Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų kursiniai darbai

Finansų kursiniai darbai (373 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Financial analysis: dental clinic UAB "Evadent"

  Darbas anglų kalba. Stomatologijos klinikos UAB "Evadent" finansinė būklė. Introduction. The aim: according to 2007-2009 balance sheet and profit (loss) report to analyze dental clinic UAB "Evadent" financial condition. Corporate finance concept analysis. Financial reports. Financial analysis types. evadent" horizontal analysis. "Evadent" vertical analysis. "Evadent" financial analysis. Relative financial performance analysis. Profitability ratios. Liquidity indicators. Performance indicators. Stability indicators. Company's financial management problems and their solutions. Conclusions.
  Finansai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2010-10-29
 • Finansinė analizė įmonėse

  Įvadas. Finansinė analizė. Finansinės analizės rūšys. Vertikalioji analizė (santykiniai rodikliai) ir jos interpretavimas. Horizontalioji analizė. Ekonominis įmonės finansinių koeficientų vertinimas. Koeficientų reikšmė, privalumai, trūkumai, pasirinkimas. Finansinių koeficientų reikšmė ir privalumai. Kaip pasirinkti santykinius rodiklius? Koeficientų trūkumai. Finansiniai koeficientai ir jų grupės. Finansinių koeficientų grupavimas. Pelningumo koeficientai. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) koeficientai. Rinkos vertės koeficientai. Finansinių ataskaitų vertinimo principai. Vertinimo sąvokos ir metodai. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitoje rodomų rodiklių nustatymo tvarka ir jų ekonominis vertinimas. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitos analizė. Finansinės rizikos ryšys su finansine analize.
  Finansai, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-03-27
 • Finansinė analizė: AB "Joniškio pienas"

  Įžanga. AB "Joniškio pienas" charakteristika. Literatūros analizė. Horizantalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Horizantalioji balanso analizė. Vertikalioji balanso analizė. Santykinių rodiklių skaičiavimas. Prognozavimas ir papildomo kalpitalo radimas. Lūžio momento analizė. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2010-02-02
 • Finansinė analizė: Ab "Pieno žvaigždės" ir AB "Rokiškio sūris"

  Įvadas. Tikslas: Išanalizuoti AB "Rokiškio sūris" ir AB "Pieno žvaigždės" finansines ataskaitas ir palyginti abiejų įmonių būklę bei finansinę veiklą. Finansinės veiklos analizės reikšmė ir būtinumas. Finansinės analizės šaltiniai ir jų rūšys. Santykiniai rodikliai. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Turto valdymo rodikliai. AB "Pieno žvaigždės" analizė. Bendros žinios apie įmonę. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinė analizė. Įmonės AB "Rokiškio sūris" analizė. Bendros žinios apie įmonę. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinė analizė. AB "Pieno žvaigždės" ir AB "Rokiškio sūris" finansinės veiklos palyginimas.
  Finansai, kursinis darbas(40 puslapių)
  2010-12-20
 • Finansinė analizė: AB "Rytų skirstomieji tinklai"

  Įvadas. Finansinė analizė 2003-2005 metų. Finansinės analizės esmė ir reikšmė rinkos ekonomikos sąlygomis. Analizė – pripažinimo metodas. Finansinės analizės reikšmė ir būtinumas. Finansinės analizės uždaviniai. Finansinės analizės informacijos vartojai. Finansinės analizės šaltiniai. Finansinės analizės organizavimas. Horizontalioji ir vertikalioji finansinė analizė. Santykinių rodiklių reikšmė ir jų pasirinkimo principai. Santykinių rodiklių reikšmė ir privalumai. Kaip pasirinkti santykinius rodiklius? Koeficientų trūkumai. Finansinių koeficientų grupavimas. Finansinės analizės rodikliai. Pelningumo koeficientai. Likvidumo (mokumo) rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo). koeficientai. Rinkos vertės koeficientai. AB "Rytų skirstomieji tinklai" pristatymas. AB "Rytų skirstomieji tinklai" vertikali balanso analizė. AB "Rytų skirstomieji tinklai" horizontali balanso analizė. AB "Rytų skirstomieji tinklai" finansinės analizės rodikliai. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Pelningumo koeficientai. Finansų struktūros rodikliai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(52 puslapiai)
  2009-01-23
 • Finansinė analizė: avalynės gamyba UAB "Justas"

  Finansų pagrindų savarankiškas darbas. Įvadas. UAB "Justas" veiklos apžvalga. Horizontalioji analizė. UAB "Justas" balanso ataskaitos horizontalioji analizė. UAB "Justas" pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. UAB "Justas" vertikali balanso ataskaitos analizė. UAB "Justas" vertikali pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Finansų struktūros rodiklių analizė. Veiklos efektyvumas. Turto valdymas. Rinkos vertės rodiklių analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2011-06-02
 • Finansinė analizė: baldų gamyba AB "Vilniaus baldų kombinatas"

  Finansinės analizės kursinis darbas. AB "Vilniaus Baldų Kombinatas" finansinių ataskaitų įžanginė analizė. Įvadas. Horizontalioji balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Horizontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikalioji balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos analizė (2001-2002 m.). Vertikalioji balanso analizė. Vertikalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė (2001-2002 m.). Finansinių rezultatų įvertinimas. Pelningumo rodikliai. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Kiti santykiniai rodikliai (efektyvumo, pajėgumo). Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(14 puslapių)
  2009-02-25
 • Finansinė analizė: cheminių trąšų gamyba AB "Lifosa"

  Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės analizė 2006-2007 metais. Įmonės finansinės būklės analizė. Finansinės analizės informacijos vartotojai. Vertikalioji ir horizontalioji finansinė analizė. Įmonės horizontali pelno (nuostolių) ataskaitos finansinė analizė (lt). Įmonės vertikali pelno (nuostolių) ataskaitos finansinė analizė (lt). Įmonės horizontali balanso finansinė analizė (lt). Įmonės vertikali balanso finansinė analizė (lt). Įmonės santykinė finansinė analizė. Pelningumo rodikliai. Turto valdymo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Struktūriniai rodikliai.Rinkos vertės rodikliai. Išplėstiniai pelningumo analizės modeliai. Lūžio taško analizė. Gamybos svertas. Finansinis svertas. Bendrasis svertas. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2009-01-23
 • Finansinė analizė: mažmeninė prekyba drabužiais APB "Apranga"

  Įvadas. Darbo tikslas: Susipažinus su APB "Apranga" veikla atlikti finansinę analizę bei prognozavimą. Bendroji APB "Apranga" charakteristika. Finansinės būklės analizė. Horizontalioji finansinė analizė. APB "Apranga" horizontalioji balanso analizė. APB "Apranga" horizontalioji pelno ir nuostolio ataskaitos analizė. Vertikalioji analizė. APB "Apranga" vertikalioji balanso analizė. APB "Apranga" vertikalioji pelno ir nuostolio ataskaitos analizė. Santykinė finansinė analizė. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Lūžio taško analizė. Išvados. Priedai (4 psl.)
  Finansai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2009-02-23
 • Finansinė analizė: sodo ir daržo priežiūros prekės UAB "Dikerma"

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti UAB "Dikerma" finansinę būklę. UAB "Dikerma" veiklos charakteristika. UAB "Dikerma" balanso struktūrinė ir dinaminė analizė. UAB "Dikerma" pelno-nuostolių ataskaitos struktūrinė ir dinaminė analizė. UAB "Dikerma" santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Turto pelningumo piramidinė analizė. Nuosavo kapitalo pelningumo piramidinė analizė. Bendrąjį pardavimų pelningumą lemiančių veiksnių analizė, pritaikius grandininių pakitimų metodą. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Bankroto diagnostinė analizė. Išvados. Priedai (11 psl.)
  Finansai, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2009-01-27
 • Finansinė analizė: stipriųjų alkoholinių gėrimų gamykla AB "Stumbras"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės stumbras finansinės būklės analizė. Horizontalioji finansinė analizė. Horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji finansinė analizė. Vetikalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikalioji balanso analizė. Santykinė finansinė analizė. Pelningumo rodikliai. Turto valdymo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Struktūriniai rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Nenuostolingo lūžio taško 2010 metų analizė. Gamybos, finansinis ir bendrasis svertas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2012-01-12
 • Finansinė ataskaita: tarptautiniai krovinių vežimai UAB "Tentara"

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti UAB "Tentara" finansines ataskaitas. bendroji apskaitos apžvalga ir principai. Buhalterinės apskaitos vystymosi apžvalga. Bendrieji apskaitos principai. Apskaitos samprata. Finansinė apskaita balansas. Balanso apibūdinimas ir jo turinys. Svarbiausiųjų balanso rodiklių paaiškinimai. Turtas. Ilgalaikis turtas. Trumpalaikis turtas. Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai. Nuosavas kapitalas. Dotacijos, subsidijos. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pelno (nuostolio) ataskaitos apibūdinimas. Pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių paaiškinimas. pinigų srautų ataskaita. Pinigų srautų ataskaitos reikšmė ir teikiama informacija. Pinigų srautų ataskaitos rodiklių paaiškinimas nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. aiškinamasis raštas. Aiškinamojo rašto bendroji dalis. Aiškinamojo rašto specialiosios pastabos. Aiškinamojo rašto pažymos ir jų pastabos. UAB "Tentara" finansinių ataskaitų analizė. Apie įmonę. UAB "Tentara" finansinės ataskaitos. UAB "Tentara" balansas. Ilgalaikis turtas. Trumpalaikis turtas. Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. UAB "Tentara" pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Aiškinamasis raštas. Aiškinamojo rašto priedai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(41 puslapis)
  2009-10-19
 • Finansinė veiklos analizė: UAB "Vamzdininkai"

  Įvadas. Įmonės UAB "Vamzdininkai" pristatymas. Įmonės balanso analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. Santykinių finansinių rodiklių analizė. Įmonės bankroto tikimybės įvertinimas pagal Altmaną. Turto pelningumo piramidinė analizė (Pagal L. Bernstein).
  Finansai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-03-26
 • Finansinės būklės analizė: farmacinių preparatų gamyba AB "Sanitas"

  Įvadas. Darbo tikslas: Susipažinus su AB "Sanitas" veikla atlikti finansinę analizę. Finansų analizės reikšmė ir rūšys. AB "Sanitas" pristatymas. Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų. Horizontali analizė. Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų. Vertikali analizė. Santykinių rodiklių analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2010-11-02
 • Finansinės investicijos ir jų įvertinimo būdai

  Įvadas. Investicijų sąvoka. Investicijų rūšys. Finansinės investicijos. Akcijos. Obligacijos. Obligacijų reitingas. Obligacijų pelningumas. Pajamų iš obligacijų gavimo charakteristikos ir rizikos įvertinimas. Paskolų ir obligacijų įvertinimas. Vekselis. Vekselių reikšmė ir funkcijos. Vekselių rūšys. Investicijų įvertinimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-03-22
 • Finansinės veiklos analizė

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Horizontali finansinė analizė. Horizontali balanso analizė. Horizontali pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikali finansinė analizė. Vertikali balanso analizė. Vertikali pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Įmonės santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodiklių analizė. Finansinio stabilumo rodiklių analizė. Įmonės biudžeto sudarymas. Prognozavimo ir planavimo ryšys. Galimų sprendimų apibūdinimas. Prognozuojamo pelno (nuostolio) ataskaitos sudarymas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2006-05-26
 • Finansinės veiklos analizė: AB "Vilkyškių pieninė"

  Įvadas. AB "Vilkyškių pieninė" pristatymas. Įmonės turto vertikalioji ir horizontalioji analizės. Vertikalioji analizė. Horizontalioji analizė. Įmonės nuosavybės ir įsipareigojimų vertikalioji ir horizontalioji analizės. Vertikalioji analizė. Horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizės. Vertikalioji analizė. Horizontalioji analizė. Įmonės santykinių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Padengimo rodikliai. Finansinio stabilumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Išlaidų rodikliai. Rinkos rodikliai. Turto pelningumo analizė pagal Du Pont piramidinę analizę. Bankroto tikimybės pagal Altmaną įvertinimas. Įmonės vidinių ir išorinių galimybių įvertinimas SWOT analizė. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(31 puslapis)
  2009-04-24
 • Finansinės veiklos analizė: AB "Vilkyškių pieninė" (2)

  Įvadas. Darbo tikslas - išanalizavus AB "Vilkyškių Pieninė" finansinę būklę 2007-2008 metais, nustatyti "tikrąją" akcijos vertę ir pateikti rekomendacijas dėl akcijų pirkimo ar pardavimo įmonės akcininkams ir potencialiems investuotojams. Trumpas įmonės ir šakos pristatymas. Įmonės apibūdinimas. Šakos apibūdinimas. Finansų analizė: horizontalioji, vertikalioji ir santykinių rodiklių analizė. Finansinių ataskaitų ateities prognozavimas. Prielaidos prognozėms. Pajamų ir sąnaudų prognozė 2009–2013 metams. Turto ir investicijų prognozė. Apyvartinio kapitalo prognozė 2009 – 2013 metams. Finansinių ataskaitų prognozė 2009 – 2013 metams. Verslo vertinimas diskontuotų pinigų srautų metodu. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Finansai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2009-09-14
 • Finansinės veiklos analizė: AB "Vilkyškių pieninė" (3)

  Įvadas. Darbo tikslas – pateikti finansinės analizės teorinius pagrindus ir remiantis AB "Vilkyškių pieninė" pavyzdžiais atskleisti finansinių rezultatų bei finansinių operacijų efektyvumo analizės metodus ir būdus. Bendros žinios apie įmonę. AB "Vilkyškių pieninė" finansinės būklės analizė. Horizontalioji ir vertikalioji AB "Vilkyškių pieninės" balanso analizė (2005-2006 metų) Horizontalioji ir vertikalioji AB "Vilkyškių pieninės" pelno (nuostolio) ataskaitos analizė (2005-2006 metų). Santykinių finansinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Struktūriniai rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Rinkos rodikliai. Nenuostolingo lūžio taško nustatymas. Gamybos svertas. Finansinis svertas. Bendrasis svertas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2010-03-02
 • Finansinės veiklos analizė: APB "Apranga"

  Įvadas. APB "Apranga" apibūdinimas. APB "Apranga" finansinė analizė. Horizontalioji ir vertikalioji APB "Apranga" pelno (nuostolio) analizė. Horizontalioji ir vertikalioji APB "Apranga" balanso analizė. Santykinių rodiklių analizė. APB "Apranga" pelningumo (rentabilumo) rodikliai. Du Ponto turto pelningumo piramidinė analizė. Du Ponto nuosavo kapitalo pelningumo piramidinė analizė. APB "Apranga" mokumo problemų tyrimai. APB "Apranga" veiklos efektyvumo analizė. APB "Apranga" finansinės būklės prognozavimo analizė. Įmonės bankroto prognozavimo analizė. APB "Apranga" pardavimų prognozavimas. Išvados. Priedai (15).
  Finansai, kursinis darbas(46 puslapiai)
  2007-04-02
Puslapyje rodyti po