Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų kursiniai darbai

Finansų kursiniai darbai (373 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kredito rizikos valdymas

  Reziume. Įvadas. Finansų rinkos vieta ekonominėje sistemoje. Įmonės strateginio valdymo esmė. Finansinių institucijų kredito rizikos mažinimo strategijos. Rizikos valdymo sistema. Kredito rizika ir jos valdymas. Kredito rizikos valdymo aktualumas Lietuvos bankams. Kredito rizikos vertinimo metodai ir modeliai. Reitingavimo sistema kaip priemonė kredito rizikai identifikuoti. Paskolų registras kaip kredito valdymo rizikos valdymo priemonė. Paskolų kokybei vertinti taikomi metodai. Išvados. Priedai (5).
  Finansai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-03-20
 • Kredito sistema Lietuvoje

  Literatūros apžvalga. Kredito esmė ir būtinumas. Skolintas kapitalas. Kredito funkcijos ir principai. Kredito sistema Lietuvoje. Lietuvos bankas ir jo funkcijos. Komercinių bankų operacijos. Kredito teikimo sąlygos. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2005-06-12
 • Kredito sistema Lietuvoje (3)

  Įvadas. Kredito esmė. Būtinumas ir funkcijos. Kredito rūšys. Piniginio kredito rūšys. Prekinio kredito rūšys. Kitos kredito rūšys. Kredito sistema ir jos veikimas. Kredito sistema Lietuvoje. Lietuvos kredito įstaigų sistema ir praktikuojamos kredito formos. Valstybinis kreditas. Banko kreditas. Vartotojiškas kreditas. Komercinis kreditas. Tarptautinis kreditas. Kredito teikimo sąlygos. Lietuvos bankas ir jo funkcijos. Komerciniai bankai. Kredito unijos. Išvados. Priedai.
  Finansai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2006-01-25
 • Kredito unijų plėtros tendencijos

  Įvadas. Kredito unijos samprata. Kreditų unijų bruožai ir paslaugos. Asociacija Lietuvos kreditų unijos. Centrinė kredito unija. Lietuvos kredito unijų aplinka. Teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė aplinka. Kredito unijų raida. Kredito unijų skaičiaus dinamika 1997-2005m. Kredito unijų paskolų normos kitimas 2002 -2005 m. Kredito unijų narių skaičius dinamika 1997-2005 m. Kredito unijų pagrindinių rodiklių kaita 2002 – 2005 m. Kreditų unijų plėtros prielaidos. Bankų ir kredito unijų skirtumai. Kredito unijų nariams naujovės. Kredito unijų galimybės plėtotis. Kredito unijų trūkumai plėtotis. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-04-04
 • Leidinys "Invest in Lithuania"

  Kursinis projektas. Įvadas. Kam ir kodėl yra reikalingas leidinys "Invest in Lithuania"? Situacinė analizė. Ekonominiai faktoriai. Kultūriniai-socialiniai faktoriai. Konkurencinė analizė. SWOT analizė. Produkto įgyvendinimo ir įvedimo į rinką planas. Marketingo kompleksas. Prekė. Skatinimas. Kaina. Platinimas. Marketingo tyrimai. Marketingo plano įgyvendinimas ir kontrolė. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-03-16
 • Lietuvių kino finansavimas ir sklaida

  Įvadas. Darbo tikslas: Pristatyti lietuvių kino finansavimo ir sklaidos ypatumus. Lietuvių kino finansavimas ir sklaida iki 1990 metų. Lietuvių kino paveldas. Lietuvių kino finansavimas ir sklaida 1990-2007 metais. Lietuvių kino finansavimas 1990-2007 metais. Lietuvių kino sklaida Lietuvoje ir pasaulyje 1990-2007 metais. Kino edukacija. Nacionalinis kino centras. Apibendrinimas.
  Finansai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-11-11
 • Lietuvos bankų ilgalaikių paskolų analizė: "Nord/LB" ir "Snoras"

  Įmonių finansų kursinis darbas. Įvadas. Kreditinės operacijos. Ilgalaikis finansavimas. Hipotekinės operacijos. Išperkamoji nuoma (lizingas). Lizingo rūšys. Praktinė dalis. Nord/LB bankas. Greitieji vartojimo kreditai. Vartojimo kreditai su laidavimu ar turto įkeitimu. Privatūs kreditai. Kreditai būstui. Verslo partneriams. Kreditų programos. Bankas "Snoras". Žaibiškas kreditai. Kredito linija plius. Paskolos būstui. Paskolos studentams. Vartojamosios paskolos su užstatu. Klasikinės paskolos. Paskolos–kredito perviršiai. Kredito linijos. Išvados. Išnašos.
  Finansai, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2008-06-04
 • Lietuvos draudimo rinkos plėtros 2000-2003 metais įvertinimas

  Įvadas. Draudimo samprata ir draudimo rūšys. Draudimo samprata. Draudimo šakos. Lietuvos draudimo rinkos 2000-2003 metais bendros plėtros ypatybės. Lietuvos draudimo rinkos pasiskirstymas pagal šakas 2000-2003 metais. Lietuvos pasirašytų draudimo įmokų dinamika ir draudimo įmonių skaičius 2000-2003 m. Lietuvos draudimo rinkos draudimo tankio ir draudimo prasiskverbimo rodikliai 2000-2003 metais. Ne gyvybės draudimo rinkos plėtros Lietuvoje 2000-2003 metais analizė. Ne gyvybės draudimo įmokos ir jų dinamika. Ne gyvybės draudimo bendrovių plėtros tendencijos Lietuvoje. Gyvybės draudimo rinkos plėtros Lietuvoje 2000-2003 metais analizė. Pasirašytų gyvybės draudimo įmokų dinamika. Lietuvos gyvybės draudimo įmonių rinkos dalies pasiskirstymas. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Finansai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-10-30
 • Lietuvos ekonominė politika (2)

  Įžanga. Ūkio apžvalga. Bendrasis vidaus produktas. BVP kitimas. Pasiekimai. Ūkio Politika. Ūkio Politika, apibrėžimas. Pagrindiniai ekonominės politikos tikslai. Pranašumai. Trūkumai. Galimybės. Grėsmės. Ūkio politikos formos, vykdymas. Gyvenimo pajamų ir išlaidų pokyčiai. Užimtumas, darbo pajamos. Nedarbo įtaka. Užsienio prekyba ir prekybos politika, eksportas, importas. Užsienio investicijų skatinimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-01-10
 • Lietuvos finansų rinka: problemos, pokyčiai ir tendencijos

  Finansų rinkų teorijų kursinis darbas. Santrauka. Įvadas. Darbo tema – Lietuvos finansų rinka: problemos, pokyčiai ir tendencijos. Teorinė dalis. Kas yra finansų rinka. Kuo prekiaujama finansų rinkose. Finansų rinkų klasifikavimas. Pagrindinės finansų rinkų funkcijos. Veiksniai jungiantys finansų rinkas. Kreditas kaip bendras produktas. Spekuliacija ir arbitražas. Tobulos ir efektyvios rinkos. Finansų rinkų svarba šalies ekonomikai. Finansų tarpininkas — rinkos tarpininkas. Kas prekiauja biržoje? Finansų makleriai. Kas yra komisinis mokestis? Kas sukelia rinkos svyravimus? Kodėl kursai svyruoja? Kas yra biržos smukimas? "Buliai" ir "lokiai". Finansų rinkos reguliavimas. Finansinės institucijos. Bankų sistema. Lietuvos centrinio banko vaidmuo ekonomikoje. Lietuvos banko pagrindiniai uždaviniai, funkcijos ir teisės. Finansų sistemos funkcionavimas. Tiriamoji dalis. Informacija apie kredito įstaigų veiklą Lietuvoje. Bankų veikla. Bankų paskolų portfelis. Veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas. Pelningumas ir veiklos efektyvumas. Veikiančių bankų pelnas. Lietuvos banko vidutinio laikotarpio prognozės. Bendrųjų investicijų augimas. Numatoma Lietuvos ekonomikos raida 2008-2009 m. Bendras finansinio stabilumo vertinimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2009-02-18
 • Lietuvos finansų sistemos būsena ir plėtros galimybės

  Įvadas. Lietuvos finansų sistemos sudėtis, struktūra. Finansų sistemos dabarties analizė. Finansų sektoriaus priežiūros struktūra. Dabartinė finansų tarpininkų ir finansų rinkos būklė. Finansų sistemos priežiūros tendencijos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Finansų sektoriaus plėtra. Struktūrinių reformų poveikis finansų sistemai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-11-13
 • Lietuvos komerciniai bankai

  Įvadas. Darbo tikslas: atlikti didžiausių Lietuvos komercinių bankų 2005-2008 m. Finansinių rezultatų palyginamąją analizę, susietą su dabartine ekonomikos būkle. Bankų sistema. Komerciniai bankai. Bankų funkcijos ir veiklos principai. Komercinių bankų veikla 2005-2008 metais. Finansinės ataskaitos. Bankų kreditavimo sistema. Indėliai "Swedbank" ir SEB banke. Bankų turto bei įsipareigojimų dydžio kitimas 2005-2008 metais. Išvados. Priedas (1).
  Finansai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2010-03-04
 • Lietuvos komercinių bankų išduotos paskolos 2001-2005 metais

  Įvadas. Paskolų samprata ir rūšys. Namų ūkiai. Verslo įmonės. Vyriausybė. Palūkanų norma. Palūkanų normos teorijos. Komerciniai bankai ir jų plėtra 2001 – 2005 metais Lietuvoje. Lietuvos komercinių bankų išduotų paskolų struktūra ir dinamika (2001 – 2005 metais). Paskolos 2001 metais. Paskolos 2002 metais. Paskolos 2003 metais. Paskolos 2004 metais. Paskolos 2005 metais. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-04-24
 • Lietuvos kredito sistema

  Įmonių finansų kursinis darbas. Įvadas. Literatūros apžvalga. Kredito esmė, funkcijos, rūšys. Kredito sistema Lietuvoje, jos veikimas. Bankų sistema, jos priežiūra ir veikla. Kredito unijos. Lizingas. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-12-05
 • Lietuvos kredito sistema (2)

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Kredito sistema ir jos priežiūra. Lietuvos bankų veikla. Pinigų laikymas. Indėlių priėmimas. Atsiskaitymai. Tarptautiniai atsiskaitymai. Vekseliai. Indosamentas. Kreditai. Banko kreditas. Vartotojiškas kreditas. Kita. Lizingai. Faktoringas. Forfeitingas. Išvados ir pasiūlymai. Išnašos. Priedai (7).
  Finansai, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2008-04-20
 • Lietuvos monetarinės politikos ypatumai (2)

  Įvadas. Pinigų politika. Pinigai, bankai, monetarinė politika. Mainų priemonė. Vertės matas. Apskaitos vienetas. Mokėjimų priemonė. Taupymo, turto laikymo bei kaupimo priemonė. Kapitalo judėjimo tarpininkas. Pinigų pasiūla. Pinigų paklausa. Bankai. Monetarinės politikos praktine dalis. Išvada.
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2005-11-18
 • Lietuvos pinigų istorinė raida

  Įvadas. Pirmykščiai lietuvių pinigai. Pirmieji metaliniai lietuvių pinigai. Laisvosios Lietuvos pinigai. Pavergtos Lietuvos pinigai. Nepriklausomos Lietuvos pinigai. Sovietinė okupacija. Nepriklausomybės atkūrimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-10-29
 • Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžetas (2)

  Įvadas. Lietuvos Respublikos biudžeto formavimas. Lietuvos Respublikos biudžeto sandara. Valstybės biudžeto pajamos. Valstybės pajamų šaltiniai. Lietuvos respublikos valdžios sektoriaus pajamos. Valstybės biudžeto išlaidos. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto išlaidos pagal funkcijas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-10-08
 • Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto analizė (2004 – 2007 metais) (4)

  Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto pajamų analizė (2004 – 2007 m). Vertikali pajamų analizė. Horizontali pajamų analizė. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto išlaidos pagal funkcijas. Vertikali išlaidų analizė. Horizontali išlaidų analizė. Valstybės biudžeto vykdymo problemos. Tikslingumas. Efektyvumas. Skaidrumas. Biudžeto problemų analizė. Valstybės biudžeto subalansavimas 2004 – 2007 metais. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-01-10
 • Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto analizė (2005 – 2008 metais)

  Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto pajamų analizė. Vertikali biudžeto pajamų analizė. Horizontali biudžeto pajamų analizė. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto išlaidų analizė. Vertikali biudžeto išlaidų analizė. Horizontali biudžeto išlaidų analizė. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto balansavimas. 2008 m. 9 mėn. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto vykdymo eiga. Išvados. Priedas (1 psl.)
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2009-11-25
Puslapyje rodyti po