Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų kursiniai darbai

Finansų kursiniai darbai (373 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Savivaldybių pajamų ir išlaidų tyrimas 2000-2006 metais

  Įvadas. Teorinė dalis. Savivaldybės sąvoka. Savivaldybės biudžetas. Savivaldybių biudžetų pajamos. Savivaldybių biudžetų išlaidos (asignavimai). Praktinė dalis. Vilniaus m. savivaldybės biudžetas. Vilniaus m. savivaldybės pajamos. Vilniaus m. savivaldybės išlaidos. Kauno m. savivaldybės biudžetas. Kauno m. savivaldybės pajamos. Kauno m. savivaldybės išlaidos. Vilniaus m. ir Kauno m. savivaldybių pajamų ir išlaidų palyginimas 2000-2006 m. Išvados. Priedai (5). Išnašos. Darbas iliustruotas diagramomis bei lentelėmis.
  Finansai, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2008-01-10
 • Siūlomų pensijų fondų analizė ir palyginimas: UAB FMĮ "Finasta" ir UAB "ERGO Lietuva"

  Socialinės apsaugos ir draudimo kursinis darbas. UAB FMĮ "Finasta". Pensijų fondas. Pensijų sistema. Pensijų fondai. UAB "ERGO Lietuva". ERGO Pensijų fondai. Kodėl verta rinktis UAB "Finasta investicijų valdymas" pensijų fondus? Kodėl "ERGO LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS"? UAB FMĮ "Finasta" pensijų fondų vienetų kainos. UAB "ERGO Lietuva" pensijų fondų vienetų kainos.
  Finansai, kursinis darbas(10 puslapių)
  2007-01-30
 • Skolininko (paskolos gavėjo) ūkinės finansinės būklės įvertinimo kriterijai ir vertinimo procedūros

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti paskolos gavėjo finansinės būklės vertinimo principus. Pagrindinės sąvokos. Paskolų tipai. Pagrindiniai paskolų vertinimo principai. Paskolų grupavimas. Paskolos vertės sumažėjimo apskaičiavimas. Paskolos suteikimo tvarka. Skolininko vertinimas. Objektyvūs vertinimo kriterijai. Finansinės veiklos įvertinimo rodikliai. Subjektyvūs vertinimo kriterijai. Vertinimas: labai gera - bloga. Įmonių kreditingumas. Kreditingumas. Finansinė analizė. Santykiniai rodikliai. Pinigų srautų vertinimas. Nuostolio įvykiai. Individualiai vertinamos paskolos. Bendrai vertinamos paskolos. AB "SEB banko", "Swedbanko", "DnB NORD" banko paskolų analizė. Paskolų vertinimas. Bankų apžvalgos 2007 – 2008 metais. AB "SEB banko" apžvalga 2007 – 2008 metais. AB "DnB NORD" banko apžvalga 2007 – 2008 metais. AB "Swedbanko" apžvalga 2007 – 2008 metais. Makroekonominė Lietuvos padėtis. Išvados. Priedas (1).
  Finansai, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2010-10-27
 • Skolininko finansinė analizė

  Finansinės analizės esmė, tikslai, uždaviniai ir organizavimas. Finansinės analizės rūšys ir rodiklių klasifikavimas. Balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji balanso analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Finansinių pakitimų ataskaitos analizė. Pelningumo rodikliai. Pardavimų pelningumas. Investicijų pelningumas. Veiksnių įtaką pelningumui. Finansinės būklės analizė. Grynojo apyvartinio kapitalo analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Bankroto tikimybė. Išvados. UAB" Audėjas" balanso ataskaitos už 2001 – 2003 metus. UAB" Audėjas" pelno (nuostolio) ataskaita. UAB "Audėjas" pelno paskirstymo ataskaita. UAB" Audėjas" finansinės būklės pakitimų ataskaita.
  Finansai, kursinis darbas(43 puslapiai)
  2005-11-17
 • Smulkaus ir vidutinio verslo finansavimo šaltiniai

  Abstract. Summary. Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo veiklos struktūra Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo finansavimo galimybės Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo finansavimas kredito institucijų lėšomis. Smulkaus ir vidutinio verslo finansavimas valstybės lėšomis. Smulkaus ir vidutinio verslo finansavimas iš kitų šaltinių. Smulkaus ir vidutinio verslo finansavimas Europos Sąjungoje. Pagrindiniai rezultatai ir išvados.
  Finansai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-10-31
 • Smulkaus verslo vaidmuo rinkoje

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų samprata. Verslas tarp saulėtekio ir saulėlydžio. Smulkaus ir vidutinio verslo būklė. Apie įmonių vadovus. Skolinimosi tendencijos. Kliūtys. Verslo nesėkmės. Mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo šalies ūkyje. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių struktūra. Mažų ir vidutinių įmonių pasiskirstymas Lietuvos apskrityse. Smulkių ir vidutinių įmonių finansiniai rodikliai.
  Finansai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2005-06-09
 • Socialinio draudimo įmokos

  Įvadas. Gyventojų mokami mokesčiai. Valstybinis socialinio draudimo įmokos. Valstybinis socialinio draudimo įmokų mokėtojai (draudėjai). Draudėjų registravimas. Draudėjų pareigos. Valstybinis socialinio draudimo įmokų dydžiai. Valstybinis socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarka. Atsakomybė už ne laiku ir neteisingą socialinio draudimo įmokų mokėjimą. Socialinio draudimo įmokų, baudų ir delspinigių priverstinio išieškojimo būdai. Atsakomybė už fondui padarytą žalą. Valstybinio socialinio draudimo įmokų analizė pagal loginę mokesčio sistemos schemą. Socialinio draudimo įmokų apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo ypatumai. Socialinio draudimo įmokų apskaičiavimas. Socialinio draudimo įmokų deklaravimas. Socialinio draudimo įmokų mokėjimai. Išvados. Lentelės.
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-03-21
 • Socialinis draudimas Lietuvoje

  Abstract. Įvadas. Lietuvos socialinio draudimo sistemos raida. Socialinis draudimas Lietuvoje iki nepriklausomybės atgavimo. Socialinis draudimas Lietuvoje po nepriklausomybės atgavimo. Socialinio draudimo problemų Lietuvoje analizė. Socialinio draudimo biudžeto formavimas ir įgyvendinimas. Pensijų sistemos ypatumai. Sveikatos draudimo ypatumai. Socialinio draudimo perspektyvos ir tobulinimo kryptys Lietuvoje. Išvados. Priedas (1).
  Finansai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-06-05
 • Statistinių duomenų apie įmonę rinkimas, sisteminimas ir analizė: UAB "Čilija"

  UAB "Čilija" pristatymas. Lietuvos statistikos departamento duomenų analizė. Statistinių duomenų apie UAB "Čilija" analizė. Dinamikos santykiniai dydžiai. Ekstrapoliacija. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-04-04
 • Švietimo finansavimas ir jo problemos

  Įvadas. Moksleivio krepšelis. Finansavimo sistemos trūkumai ir švietimo reformos tikslai. Moksleivio krepšelio apskaičiavimo metodika. Moksleivio krepšelio įvedimo etapai. Laukiamas rezultatas. Moksleivio krepšelio pranašumai ir trūkumai. Priešmokyklinuko krepšelis. Aukštųjų mokyklų finansavimas. Profesinio mokymo finansavimas. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo finansavimas. Valstybės švietimo ir aukštojo mokslo finansavimo vertinimas.
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-02-19
 • Tarptautinė finansų rinka

  Įvadas. Finansų rinka. Tarptautinė finansų sistema. Tarptautinė finansų rinka. Tarptautinės rinkos dalyviai. Tarptautinės finansų rinkos struktūra. Tarptautinės vertybinių popierių rinkos. Tarptautinės korporacijos ir vertybinių popierių rinkos. Euroobligacijos. Tarptautinė valiutų rinka. Finansų rinkų globalizavimas. Tarptautinių finansų rinkos pokyčiai. Tarptautinių finansų rinkos tendencijos. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-02-23
 • Tarptautinė komercinė bankininkystė ir jos reikšmė tarptautiniuose santykiuose

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti kokią reikšmę turi komerciniai bankai tarptautiniuose finansuose. Komercinio banko sąvoka. Komercinio banko balansas. Komercinių bankų vaidmuo palengvinant tarptautinius sandėrius. Tarptautinė pinigų rinka ir jos finansiniai instrumentai. Išvestiniai instrumentai tarptautinėse finansų rinkose. Tarptautiniai atsiskaitymai. Atsiskaitymai kreditavimo pagrindais. Bankinis kreditavimas. Inkasavimas. Inkaso procedūros pagrindinės operacijos. Akredityvai. SWIFT. Korespondentiniai bankų ryšiai. Praktinė dalis. Tarptautinių mokėjimo nurodymų rūšys. Lietuvos bankų korespondentai. Reikalingi duomenys tarptautiniams pervedimams. Tarptautinių mokėjimo pavedimų vykdymo sąlygos. Tarptautinių pavedimų trukmė. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2010-04-14
 • Tarptautinės valiutinės sistemos raidos etapai

  Įvadas. Tarptautinės valiutinės sistemos esmė. Tarptautinės valiutų sistemos atsiradimas ir jos raidos etapai. Monetų era ir aukso standartas. Aukso-valiutų standartas. Breton Vudo valiutinė sistema. Jamaikos susitarimas. Europos valiutinė sistema. Lietuvos pinigų sistema. Šiuolaikinė tarptautinė valiutų sistema: jos perspektyvos ir problemos. Išvados. Išnašos.
  Finansai, kursinis darbas(52 puslapiai)
  2008-06-06
 • Tarptautiniai projektai

  Įvadas. Tarptautinių projektų problemos. Tarptautinių projektų kultūriniai ypatumai. Didysis kultūrų pasiskirstymas. Kontraktiniai įsipareigojimai ir požiūris į tiesą. Kultūriniai derybų ypatumai. Formalios ir neformalios kultūros požiūris į laiką. Ekspresyvios ir santūrios kultūros. Derybininkų apranga ir pasisveikinimas. Pakvietimas į namus. Tarptautinis projektas "Bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Latvijos regionų mokinių ir mokytojų vystant sportinį turizmą". Tarptautinis gamtamokslinis projektas "Pagilinkime savo žinias "Šiaurės Atlanto vandenyno centrinės dalies ekosistemos tyrinėjimų tarptautinio projekto" (MAR-ECO) pagalba". Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-03-05
 • Tarptautinio arbitražo reikšmė tarptautinėje finansų sistemoje

  Įvadas. Tikslas yra išanalizuoti tarptautinio arbitražo reikšmę tarptautinėje finansų sistemoje. Tarptautinė valiutos sistema. Arbitražo esmė. Valiutos arbitražas. Trijų valiutų arbitražas. Palūkanų arbitražas. Padengtų palūkanų arbitražo praktinė analizė. Forex rinka. Esminiai "Forex" rinkos ypatumai. Kaip gaunamas pelnas Forex rinkoje? Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-09-11
 • Tarptautinio kredito formos

  Įvadas. Kredito esmė ir būtinumas. Tarptautiniai kreditiniai santykiai. Tarptautinio kredito svarba gamybos plėtojimui. Tarptautinio kredito formos ir rūšys. Kredito sistema ir jos veikimas. Kredito rizika. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-10-18
 • Tarptautinis euro vaidmuo (2)

  Įvadas. Europos sąjunga. Lietuvos integracija į Europos sąjungą. Ką reikėtų žinoti apie eurą. 2005 metų apibendrinimas. Ekonomikos augimas 2003 metais. Išorės paklausa. Namų ūkių pajamos ir vartojimas. Infliacija. Lietuvos banko vaidmuo pastaraisiais metais. Ar litas su euru susietas tinkamu laiku. Kaip pasikeitė užsienio prekyba litą susiejus su euru. Kokia situacija įmonių, prekiaujančių NVS rinkose (euro susiejimo su litu, euro kilimo ir dolerio smukimo atžvilgiu)? Prieš du metus vieni keikė euro smukimą, kiti dabar - dolerio nuvertėjimą. Ar buvo galima šiuos dalykus numatyti iš anksto? Ką davė Lietuvai vieneri narystės Europos sąjungoje metai? Narystė netapo našta. Kiek kainuoja narystė Europos sąjungoje? Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-05-30
 • Tarptautinis kreditavimas

  Įvadas. Kredito esmė. Būtinumas ir funkcijos. Kredito rūšys. Piniginio kredito rūšys. Prekinio kredito rūšys. Kitos kredito rūšys. Kredito sistema ir jos veikimas. Tarptautinio kredito ir tarptautinės kredito rinkos esmė bei privalumai. Tarptautinio kredito funkcijos ir principai. Tarptautinio kredito formos. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2008-03-18
 • Tarptautinis valiutos fondas (TVF)

  Tarptautinės finansų institucijos. Kas tai yra Tarptautinis Valiutos Fondas. Įkūrimo istorija. Organizacinė struktūra. Narystė. Veikla. Kapitalas ir finansinė struktūra. Tarptautinio Valiutos Fondo kreditinė veikla. Specialūs fondai. TVF kreditinės operacijos. Kreditų sąlygotumas. TVF vaidmuo tarptautinių valiutinių – kreditinių santykių reguliavime. TVF ir jo ekonominės – finansinės analizės. Lietuvos dalyvavimas Tarptautiniame Valiutos Fonde. Ekonominių reformų programa iki 1993 metų birželio mėnesio. Tikslai. Pagrindiniai reformos programos elementai. Reformos vykdymo kriterijai ir grafikas. Statistiniai reikalavimai. TVF paskolos Lietuvai bei jų paskirstymas. Užsienio paskolų, gautų iš TVF, paskirstymas. Paskolų, gautų iš TVF, paskirstymas verslų vystymui per "Tauro" komercinį banką. Paskolų, gautų iš TVF, paskirstymas verslų vystymui per "Hermio" komercinį banką. Paskolų, gautų iš TVF, paskirstymas verslų vystymui per "Turto" komercinį banką. Paskolų, gautų iš TVF, paskirstymas verslų vystymui per "Šiaulių" komercinį banką. Išvados. Priedai.
  Finansai, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2005-11-29
 • Tarptautinis valiutos fondas (TVF) (2)

  Įvadas. Tarptautinės finansų institucijos. Kas tai yra Tarptautinis Valiutos Fondas? Įkūrimo istorija. Organizacinė struktūra. Narystė. Veikla. Kapitalas ir finansinė struktūra. Tarptautinio Valiutos Fondo kreditinė veikla. Specialūs fondai. TVF ir jo ekonominės – finansinė analizės. Lietuvos dalyvavimas Tarptautiniame Valiutos Fonde. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-03-22
Puslapyje rodyti po