Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vartotojiškoji paskola

  Įvadas. Vartotojiškoji paskola. Būsto paskola. Vartotojiškos paskolos sutartis. Pirkimas-pardavimas išsimokėtinai. Pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartis. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2007-02-19
 • Veiklos analizė ir įvertinimas: APB "Apranga"

  Įvadas. Darbo tikslas – Išanalizuoti APB "Apranga" veiklą 2006-2008 metai. APB "Apranga" pristatymas. Finansinių santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Veiklos aktyvumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Bendras įmonės būklės vertinimas ir veiklos gerinimo galimybės. APB "Apranga" SWOT analizė. APB "Apranga" veiklos gerinimo galimybės. Priedas (1).
  Finansai, namų darbas(11 puslapių)
  2010-04-06
 • Veiklos analizė: AB "Utenos trikotažas"

  Modulio "Įmonės veiklos analizė" namų darbas. Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės "Utenos trikotažas" pristatymas. Aplinkosauga. Gaminiai be chemikalų. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Vertikalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji balanso analizė. Santykinių rodiklių analizė. Turto valdymo rodikliai. Kapitalo rinkos rodikliai. DU PONT analizė. Įmonės rizikos įžvalga ir bankroto tikimybės vertinimas. Bankroto vertinimas. Apibendrintas įmonės būklės vertinimas, veiklos tobulinimo galimybių išryškinimas bei pasiūlymų formavimas. Priedas (1).
  Finansai, namų darbas(23 puslapiai)
  2012-04-26
 • Veiklos analizė: AB "Utenos trikotažas" (2)

  Modulio "Įmonės veiklos analizė" namų darbas. Įvadas. Įmonės veiklos pristatymas. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikalioji AB "Utenos Trikotažo" finansinių ataskaitų analizė. Santykinių rodiklių analizė pagal nagrinėjamas rodiklių grupes. Turto bei nuosavo kapitalo pelningumo Du Pont analizė. AB "Utenos Trikotažas" rizikos įžvalga ir bankroto tikimybės vertinimas. Apibendrintas AB "Utenos Trikotažas" būklės vertinimas, veiklos tobulinimo galimybių išryškinimas bei pasiūlymų formavimas.
  Finansai, namų darbas(22 puslapiai)
  2012-04-26
 • Veiklos analizė: drabužių pardavimas APB "Apranga"

  Įvadas. Darbo tikslas. Išanalizuoti "Aprangos" grupės veiklos rezultatus ir juos įtakojančius veiksnius. Bendra grupės APB "Apranga" bei jos veiklos pobūdžio charakteristika. AB finansinių ataskaitų ir finansinių santykinių rodiklių analizė. Horizontali analizė. Vertikali analizė. Veiklos rezultatus (finansinius rodiklius) įtakojančių veiksnių analizė. Grupės "Apranga" veiklos bei finansinio sverto įvertinimas. Finansinis svertas. Rinka, konkurentai ir rizika. Išvados ir siūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-06-16
 • Veiklos analizė: Lietuvos bankų sektorius ir AB "Hansabankas"

  Įvadas. Bankų sektoriaus ypatybės. Bankų sektoriaus sudėtis ir aplinka. Bankų veiklos apžvalga. Paskolos. Indėliai. Akcininkų nuosavybė. Pelningumas ir veiklos efektyvumas. AB "Hansabankas" vieta ir reikšmė sektoriuje. Finansiniai rodikliai. Turtas. Finansinis portfelis ir jo dalis turte. Indėliai su specialiais skolinimosi fondais. Veiklos pajamos, išlaidos bei jų santykis. Grynasis pelnas, kapitalo struktūra ir jo dinamika. Rizikos ir jų įvertinimas. Likvidumo rizika. Operacinė rizika. Kredito rizika. Rinkos rizika. Konkurentinės aplinkos analizė. AB SEB Vilniaus bankas. AB DnB NORD bankas. AB Sampo bankas. AB bankas "Snoras". Rinkos pasidalinimo struktūra. Pagal turto dydį. Pagal klientams suteiktas paskolas. Pagal turimus indėlius ir akredityvus. Pagal gaunamą pelną (2006m.). Įėjimo į bankų rinką barjerai. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais (17).
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-03-12
 • Veiklos biudžeto sudarymas

  Įvadas. Kas yra biudžetas? Kuo naudingi įmonės biudžetai? Biudžetų savybės. Biudžetų sudarymo politika ir principai. Kada įmonė pasirengusi sudaryti biudžetą? Ar verta diegti biudžetų sistemą įmonėse? Biudžetų rūšys. Kaip sudaryti biudžetus? Kokios problemos gali kilti diegiant biudžetų sistemą? Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2011-10-18
 • Veiklos ekonominis įvertinimas: UAB "Jonavos autobusai"

  Įvadas. Darbo tikslas – apskaičiuoti įmonės veiklos finansinius rodiklius, išanalizuoti kelių transporto įmonės UAB "Jonavos autobusai" finansinę būklę bei pateikti pasiūlymus valdymo sprendimams priimti. Kelių transporto įmonės UAB "Jonavos autobusai" apžvalga. Įmonės veiklos ekonominio efektyvumo analizė. Įmonės efektyvumo rodikliai. Įmonės pelningumo rodikliai. Įmonės likvidumo rodikliai. Struktūriniai rodikliai. UAB "Jonavos autobusai" finansinių ataskaitų analizė. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Išvados ir rekomendacijos.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2009-03-10
 • Veiklos finansinė analizė ir perspektyvos: UAB "Servisas"

  Įmonių finansų ir jų valdymo kursinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas- atlikti finansinę įmonės UAB "Servisas" analizę ir aptarti tolimesnes perspektyvas. Įmonės apibūdinimas ir finansinės problemos nustatymas. UAB "Servisas". Finansinės analizės metodai. UAB "Servisas" pelno (nuostolių) ataskaitos ir balanso horizontalioji analizė. UAB "Servisas" pelno (nuostolių) ataskaitos ir balanso vertikalioji analizė. Teorinis problemos tyrimas. Pelnas, jo struktūra ir ekonominė reikšmė. Pelno ir jam turinčių veiksnių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. UAB "Servisas" pelningumo analizė ir jo didinimo būdai. Finansinė UAB "Servisas" santykinių pelningumo rodiklių analizė. Bendrasis pelningumas. Veiklos pelningumas. Grynasis pelningumas. Nuosavo kapitalo pelningumas. Turto pelningumas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (10).
  Finansai, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2010-04-20
 • Veiklos finansinė analizė: AB "Rytų skirstomieji tinklai"

  Įmonių finansų kursinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas: atlikti AB "Rytų skirstomieji tinklai" finansinę veiklos analizę. Rytų skirstomųjų tinklų (RST) charakteristika. Įmonės finansinės būklės analizė. Horizontalioji analizė. Horizontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno (nuostolio) analizė. Vertikalioji analizė. Vertikalioji balanso analizė. Vertikalioji pelno (nuostolio) analizė. Santykinė finansinė analizė. Likvidumo (mokumo) rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto valdymo rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Išplėstiniai pelningumo analizės modeliai. Nenuostolingo lūžio taško 2008 metų analizė. Gamybos, finansinis ir bendrasis svertas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-09-18
 • Veiklos finansinė analizė: AB "Rytų skirstomieji tinklai" (2)

  Įvadas. Darbo tikslas: atlikti AB "Rytų skirstomieji tinklai" finansinę veiklos analizę. AB "Rytų skirstomųjų tinklų" RST charakteristika. Įmonės finansinės būklės analizė. Horizontalioji analizė. Horizontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno (nuostolio) analizė. Vertikalioji analizė. Vertikalioji balanso analizė. Vertikalioji pelno (nuostolio) analizė. Santykinė finansinė analizė. Likvidumo (mokumo) rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto valdymo rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Išplėstiniai pelningumo analizės modeliai. Nenuostolingo lūžio taško 2008 metų analizė. Gamybos, finansinis ir bendrasis svertas. Išvados.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2010-03-30
 • Veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė: AB "Vilkyškių pieninė"

  Įvadas. Darbo tikslas. Atlikti AB "Vilkyškių pieninė" finansinės veiklos analizę. Įmonės AB "Vilkyškių pieninės" charakteristika. Istorija. Įmonės veikla. Bendrovės valdymas. AB "Vilkyškių pieninė" finansinių ataskaitų analizė. Horizontali balanso analizė. Turtas. Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai. Horizontali pelno (nuostolio) analizė. Vertikali balanso analizė. Vertikali pelno (nuostolio) analizė. AB "Vilkyškių pieninė" finansinių santykinių rodiklių ir juos įtakojančių veiksnių analizė. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Įsipareigojimų rodikliai. AB "Vilkyškių pieninė" veiklos bei finansinio sverto įvertinimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2010-10-14
 • Veiklos sokumentai: baldų gamyba UAB "Elga"

  Įsakymas dėl vadybininko pareiginių nuostatų tvirtinimo. Vadybininko pareiginiai nuostatai. Įgaliojimas dėl atstovavimo uždarajai akcinei bendrovei "Elga" uždaromoje akcinėje bendrovėje "Euro biuras". Biuro baldų pirkimo–pardavimo sutartis. Biuro baldų perdavimo-priėmimo aktas. Dėl nekokybiškų prekių. Dėl nuostolių atlyginimo.
  Finansai, namų darbas(10 puslapių)
  2010-05-18
 • Veiksniai įtakojantys valiutų kursų svyravimus

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti veiksnius įtakojančius valiutos kursų svyravimus. Valiutų kursai bei jų nustatymo būdai. Valiutos kurso pasikeitimo rizika. Valiutų kursai. Valiutų kursų nustatymo būdai. Valiutos kurso pasikeitimo rizika. Pagrindiniai valiutos kursą veikiantys veiksniai. Užsienio prekybos bei šalies realių pajamų pasikeitimo įtaka valiutos kursų svyravimams. Infliacijos įtaka valiutos kursų svyravimams. Užsienio prekybos balanso pokyčių įtaka. Palūkanų skirtumų įtaka. Pasitikėjimo laipsnis ir spekuliacija. Centrinio banko intervencijos bei atsiskaitymų už užsienio operacijas pagreitinimo ar uždelsimo įtaka valiutų kursų svyravimams. Valiutos kurso stabilizavimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2010-04-27
 • Vekseliai

  Įvadas. Uždaviniai. Vekselių sąvoka. Vekselių istorija. Vekselių reikšmė ir funkcijos. Vekselių ataskaita. Vekselių rūšys. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2006-10-20
 • Vekseliai (2)

  Įvadas. Vekselių samprata. Vekselių rūšys. Vekselių reikšmė ir funkcijos. Vekselių išrašymas ir mokėjimas. Vekselių įstatymai. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2007-09-23
 • Vekseliai ir jų naudojimas

  Bendrieji nuostatai. Vekselių diskontas. Įsakomojo (trata) Vekselio įforminimas. Indosamentas (vekselio perdavimas). Vekselio akceptas. Laidavimas (avalis). Mokėjimas ir mokėjimo terminai. Reikalavimai vekselio neakceptavus ar neapmokėjus. Išvada.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-13
 • Verslas ir mokesčiai: megztų ir nertų rūbų gamyba UAB "Aringa"

  Santrauka. Darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos mokesčių sistemą ir įvertinti mokesčių sistemos įtaką verslui. Įvadas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti mokesčių sistemos pagrindinius aspektus: kokius mokesčius moka verslo įmonės, kokią įtaką mokesčiai daro verslui, kokie mokesčiai slegia, o kokie skatina verslą. Mokesčių esmė. Fizinių ir juridinių asmenų mokami mokesčiai Lietuvoje. Lietuvos mokesčių sistemą sudarantys mokesčiai. Verslo plėtrai palankesnės mokesčių politikos formavimo ekonominės – socialinės prielaidos. Mokesčių neigiamo poveikio verslo plėtrai problema. Dideli mokesčiai – grėsmė verslo plėtrai. Verslininkų požiūris į mokesčius ir padarinių vertinimas. Tiesioginių ir netiesioginių mokesčių santykis. UAB "Airinga" veiklos pristatymas. UAB "Airinga" misija – megztų ir lengvų nertų aukštos kokybės rūbų gamyba prekybos tinklams trumpiausiais terminais ir konkurencine kaina. UAB "Airinga" mokamų mokesčių lygio įvertinimas. Pelno mokestis. Įmokos į garantinį fondą. Valstybinis socialinis mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Nekilnojamo turto mokestis. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-12-08
 • Verslo finansai

  Apie įmonę. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Pelningumo koeficientai. Augimo rodikliai.
  Finansai, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-12-22
 • Verslo finansai (2)

  Kas yra finansų valdymas: Finansų paskirtis, Finansų funkcijos ribos, Finansų vadovo vaidmuo: firmos vertės didinimas iki aukščiausio laipsnio. Įgaliojimo problemos ir turto vertės didinimas iki aukščiausio laipsnio. Finansinių ataskaitų analizė. Finansinė ataskaitos, Nepaskirstytojo pelno ataskaita, Santykinių rodiklių analizė, Du Ponto analizė, Krypties analizė, Santykinių rodiklių analizės ribotumas. Finansų sistema: rinkos, įstaigos ir palūkanų normos. Finansinis kapitalas, finansų rinkos, finansų įstaigos, depozitinės finansų įstaigos, neindėlinės finansų įstaigos, rinkos veiksmingumas, akcijų rinkos indeksai, palūkanų normos koncepcija, rinkos palūkanų normas lemiantieji veiksniai. Obligacijų įvertinimas ir skolų finansinės operacijos. Obligacijų ypatybės, obligacijų rūšys, obligacijų vertės nustatymas, obligacijų teikiamos pajamos, obligacijų rizika. Akcijų įvertinimas ir savininkų nuosavybės finansavimas. Privilegijuotos akcijos, paprastosios akcijos, paprastųjų akcijų savininkų balsavimo teisės, paprastųjų akcijų įvertinimas, investicijų trukmės modelis, nulinio didėjimo modelis, nuolatinio didėjimo modelis, didėjimo virš normalaus lygio modelis, kaip vertybiniai popieriai parduodami. Investavimas į išvestinius vertybinius popierius. Išankstinis sandoris, ateities sandoriai (būsimųjų pristatymų, fjučersai), opciono sutartis, varantas. Kapitalo kaina. Kas yra kapitalo kaina, Kapitalo kainos dėmenys, Nepertraukiamo didėjimo veiksnys įvertinant paprastąsias akcijas, kapitalo kainos svertinis vidurkis, kai kurios kapitalo kainos nustatymo problemos. Kapitalo struktūros sprendimai. Optimali kapitalo struktūra, verslo rizika, veiklos pastoviųjų išlaidų svertas, finansinio skolingumo svertas, kapitalo struktūros teorija. Dividendų politikos sprendimai. Ar turi reikšmės dividendų politika, kelios dividendų politikos nuostatos, akcijų skaldymas, dividendai akcijoms, piniginių dividendų mokėjimo procesas. Trumpalaikių piniginių lėšų šaltiniai. Trumpalaikių piniginių lėšų kaina, trumpalaikių kreditų rūšys.
  Finansai, konspektas(12 puslapių)
  2007-03-15
Puslapyje rodyti po