Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų kursiniai darbai

Finansų kursiniai darbai (373 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vertybinių popierių birža ir investavimas į vertybinius popierius

  Įvadas. Nacionalinė Vertybinių Popierių Birža. Vilniaus Vertybinių Popierių Birža. Vertybiniai popieriai. Akcijos. Obligacijos. Vertybinių popierių prekybos biržoje 2005m. apžvalga. Kur Lietuvos žmonės laiko savo pinigus? Taupymo nauda. Finansinė rizika. Investicinio portfelio sudarymas pagal amžių. Investavimo psichologija. Kodėl verta investuoti į akcijas? Prekybos akcijomis statistika. Kaip reikia (ir kaip negalima) investuoti turtą? Apibendrinančioji dalis. Išvados. Priedai (3).
  Finansai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-05-16
 • Vertybinių popierių birža ir jos veiklos vertinimas

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Vilniaus vertybinių popierių birža. Priklausymas OMX grupei. Istorija. VVPB valdymas. Prekybos modelis. Centrinė rinka. Prekybos sesijos atidarymas. Nepertraukiama prekyba. Tiesioginiai sandoriai. Oficialus pasiūlymas. Viešas pardavimas. Atsiskaitymai už įvykdytus sandorius. Vertybinių popierių rinkos kontrolės institucijos. Indeksai. VVPB indeksų skaičiavimo istorija. OMXV indeksas. OMX Vilnius indekso skaičiavimo taisyklės. Indekso atidarymo, realaus laiko ir uždarymo reikšmė. Indekso skaičiavimui naudojamos akcijų kainos. Indekso administravimas. Indekso koregavimas. Akcijų skaidymas ir nominalios vertės keitimas. Įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais, suteikiant akcininkams pirmumo teisę įsigyti išleidžiamas akcijas. Įstatinio kapitalo didinimas papildomas įnašais, nesuteikiant akcininkams pirmumo teisės įsigyti išleidžiamas akcijas. Baltijos šalių vertybinių popierių biržos. Bendra Baltijos šalių vertybinių popierių rinka. Rygos vertybinių popierių birža. Talino vertybinių popierių birža. OMXR ir OMXT indeksai. BALTIX indeksas. Baltijos šalių indeksų palyginimas. Apibendrinimas ir VVPD veiklos įvertinimas. Investavimo Lietuvoje ypatumai. Dividendų politika. Rinkos likvidumas. Apibendrinimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-09-20
 • Vertybinių popierių biržos modelis ir funkcionаvimo įvertinimas

  Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti vertybinių popierių rinkos atsiradimo ir vystymosi istoriją pasaulyje ir Lietuvoje, vertybinių popierių rinkos padėtį bendroje rinkos ekonomikos sistemoje ir įvertinti Vilniaus vertybinių popierių biržos funkcionavimą. Teorinė dalis. Vertybinių popierių rinkos formavimasis. Vertybinių popierių rinkos formavimasis Lietuvoje. Vertybinių popierių rinkos samprata. Vertybinių popierių rūšys. Akcijos. Obligacijos. Vertybinių popierių platinimo būdai. Rizika, susijusi su vertybinių popierių platinimu. Vertybinių popierių rinkos struktūra ir funkcijos. Vertybinių popierių rinkos veiklos ir vertybinių popierių įvertinimas. Vilniaus vertybinių popierių biržos veiklos įvertinimas. Vilniaus vertybinių popierių birža. Rinkos struktūra. Baltijos šalių biržų bendri prekybos sąrašai. Baltijos Oficialus prekybos sąrašas. Prekybos metodai. NАSDАQ OMX Baltijos šalių indeksai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2009-09-24
 • Vertybinių popierių biržos veikla Lietuvoje

  Pinigų ir bankų kursinis darbas. Įvadas. Vertybinių popierių birža – pagrindinės sąvokos. Vilniaus vertybinių popierių birža. Biržos organizacinė struktūra. Prekybos biržoje modelis. Pagrindinės verslo kryptys. Biržos teikiama informacija emitentams. Biržos teikiama informacija investuotojams. Biržos teikiama informacija nariams. Centrinis vertybinių popierių depozitoriumas. Finansų maklerio vaidmuo. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(15 puslapių)
  2007-11-13
 • Vertybinių popierių rinka

  Įvadas. Vertybinių popierių rinkos vieta finansų sistemoje. Vertybinių popierių rinkos tipai. Paskolų ir nuosavo kapitalo rinka. Pirminė ir antrinė rinka. Pinigų ir kapitalo rinka. Išvestinės vertybinių popierių rinkos priemonės. Lietuvos vertybinių popierių rinka. Vertybinių popierių rinkos raida ir struktūra. Lietuvos vertybinių popierių rinkos infrastruktūra. Vertybinių popierių rinkos instrumentai ir jų apyvarta. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-04-27
 • Vertybinių popierių rūšys ir vaidmuo ekonomikoje

  Įžanga. Vertybiniai popieriai. Kaip veikia vertybinių popierių apskaitos sistema? Materiali vertybinių popierių prekyba yra daug greitesnė, saugesnė ir pigesnė. Vertybinių popierių klasifikavimas. Iždo vekseliai. Taupymo lakštai. Trumpalaikės obligacijos ir komerciniai vekseliai. Bendrovių obligacijos. Vyriausybės obligacijos. Kaip vyksta pirminė vertybinių popierių apyvarta. Emitentai. Valstybė. Rinkos dalyvės. Būsto plėtros institucijos. Savivaldybės. Privačios įmonės. Tarptautinės organizacijos. Akcijos. Kas tai yra akcija? Kodėl bendrovės leidžia akcijas. Kas daro įtakos akcijos kursui? Kaip akcijų savininkas uždirba pinigų? Kas yra dividendai? Savybė, mažinanti riziką. Kas sukelia rinkos svyravimus? Kodėl kursai svyruoja? Kas yra biržos smukimas? Akcijų klasės. Prekyba visą parą. Užsienio biržos ir investuotojai. Ką reiškia "domino efektas"? Investuotojai į akcijas 2006 07 - 2006 12. Obligacijos. Pagrindinės obligacijų charakteristikos yra. Trukmė. Obligacijų rūšys. Valstybės (-ių) išleidžiamos obligacijos. Nominali vertė. Kas turi įtakos obligacijos kainai? Akcijos ir obligacijos: už ir prieš. Vyriausybės vertybiniai popieriai. Privalumai ir galimybės. Kaip gaunamas pelnas prekiaujant vyriausybės vertybiniais popieriais (VVP)? Investuotojai į vyriausybės vertybinius popierius (VVP). Fondai. Kokios yra fondų rūšys? Kaip veikia investiciniai fondai? Šalių, regionų ir tarptautiniai fondai. Ūkio šakos fondai. Mažųjų įmonių fondai. Indeksų fondai. Etikos fondai. Idėjiniai fondai. Obligacijų fondai. Kaip uždirbama investuojant į obligacijų fondus? Kaip fondai investuoja? Pensijų fondai. Kas yra draudimo fondas? Kas yra individualusis pensijų kaupimas (IPK). Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-11-04
 • Vertybinių popierių vertės ir rizikos vertinimas

  Įžanga. Vertybinių popierių (VP) vertinimo teorijos. Fundamentalioji analizė. Fundamentaliosios analizės esmė. Fundamentaliosios analizė vertinami rodikliai. Techninė analizė. Techninės analizės teoriniai ypatumai. Techninės analizės prielaidos. Techniniai veiksniai, veikiantys vertybinių popierių kainas. Techninės analizės modeliai. Vertybinių popierių rizikos vertinimas. Rizikos rūšys. Diversifikavimo principai. Riziką vertinantys rodikliai (if pavyzdys). Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2008-10-08
 • Viešosios įstaigos steigimas ir apskaitos politikos formavimas

  Įvadas. Kas yra viešoji įstaiga? Viešosios įstaigos steigimas. Viešosios įstaigos registravimo tvarka. VšĮ steigimo dokumentų parengimui reikalingi duomenys. Viešosios įstaigos lėšos, ūkinė-ekonominė veikla ir jos rezultatų apmokestinimas. Teisinės formos privalumai ir trūkumai. VšĮ "Anykščių rajono savivaldybės ligoninė". Apskaitos politikos formavimas. Įstaigos buhalterinė apskaita. Turto apskaitos politika. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaita. Ilgalaikio finansinio turto apskaita. Trumpalaikio turto (atsargų) apskaita. Pajamų apskaita. Sąnaudų apskaita. Grynasis turtas. Finansavimo apskaita. Kapitalo apskaita. Finansinių ataskaitų sudarymo apskaitos politika. Darbo užmokesčio apskaičiavimas. Darbo laiko apskaita. Pagrindinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2012-02-27
 • Vykdomų programų analizė: Mažeikių miesto lopšelis-darželis

  Įvadas. Darbo tikslas - išnagrinėti lopšelio-darželio vykdomas programas ir finansavimo šaltinius. Lopšelio–darželio "X" veikla ir vykdomos funkcijos. Finansavimo šaltiniai. Lopšelio-darželio vykdomos programos. Išvados. Priedai (4).
  Finansai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2010-01-20
 • Vilniaus bei kitų VRE šalių vertybinių popierių biržos, problemos, su kuriomis jos susiduria ir jų sprendimo būdai

  Įvadas. VRE šalių vertybinių popierių biržos. Bendra Baltijos VP rinka. Vilniaus vertybinių popierių birža. VP biržos įkūrimas ir raida. VVPB veikla. VVPB valdymas. Prekybos modelis. Rygos vertybinių popierių birža. Talino vertybinių popierių birža. Varšuvos vertybinių popierių birža. Budapešto vertybinių popierių birža. Prahos vertybinių popierių birža. Liublijanos vertybinių popierių birža. Bratislavos vertybinių popierių birža. VRE šalių biržų problemos. Problemos, su kuriomis susiduria VRE šalių biržos. VVPB problemos ir jų sprendimo būdai. Bendrosios problemos. Specialiosios problemos. Išvados. Summary.
  Finansai, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2006-03-17
 • Vilniaus miesto savivaldybės programinio biudžeto projekto rengimas, svarstymas, tvirtinimas ir vykdymas

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti Vilniaus miesto savivaldybės programinio biudžeto projekto rengimo, svarstymo, tvirtinimo ir vykdymo tvarka. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto pagrindinės priėmimo procedūros. Savivaldybės biudžeto sąvoka, bendra struktūra. Programinio biudžeto projekto rengimas, svarstymas ir tvirtinimas. 2006-2008 metų Vilniaus miesto savivaldybės biudžetas. Biudžeto pajamos, jų struktūra ir pokyčiai. 2006-2008 metų Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto asignavimų analizė. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto vykdymas 2006-2007 metais. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-11-13
 • Vyriausybės vertybiniai popieriai ir jų poveikis šalies ekonomikai Lietuvoje ir kitose šalyse

  Įvadas. Lietuvos respublikos vyriausybės vertybiniai popieriai. Vyriausybės vertybinių popierių samprata. Akcijos. Obligacijos. Vekseliai ir čekiai. Vyriausybės vertybinių popierių rūšys ir jų privalumai. Pelnas, gaunamas iš vyriausybės vertybinių popierių. Lietuvos respublikos vyriausybės vertybinių popierių poveikis šalies ekonomikai. Vyriausybės vertybinių popierių cirkuliacija tarptautinėje finansų rinkoje. Antrinė vertybinių popierių apyvarta ekonomikoje ir ją įtakojantys veiksniai. Pagrindinės vertybinių popierių išleidimo sąlygos ir jų ekonominiai aspektai. Vertybinių popierių apskaita. Vyriausybės vertybiniai popieriai ir jų poveikis šalies ekonomikai užsienio šalyse. Vertybinių popierių apyvarta ekonomikoje. Emisijos sąnaudų problema. Emisijos kainos nustatymo problema ir antrinės rinkos poveikis. Tarpininkavimas platinant vertybinius popierius. Išvados ir pasiūlymai. Santrauka.
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-04-27
 • Žieminių rugių auginimo rezultatų analizė: Kauno apskritis

  Įvadas. Darbo tikslas - statistiniais metodais išanalizuoti Kauno apskrities visų ūkių žieminių rugių plotus, derlių ir derlingumą. Įtvirtinti statistinės teorijos, prognozavimo ir žemės ūkio statistikos pagrindų teorines žinias. Statistiniai duomenų apie Kauno apskrities žieminius rugius šaltiniai ir analizės metodai bei būdai. Statistiniai duomenų apie žieminius rugius šaltiniai. Žieminių rugių statistinės analizės metodai ir būdai. Žieminių rugių auginimo rezultatų statistinė analizė. Kauno apskrities visų ūkių žieminių rugių pasėlių plotų statistinė analizė. Kauno apskrities visų ūkių žieminių rugių derliaus statistinė analizė. Žieminių rugių derlingumo statistinė analizė. Žieminių rugių auginimo rezultatų prognozavimas. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2009-05-06
Puslapyje rodyti po