Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Indėliai

  Įvadas. Terminuotieji indėliai. Terminuotieji periodiniai indėliai. Verslo terminuotieji indėliai. Likvidūs terminuotieji indėliai. Trumpalaikiai terminuotieji indėliai. Terminuoti indėliai sutartinėmis palūkanomis. Ilgalaikiai terminuotieji indėliai. Vartojamieji indėliai. Kaupiamieji indėliai. Taupomieji indėliai. Terminuoti kaupiamieji indėliai. Vienos nakties indėliai. Atvirieji indėliai. Vaikų (jaunimo) indėliai. Sąlyginio deponavimo indėliai. Kredito unija. Išvados.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2006-04-20
 • Indėliai. Paskolos

  Įvadas. Indėliai. Terminuotieji indėliai. Kitos bankų siūlomos indėlių rūšys. Paskolos. Paskolų rūšys skirtinguose bankuose. Saugus būsto kreditas "Vilniaus banke". Paskolos ir lizingas "Hansabanke". Paskolų rūšys banke "Snoras". Išvados. Priedas (2)
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2006-10-12
 • Indėlių priėmimas ir deponavimas

  Indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas į klientų atidarytas sąskaitas. Seifų, kamerų vertybėms ir dokumentams saugoti nuoma. Paskolų ėmimas. Kreditavimas. Piniginių laidavimų, garantijų ir kitų laidavimo įsipareigojimų išdavimas. Paskolų davimas. Kreditinių piniginių priemonių leidimas ir tvarkymas.
  Finansai, konspektas(14 puslapių)
  2006-01-27
 • Indijos gyvybės draudimo korporacijos analizė: "LIC of India"

  Įvadas. Darbo tikslas yra atlikti "Life insurance corporation (LIC) of India " finansinę analizę, panaudojant finansinės institucijos metinę ataskaitą bei informaciją iš verslo straipsnių ir interneto. Pasirinktos šalies finansinio sektoriaus ypatybės. Indijos draudimo rinka. Pasirinktos finansinės institucijos vieta ir reikšmė sektoriuje. Finansinės rizikos. Konkurencinės aplinkos analizė. Išvados. Priedas.
  Finansai, kursinis darbas(11 puslapių)
  2008-11-14
 • Individualaus ūkio kreditavimas

  Įvadas. Individualių įmonių ir ūkių finansavimo būdai. Bankų paskolos. Komercinis kreditas. Lizingas. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas. Išvados.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-08
 • Individualios įmonės finansinių rodiklių analizė

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas, uždaviniai. Įmonės aprašymas. Įmonės valdymas. Įmonės valdymas. Vertikali ir horizontali balanso analizė. Vertikali ir horizontali pelno (nuostolio) analizė. Turto mokumo rodikliai . Turto mokumo rodikliai. Pelningumo rodikliai . Pelningumo rodikliai. Skolos rodikliai . Skolos rodikliai. Bankroto tikimybės įvertinimas pagal E. Altman modelį.
  Finansai, pristatymas(13 skaidrių)
  2010-11-16
 • Infliacija, jos priežastys ir pasekmės Lietuvos ekonomikai

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti ir įvertinti infliacijos rodiklius Lietuvoje. Infliacijos esmė. Infliacijos priežastys. Infliacijos pasekmės. Infliacijos rodiklių analizė Lietuvoje 2007 2009 metais. Infliacijos reikšmė Lietuvos ekonomikai. Išvados. Priedas (1).
  Finansai, namų darbas(20 puslapių)
  2010-03-22
 • Infliacija: priežastys ir mažinimo būdai

  Įvadas. Darbo tikslas: Aptarti infliacijos procesą ir iš to kylančias problemas, bei vyriausybės vaidmenį šiame procese. Infliacija. Infliacijos apibrėžimas. Infliacijos formos. Infliacijos matavimas. Infliacijos priežastys. Bendrosios paklausos pokyčių sukelta infliacija. Pinigų pasiūla ir infliacija. Deficitiniai valstybių biudžetai. Infliacijos mokestis ir senjoražas. Bendrosios pasiūlos pokyčių sukelta infliacija. Pasiūlos pokyčiai kaip infliacijos sąlyga. Darbo užmokestis ir kaštų infliacija. Infliacijos lūkesčiai. Laukiamoji sukelta infliacija. Infliacijos mažinimo būdai. Pajamų indeksavimas. Infliacijos kontrolė. Antiinfliacinė politika. Bendrosios paklausos mažinimas ir jo padariniai. Antiinfliacinė pasiūlos politika. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2009-05-15
 • Infliacijos priežastys ir pasekmės Lietuvoje

  Įvadas. Infliacija. Infliacija, jos formos. Infliacija Lietuvoje. Infliacijos priežastys Lietuvoje. Bendrosios paklausos sukelta infliacija. Bendrosios pasiūlos (kaštų) infliacija. Labiausiai infliaciją įtakojantys veiksniai. Infliacijos pasekmės Lietuvoje. Infliacijos mažinimo priemonės. Netinkamos priemonės, siūlomos infliacijai mažinti. Tinkamos infliacijos mažinimo priemonės. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-06-18
 • Inovacijų finansavimas Lietuvoje

  Įvadas. Parama moksliniams tyrimams. Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių programa. Aukštųjų technologijų plėtros programos. Parama verslui. Savivaldybių parama smulkiam ir vidutiniam verslui. Valstybės teikiamos finansinės garantijos įmonėms imančioms paskolas. Europos Sąjungos fondų parama. Europos Sąjungos struktūriniai fondai. Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir plėtros programos. Europos Sąjungos 6-oji Bendroji Programa. Europos Sąjungos 7-oji bendroji programa. Programa "Eureka". Programa "Cost". Išvados.
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2006-09-12
 • Inovacijų samprata ir pagrindinės sąvokos

  Inovacijų samprata ir pagrindinės sąvokos. Inovacinė veikla. Inovacinė veikla. Inovacijų padėtis ir jų skatinimas Europoje ir Lietuvoje (pasaulinė patirtis). Priežastys, nulemiančios nevienodą aktyvumą. Europos Sąjunga (ES) lyginant su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (JAV) ir Japonija. Padėtis Vidurio Europoje. Padėtis Lietuvoje. Organizacijų lygis. Paramos inovacinės paslaugos. Informacija organizacijų lygyje. Įmonių lygis. Inovacijų formavimas ir įgyvendinimas. Mokslo ir gamybos ryšiai. Prioritetinės priemonės. Valstybės lygis. Organizacijų lygis. Įmonių lygis. Naujų produktų/ prekių kūrimas. Naujų produktų kūrimo priežastys. Naujų prekių kūrimo procesas. Idėjų šaltiniai.
  Finansai, konspektas(12 puslapių)
  2007-01-16
 • Insurance types

  Darbas anglų kalba. Introduction. Overview of literature. Business risk. Classification of types of insurance. Broader science. Branches of Insurance. Life insurance. Non-life insurance. Insurance products. Narrow science. Compulsory insurance. Professional liability insurance. Compulsory property insurance. Compulsory health insurance. Public social insurance. Insurance from point of view of business activities. Property and business interruption insurance. Business interruption insurance. Property insurance. Employers. Employer’s Liability Insurance. Insurance from accidents. Health insurance. Life insurance. The civil liability insurance. Transport. Loads. Credit. Construction. Travel. Insurance tricks. Insurance companies’ tricks. Directed way accidents. Assumed theft of transport mean. Trick in civil liability insurance. Trick in compulsory insurance from accidents in the work place. Other ways of cheating. Assurer’s tricks. Insurance company’s avoidance to pay insurance sum. Government’s trick. Present and future tendencies for insurance in Lithuania. Definitions of some terms used in the work.
  Finansai, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2006-03-31
 • International finance: 10' th anniversary of the euro

  Darbas anglų kalba. Europos Centrinio Banko išleistą apžvalgą skirtą euro dešimtmečio minėjimui. Rašto darbe nagrinėjamos apžvalgos penktasis skyrius. Paper work is based on the 5th chapter of Monthly Bulletin for the 10th anniversary of the euro released by ECB on June of 2008. Introduction. Trade. International Capital Flows. International role of the euro. International cooperation. Brief Conclusions.
  Finansai, namų darbas(4 puslapiai)
  2010-06-07
 • Inventorizacija: dešrų apvalkalų ir galvijų žarnų prekyba UAB "Aisvita"

  Įvadas. UAB "Aisvita" įmonės apibūdinimas. Likvidumo analizė. Stabilumo analizė. Efektyvumo analizė. Pelningumo. Inventorizacijos organizavimas. Pasirengimas inventorizacijai. Inventorizacijos atlikimas ir įforminimas. Rezultatų apskaita. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2008-07-09
 • Inventorizacijos organizavimas, įforminimas ir rezultatų apskaita: UAB "Žvaigždė"

  Finansinės apskaitos kursinis darbas. Įvadas.Inventorizacijos esmė ir reglamentavimas. Atsakomybė už inventorizacijos atlikimą.Inventorizacijos rūšys. Pasirengimo inventorizacijai procedūros. Inventorizacijos atlikimas. Ilgalaikio materialiojo turto inventorizacija. Žaliavų, medžiagų, prekių, pagamintos produkcijos, pinigų ir kitų materialių vertybių inventorizacija. Nebaigtos gamybos, nebaigtos statybos ir nebaigtų remonto darbų inventorizacija. Ilgalaikio nematerialaus turto, vertybinių popierių ir skolų inventorizacija. Inventorizacijos rezultatai ir jų atspindėjimas apskaitoje. Išvados. Priedai (11 psl.)
  Finansai, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2010-05-06
 • Investavimas

  Ar verta investuoti? Taupymas ar investavimas? Likvidumas. Procentai uždirba procentus. Infliacija ir realioji grąža. Realioji grąža. Pelningumas. Veiksniai, lemiantys grąžą. Kas yra investicinis fondas? Investicinių fondų rūšys. Investicijos pagal amžių. Pensijų fondai.
  Finansai, referatas(7 puslapiai)
  2007-04-07
 • Investavimas į privilegijuotąsias akcijas

  PowerPoint pristatymas. Uždavinys. Pagrindinės sąvokos. Privilegijuotųjų akcijų savininkų teisės. Kaupiamieji dividendai. Privilegijuotosios dalyvavimo akcijos. Privilegijuotųjų akcijų išankstinio išpirkimo sąlyga. Išpirkimo fondo formavimo sąlyga. Investuotojams patrauklios privilegijuotųjų akcijų savybės. Pagrindiniai privilegijuotųjų akcijų trūkumai susiję su. Privilegijuotųjų akcijų vertė. P=Dp/r. Investavimo į privilegijuotąsias akcijas strategijos. Išvados.
  Finansai, pristatymas(21 skaidrė)
  2007-06-13
 • Investavimas ir finansų terpė

  Investicijų terpė. Investicinė rinka. Investavimo paklausa. Investavimo pasiūla. DB investicijų terpė. Finansų terpė. Ką veikia finansinės firmos? Finansinių rinkų vaidmuo ir tarpininkų vaidmuo didinant verslo augimą.
  Finansai, konspektas(7 puslapiai)
  2007-01-09
 • Investavimo būdai ir priemonės

  Finansų rinkų kursinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti investavimo būdus ir priemones, kapitalo rinkos ir nuosavybes vertybinius popierius. Investavimo sąvoka. Finansinio turto klasės. Investavimo priemonės. 1Obligacijų vertė ir pelningumas. Investavimo būdai. Pelningumo vertinimas. Rizika ir grąža. Analizė. Tyrimas vykdytas 2010-01-08 iki 2009-01-13 d., Vilniaus mieste. Anketos buvo dalinamos asmeniškai, pasirinktas segmentas ketvirto kurso studentai, taikant neatsitiktinės atrankos metodą, patogumo atranka. Pati parinkdama respondentus, kuriuos patogu apklausti. Apklausta 50 studentų. Išvados. Summary. Priedas (anketa)
  Finansai, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2010-04-16
 • Investavimo proceso struktūra ir ypatumai Lietuvoje

  Investicijų apibrėžimas ir jų ekonominė esmė. Trys pagrindiniai investavimo proceso dalyviai. Investicijų paklausa ir investicijų funkcija. Įmonės investicijos. Individualių asmenų investicijos. Išvados.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2008-02-22
Puslapyje rodyti po