslapyje rodyti po