Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • SEB investicinių fondų nagrinėjimas

  Įvadas. Investicinių fondų samprata ir paskirtis. Investicinių fondų samprata. Investicinių fondų privalumai ir trūkumai. Investavimo priemonės. Fondų rūšys. SEB investiciniai fondai. Akcijų fondai. SEB nvs akcijų fondas. Mišrūs fondai. SEB pasaulio rinkų fondų fondas. Obligacijų fondai. SEB NVS obligacijų fondas. Alternatyvūs fondai. SEB NVS obligacijų fondas. SEB investicinių fondų palyginimas,. Tendencijos ir analizė. Akcijų ir mišrių fondų palyginimas. Investicinių fondų tendencijos. Investicinių fondų vienetų verčių pokyčiai.
  Finansai, referatas(34 puslapiai)
  2010-09-23
 • Siūlomų pensijų fondų analizė ir palyginimas: UAB FMĮ "Finasta" ir UAB "ERGO Lietuva"

  Socialinės apsaugos ir draudimo kursinis darbas. UAB FMĮ "Finasta". Pensijų fondas. Pensijų sistema. Pensijų fondai. UAB "ERGO Lietuva". ERGO Pensijų fondai. Kodėl verta rinktis UAB "Finasta investicijų valdymas" pensijų fondus? Kodėl "ERGO LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS"? UAB FMĮ "Finasta" pensijų fondų vienetų kainos. UAB "ERGO Lietuva" pensijų fondų vienetų kainos.
  Finansai, kursinis darbas(10 puslapių)
  2007-01-30
 • Skandinavijos elektros energijos birža Nordpool

  Elektros energijos rinkos organizavimo modeliai. Skandinavijos elektros energijos birža NordPool. Momentinė Birža (Elspot). Reguliuojanti Birža (Elbas). Finansinė Birža. Kliringas.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2006-10-12
 • Skolinamasis kapitalas. Palūkanos

  Palūkanos — skolinamojo kapitalo pajamos. Palūkanų norma. Palūkanų normos dydį lemiantys veiksniai. Palūkanų diferenciacija. Palūkanų norma ir investiciniai sprendimai. Paskolų ir indėlių palūkanų normos dinamika Lietuvoje.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2005-11-28
 • Skolininko (paskolos gavėjo) ūkinės finansinės būklės įvertinimo kriterijai ir vertinimo procedūros

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti paskolos gavėjo finansinės būklės vertinimo principus. Pagrindinės sąvokos. Paskolų tipai. Pagrindiniai paskolų vertinimo principai. Paskolų grupavimas. Paskolos vertės sumažėjimo apskaičiavimas. Paskolos suteikimo tvarka. Skolininko vertinimas. Objektyvūs vertinimo kriterijai. Finansinės veiklos įvertinimo rodikliai. Subjektyvūs vertinimo kriterijai. Vertinimas: labai gera - bloga. Įmonių kreditingumas. Kreditingumas. Finansinė analizė. Santykiniai rodikliai. Pinigų srautų vertinimas. Nuostolio įvykiai. Individualiai vertinamos paskolos. Bendrai vertinamos paskolos. AB "SEB banko", "Swedbanko", "DnB NORD" banko paskolų analizė. Paskolų vertinimas. Bankų apžvalgos 2007 – 2008 metais. AB "SEB banko" apžvalga 2007 – 2008 metais. AB "DnB NORD" banko apžvalga 2007 – 2008 metais. AB "Swedbanko" apžvalga 2007 – 2008 metais. Makroekonominė Lietuvos padėtis. Išvados. Priedas (1).
  Finansai, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2010-10-27
 • Skolininko finansinė analizė

  Finansinės analizės esmė, tikslai, uždaviniai ir organizavimas. Finansinės analizės rūšys ir rodiklių klasifikavimas. Balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji balanso analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Finansinių pakitimų ataskaitos analizė. Pelningumo rodikliai. Pardavimų pelningumas. Investicijų pelningumas. Veiksnių įtaką pelningumui. Finansinės būklės analizė. Grynojo apyvartinio kapitalo analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Bankroto tikimybė. Išvados. UAB" Audėjas" balanso ataskaitos už 2001 – 2003 metus. UAB" Audėjas" pelno (nuostolio) ataskaita. UAB "Audėjas" pelno paskirstymo ataskaita. UAB" Audėjas" finansinės būklės pakitimų ataskaita.
  Finansai, kursinis darbas(43 puslapiai)
  2005-11-17
 • Skolos padengimas

  Ilgalaikės skolos aptarnavimas. Skolos aptarnavimo kaštai. Fondo formavimas. Padengimo fondų sudarymas, esant nevienodiems įnašams. Skolos apmokėjimas dalimis. Skolos padengimas lygiomis sumomis. Lygūs terminuoti mokėjimai. Nustatytas periodinis mokestis. Kintamos periodinės įmokos. Vartotojiškas kreditas.
  Finansai, referatas(20 puslapių)
  2005-10-16
 • Skolos vertybiniai popieriai Lietuvos finansų rinkoje

  Santrauka. Įvadas. Lietuvos vertybinių popierių (VP) rinka. Skolos vertybiniai popieriai. Lietuvos vyriausybės vertybiniai popieriai. 2010 metų ketvirtojo ketvirčio Lietuvos finansinės sąskaitos. 2010 metų vyriausybės vertybinių popierių (VVP) paskirstymas. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2011-10-03
 • Smulkaus ir vidutinio verslo finansavimas Šiaulių banke

  Įvadas. Šiaulių banko lėšos, skirtos smulkiam ir vidutiniam verslui finansuoti. Ilgalaikiai kreditai- smulkiajam ir vidutiniam moterų verslui. Kreditai smulkiam ir vidutiniam verslui vikrūs, drąsūs, stiprūs. Vikrūs kreditai. Drąsūs kreditai. Stiprūs kreditai. Garantijų institucija UAB "investicijų ir verslo garantijos". Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2006-03-07
 • Smulkaus ir vidutinio verslo finansavimo šaltiniai

  Abstract. Summary. Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo veiklos struktūra Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo finansavimo galimybės Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo finansavimas kredito institucijų lėšomis. Smulkaus ir vidutinio verslo finansavimas valstybės lėšomis. Smulkaus ir vidutinio verslo finansavimas iš kitų šaltinių. Smulkaus ir vidutinio verslo finansavimas Europos Sąjungoje. Pagrindiniai rezultatai ir išvados.
  Finansai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-10-31
 • Smulkaus ir vidutinio verslo lengvatos

  Smulkaus ir vidutinio verslo lengvatos. Verslo, eksporto ir pramonės skatinimas. Užimtumo fondo remiami darbai. Vietinių užimtumo iniciatyvų skatinimas. INVEGA (Investicijų ir verslo garantijos). LEID (Lietuvos eksporto ir importo draudimas). Verslo inkubatoriai. Verslo informacijos centrai.
  Finansai, konspektas(7 puslapiai)
  2006-02-22
 • Smulkaus verslo vaidmuo rinkoje

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų samprata. Verslas tarp saulėtekio ir saulėlydžio. Smulkaus ir vidutinio verslo būklė. Apie įmonių vadovus. Skolinimosi tendencijos. Kliūtys. Verslo nesėkmės. Mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo šalies ūkyje. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių struktūra. Mažų ir vidutinių įmonių pasiskirstymas Lietuvos apskrityse. Smulkių ir vidutinių įmonių finansiniai rodikliai.
  Finansai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2005-06-09
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo finansavimo šaltiniai

  Įvadas. Bankų paskolos. Overdraftai. Garantijos ir laidavimai. Lengvatiniai kreditai. Kreditai pagal PHARE programas. Lengvatiniai kreditai Lietuvoje. Kredito unijos. Akcijos. Lizingas. Faktoringas. Faktoringo operacijų tipai. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Mokesčių, rinkliavų ir kitos lengvatos. Mokestinės paskolos. Mokesčių lengvatos. Kitos lengvatos. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2006-05-19
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo finansavimo šaltiniai Lietuvoje

  Bankai. Lietuvos bankas. Komerciniai bankai. Užsienio bankų skyriai. Užsienio bankų atstovybės. Finansavimo paslaugos. Paskolos. Overdraftas. Garantijos ir laidavimai. Prekybos finansavimas. Faktoringas. Faktoringo samprata. Faktoringo rūšys. Faktoringo paslaugas teikiančios įmonės. Faktoringo sąlygos ir terminai. Lizingas. Finansinis lizingas (išperkamoji nuoma). Veiklos lizingas. Lizingo rinka 2004 m. Papildomi finansavimo šaltiniai. UAB "SEB VB Rizikos kapitalo valdymas". UAB "Šiaulių banko investicijų valdymas" . Baltijos smulkių ir vidutinių įmonių fondas Hanseatic Capital. UAB "Lietuvos infrastruktūros plėtros fondas". Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas. Kredito unijos. Asociacija Lietuvos kredito unijos. Centrinė kredito unija. Išvados.
  Finansai, referatas(23 puslapiai)
  2005-11-29
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas Lietuvoje

  Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas Vilniaus mieste. Valstybės parama. Savivaldybės parama. Europos sąjungos struktūrinių fondų parama ir nauda verslui. Struktūrinių fondų paramai gauti. Europos Sąjungos (ES) parama - paskata verslui. Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas. Pradinių steigimosi išlaidų subsidijavimas naujai įregistruotoms smulkaus verslo įmonėms.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-03
 • Socialinio draudimo įmokos

  Įvadas. Gyventojų mokami mokesčiai. Valstybinis socialinio draudimo įmokos. Valstybinis socialinio draudimo įmokų mokėtojai (draudėjai). Draudėjų registravimas. Draudėjų pareigos. Valstybinis socialinio draudimo įmokų dydžiai. Valstybinis socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarka. Atsakomybė už ne laiku ir neteisingą socialinio draudimo įmokų mokėjimą. Socialinio draudimo įmokų, baudų ir delspinigių priverstinio išieškojimo būdai. Atsakomybė už fondui padarytą žalą. Valstybinio socialinio draudimo įmokų analizė pagal loginę mokesčio sistemos schemą. Socialinio draudimo įmokų apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo ypatumai. Socialinio draudimo įmokų apskaičiavimas. Socialinio draudimo įmokų deklaravimas. Socialinio draudimo įmokų mokėjimai. Išvados. Lentelės.
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-03-21
 • Socialinio draudimo raida

  Įvadas. 1998 metų pradžios socialinio draudimo sistemos situacija. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto balanso problema. Darbingo amžiaus gyventojų ir apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu skaičiaus kitimas. Socialinio draudimo pensijų sistema. 1999 metų socialinio draudimo sistemos situacija. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto balanso problema. Pensijų ir pašalpų sistema. Socialinio draudimo finansinė padėtis 2000 metais. Socialinio draudimo įmokų tarifų padidinimas. Socialinio draudimo pajamos 2000 metais. Socialinio draudimo išlaidos 2000 metais. Pagrindiniai pakeitimai socialiniame draudime 2001 metais. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įvedimas. Kai kurių socialinio draudimo išmokų panaikinimas. Pensijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos pakeitimai. Senatvės pensinio amžiaus ilginimo spartinimas. Pagrindiniai pakeitimai socialiniame draudime 2001-2002 metais. Gerėjanti valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto situacija bei siekis panaikinti valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sukauptą deficitą. Pajamų struktūra. Išlaidų struktūra. Gerėjanti valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto padėtis 2003 metais. Socialinio draudimo ir šalpos išmokų didinimas. Pensijų kaupimas (valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimas). Išvados.
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2007-01-22
 • Socialinio draudimo samprata

  Socialinio draudimo samprata. Socialinio draudimo rūšys. Pensijų sistema. Pensijos ir pašalpos. Priežastys, sąlygojančios valstybinio socialinio draudimo finansinę situaciją.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2005-12-20
 • Socialinis draudimas Lietuvoje

  Abstract. Įvadas. Lietuvos socialinio draudimo sistemos raida. Socialinis draudimas Lietuvoje iki nepriklausomybės atgavimo. Socialinis draudimas Lietuvoje po nepriklausomybės atgavimo. Socialinio draudimo problemų Lietuvoje analizė. Socialinio draudimo biudžeto formavimas ir įgyvendinimas. Pensijų sistemos ypatumai. Sveikatos draudimo ypatumai. Socialinio draudimo perspektyvos ir tobulinimo kryptys Lietuvoje. Išvados. Priedas (1).
  Finansai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-06-05
 • Specialybės įgūdžių praktikos ataskaita AB banke "Snoras"

  AB banko "Snoras" įkūrimas ir jo veiklos pristatymas. AB banko "Snoras" įkūrimo ir reorganizavimo laikotarpis. AB bankas "Snoras" teikiamos paslaugos. AB banko "Snoras" vadyba. AB banko "Snoras" personalas. Susirinkimų ir pasitarimų vedimo tvarka. Rinkos tyrimai ir reklama. Kokybės vadyba. Materialinių išteklių srautų judėjimo organizavimas. Apskaitos organizavimas AB banke "Snoras". Informacija. Ekonominiai (gamybiniai) ištekliai ir jų panaudojimo efektyvumas. Išorinė ir vidinė AB banko "Snoras" aplinka. Verslo plėtra. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1).
  Finansai, praktikos ataskaita(30 puslapių)
  2007-02-22
Puslapyje rodyti po