Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pagrindiniai vertybinių popierių rinkų rodikliai

  Indeksų esmė ir jų sudarymo principai. Populiariausi vertybinių popierių indeksai. Akcijų indeksai. Globalūs akcijų indeksai. Obligacijų indeksai.
  Finansai, konspektas(9 puslapiai)
  2008-02-25
 • Pagrindinių metalų gamyba

  Finansinė analizė: "Pagrindinių metalų gamyba". Įmonės veiklos rezultatai ir jų pasikeitimas laikotarpio pabaigoje. Grynasis pelnas. Visos sąnaudos. Pardavimų bendrasis pelningumas. Pardavimų grynasis pelningumas. Veiklos rentabilumas. Turto grynasis pelningumas. Nuosavo kapitalo grynasis pelningumas. Turto pelningumas. Išvada. Įmonės finansinė būklė ir jos pasikeitimas laikotarpio pabaigoje. Auksinės balanso taisyklės koeficientas. Įsiskolinimo koeficientas. Ilgalaikio įsiskolinimo koeficientas. Trumpalaikio įsiskolinimo koeficientas. Grynasis apyvartinis kapitalas. Einamojo likvidumo koeficientas. Greitojo likvidumo koeficientas. Išvada. Įmonės veiklos efektyvumo rodikliai ir pasikeitimas laikotarpio pabaigoje. Atsargų apyvartumas. Turto apyvartumas. Debitorinio įsiskolinimo apyvartumas. Ilgalaikio turto apyvartumas. Trumpalaikio turto apyvartumas. Administracinių išlaidų koeficientas. Išvada.
  Finansai, uždavinys(5 puslapiai)
  2007-10-10
 • Pajamų ir įplaukų samprata bei jų apskaita

  Buhalterinės apskaitos kursinis darbas. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Pajamų ir įplaukų apskaita verslo įmonėse. Prekių pardavimo ir paslaugų teikimo pajamos. Įplaukų apskaita verslo įmonėse. Kasos operacijų apskaita ir pinigų priėmimo kvitas. Banko sąskaitose laikomų pinigų apskaita. Pajamų ir įplaukų apskaita biudžetinėse įstaigose. Biudžetinių įstaigų pajamų apskaita. Įplaukų apskaita biudžetinėse įstaigose. Kasos operacijos ir kasinės išlaidos. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-01-08
 • Pajamų nelygybė. Pajamų nelygybės reguliavimas

  Įvadas. Pajamų pasiskirstymas visuomenėje. Pajamų šaltiniai. Valstybės politika pajamų pasiskirstyme. Pajamų lygybė. Teisingumas ir lygybė. Neturtas ir jo priežastys. Transferinės išmokos. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2008-04-17
 • Pajamų pripažinimas

  Įvadas. Pajamų samprata ir reikšmė. Pajamų rūšys. Pajamų grupavimas. Pajamų pripažinimo kriterijai. Prekybos pajamų pripažinimas. Paslaugų pajamų pripažinimas. Statybų ir kitų ilgalaikių paslaugų pajamų pripažinimas. Palūkanų, autorinių atlyginimų, dividendų pajamų pripažinimas. Pajamų registravimas sąskaitose. Pajamų sąskaitų uždarymas. Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas nenaudojant suvestinės sąskaitos. Mišrus sąskaitų uždarymo būdas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2011-05-09
 • Palankios aplinkos visuomeninio transporto miestuose plėtrai sudarymo modelis

  Įvadas. Teorinė dalis. Visuomeninis transportas: jo įtaka ir svarba. Miesto transporto politikos strategija ir tikslai. Europos Sąjungos (ES) transporto politika. Europos Sąjungos (ES) eismo/transporto strategija. Prioritetų nustatymas miestų transporto politikoje. Palankios aplinkos visuomeninio transporto plėtrai sudarymo priemonės ir sprendimai. Praktinė dalis. Visuomeninio transporto apžvalga Vilniuje. Tramvajaus ir metro įdiegimo Vilniaus mieste lyginamoji analizė. Metro kaip visuomeninio transporto Vilniuje dalis. Vilniaus miesto palankios aplinkos visuomeninio transporto plėtrai sudarymo modelis. Vilniaus visuomeninio transporto eismo tarpusavio suderintumo analizė. Pirmumo teisės visuomeniniam transportui integravimas į reversinių šviesoforų sistemą. Automatizuota eismo reguliavimo ir valdymo šviesoforais sistema. Automatizuota eismo reguliavimo ir valdymo šviesoforais sistema Vilniuje. Specialios viešojo transporto juostos. Keleivių informavimo sistema. Elektroninio bilieto sistema. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2009-04-22
 • Palūkanos

  Pinigai. Pinigų privertimas dirbti. Mūsų kreditais užpildyta ekonomika. Kredito kaina. Paprastosios palūkanos (simple interest). Paprastųjų palūkanų pritaikymas. Suma. Apvalinimas. Laiko diagramos. Tikslios ir įprastos palūkanos. Tikslus ir apytikslis laikas. Uždavinių sprendimų pavyzdžiai.
  Finansai, konspektas(20 puslapių)
  2005-10-05
 • Palūkanos (2)

  Paprastos ir sudėtinės palūkanos. Pinigų srautų vaizdavimas laike. Ekonomiška turto tarnavimo trukmė. Atnaujinimo analizė esant skirtingiems tarnavimo laikams. Apskaitos samprata ir funkcijos. Mokesčiai. Rizikos įvertinimas priimant sprendimus. Neapibrėžtumo įvertinimas priimant sprendimus.
  Finansai, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-01
 • Palūkanos (3)

  Įvadas. Paprastos ir sudėtinės palūkanos. Bendrosios ir grynosios palūkanos. Kodėl mokamos palūkanos? Palūkanų norma. Nominali, reali ir efektyvi palūkanų norma. Kas nulemia palūkanų normą? Palūkanų diferenciacija. Pinigai, palūkanų norma ir visuminė paklausa. Investicijos ir palūkanų norma. Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2006-03-31
 • Palūkanos (5)

  Įvadas. Palūkanos. Palūkanų norma. Palūkanų normai įtaką darantys veiksniai. Palūkanų rūšys. Išvados.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-18
 • Palūkanos (6)

  Įvadas. Vertybinių popierių rinkos samprata. Obligacijos. Akcijos. Išvados.
  Finansai, referatas(7 puslapiai)
  2008-04-02
 • Palūkanos, pelnas, renta

  Įvadas. Palūkanos. Palūkanų normą ir jos dydį lemiantys veiksniai. Palūkanų normos lygis. Palūkanos ir kapitalo grąža. Palūkanų diferenciacija. Palūkanų apmokestinimas. Kredito suteikimo kaštai. Palūkanų normos Lietuvoje . Pelnas. Normalusis ir ekonominis pelnas. Pelno ekonominė reikšmė ir pelno ataskaita . Gamybos pelningumas. Įmonės veiklos pelningumo rodikliai. Įmonės pelno mokestis. Renta. Ekonominės rentos esmė. Renta siaurąja prasme. Renta teisiniu aspektu. Rentos sutarties esminės sąlygos. Rentos mokėjimo prievolės. Nuolatinė renta. Rentos išpirkimas. Santrauka.
  Finansai, referatas(33 puslapiai)
  2007-05-24
 • Palūkanu normos

  Įvadas. Palūkanų normų struktūra. Palūkanų norma. Palūkanų norma kreditoriaus požiūriu. Palūkanų norma skolininko požiūriu. Palūkanų normas sąlygojantys veiksniai. Nominali laisva nuo rizikos norma (krf). Rizikos priedas dėl įsipareigojimų nevykdymo (DRP). Likvidus turtas. Mokėjimo termino rizikos priedas (MRP). Palūkanų normos apskaičiavimas. Paprastos ir sudėtinės palūkanos. Paprastosios palūkanos. Sudėtinės palūkanos. Nominalioji ir faktinė. palūkanų normos. Nominali palūkanų norma. Faktinė palūkanų norma. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2010-04-15
 • Palūkanų normos ir jas veikiantys veiksniai

  Tarptautinių finansų kursinis darbas. Įvadas. Palūkanų normos apibrėžimas. Istorinė perspektyva. Palūkanų anatomija. Palūkanų normas įtakojantys veiksniai. Makroekonominiai veiksniai. Centrinio banko vykdomos pinigų politikos priemonės. Biudžeto deficitas. Prekybos balansas. Infliacija. Rinkos likvidumas. Valiutos kurso pokyčiai. Mikroekonominiai veiksniai. Kredito rizika. Skolos grąžinimo būdai (palūkanų normų laiko struktūra). Įkeičiamo turto likvidumas. Palūkanų normų tendencijos ir prognozavimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-04-20
 • Palūkanų normos reguliavimas

  Palūkanų esmė ir palūkanų norma. Palūkanų arbitražas. Tarptautinių palūkanų normų santykiai. Kodėl palūkanų norma kyla ir krinta. Skolinamųjų lėšų pasiūlos veiksniai. Skolinamųjų lėšų paklausos veiksniai. Priklausomybė tarp infliacijos ir palūkanų normos dydžio. Faktinė infliacija ir faktinė rinkos palūkanų norma. Palūkanų normos priklausomybė nuo ekonomikos ciklo. Palūkanų normos prognozavimas. Palūkanų normos rizikos valdymo priemonės. Apibendrinimas. Priedas.
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2005-12-07
 • Palūkanų skaičiavimas

  PowerPoint pristatymas. Palūkanų skaičiavimas. Paprastosios palūkanos. Pagrindinės sąvokos. Kaupimas pagal paprastąsias palūkanas. Skolos kaupimo pagal paprastas palūkanas procesas. Paprastųjų palūkanų apskaita. Kintančios palūkanų normos. Reinvestavimas. Palūkanų kaupimas vartotojiškame kredite. Skolos padengimas dalimis. Statistinis metodas. Komercinis metodas. Apskaita ir diskontavimas. Matematinis diskontavimas. Bankinė (vekselių) apskaita. Diskonto proceso grafikas. Diskontavimo koeficientai. Kaupimas pagal diskonto normą. Mokestiniai įsipareigojimai. Palūkanų normos lygio ir paskolos trukmės nustatymas. Kontraktų (sandorių) pelningumas.
  Finansai, pristatymas(36 skaidrės)
  2006-05-20
 • Paraiška skirti finansinę pagalbą pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumentą

  Įžanga. Pagrindinės sąvokos. Duomenys apie pareiškėją. Duomenys apie pareiškėjo veiklą. Pareiškėjo veikla taikomųjų mokslinių tyrimų ir (arba) technologinės plėtros srityje. Projekto atitiktis BPD priemonei. Projekto poreikis ir aprašymas. Projekto įgyvendinimo schema. Informacija apie pagalbos projektui poreikį ir pareiškėjo gautą valstybės pagalbą. Projekto rezultatai ir poveikis. Projekto tęstinumas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-10-24
 • Pardavimai vertybinių popierių biržose

  Įvadas. Vertybinių popierių rinka Lietuvoje. Finansiniai makleriai. Vertybinių popierių rinkų rūšys. Prekybos sistema. Centrinė rinka. Prekyba akcijomis fiksuota kaina. Nepertraukiama prekyba. Prekyba skolos vertybiniais popieriais. Tiesioginiai sandoriai. Atsiskaitymai. Vertybinių popierių kotiravimas. Išvados.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-15
 • Pasaulinė finansų rinka, jos šiuolaikinės charakteristikos

  Įvadas. Finansų rinkos sąvoka. Pagrindinės finansų rinkų funkcijos. Finansų rinkų tipai. Pagrindiniai pasaulio finansų rinkos vystymosi etapai. Pasaulinės finansų rinkos mechanizmai: paskirtis, tipai, sudedamosios dalys. Finansų sistema. Finansų rinkų skirstymo kriterijai. Finansų sektoriaus institucinė struktūra. Veiksniai, jungiantys visas finansų rinkas. Tarptautinės finansų institucijos. Pagrindiniai finansiniai instrumentai. Išvada.
  Finansai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2010-04-15
 • Pasaulinė valiutų rinka Forex

  Forex (foreign exchange market) – pasaulinė tarp bankinė valiutų rinka. Milžiniška apyvarta. Forex ypatumai. Tradicinių instrumentų konkurencija. Rinkos formuotojai. Pavojai. Devalvacija.
  Finansai, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-09-26
Puslapyje rodyti po