Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų kursiniai darbai

Finansų kursiniai darbai (373 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pajamų pripažinimas

  Įvadas. Pajamų samprata ir reikšmė. Pajamų rūšys. Pajamų grupavimas. Pajamų pripažinimo kriterijai. Prekybos pajamų pripažinimas. Paslaugų pajamų pripažinimas. Statybų ir kitų ilgalaikių paslaugų pajamų pripažinimas. Palūkanų, autorinių atlyginimų, dividendų pajamų pripažinimas. Pajamų registravimas sąskaitose. Pajamų sąskaitų uždarymas. Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas nenaudojant suvestinės sąskaitos. Mišrus sąskaitų uždarymo būdas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2011-05-09
 • Palankios aplinkos visuomeninio transporto miestuose plėtrai sudarymo modelis

  Įvadas. Teorinė dalis. Visuomeninis transportas: jo įtaka ir svarba. Miesto transporto politikos strategija ir tikslai. Europos Sąjungos (ES) transporto politika. Europos Sąjungos (ES) eismo/transporto strategija. Prioritetų nustatymas miestų transporto politikoje. Palankios aplinkos visuomeninio transporto plėtrai sudarymo priemonės ir sprendimai. Praktinė dalis. Visuomeninio transporto apžvalga Vilniuje. Tramvajaus ir metro įdiegimo Vilniaus mieste lyginamoji analizė. Metro kaip visuomeninio transporto Vilniuje dalis. Vilniaus miesto palankios aplinkos visuomeninio transporto plėtrai sudarymo modelis. Vilniaus visuomeninio transporto eismo tarpusavio suderintumo analizė. Pirmumo teisės visuomeniniam transportui integravimas į reversinių šviesoforų sistemą. Automatizuota eismo reguliavimo ir valdymo šviesoforais sistema. Automatizuota eismo reguliavimo ir valdymo šviesoforais sistema Vilniuje. Specialios viešojo transporto juostos. Keleivių informavimo sistema. Elektroninio bilieto sistema. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2009-04-22
 • Palūkanų normos ir jas veikiantys veiksniai

  Tarptautinių finansų kursinis darbas. Įvadas. Palūkanų normos apibrėžimas. Istorinė perspektyva. Palūkanų anatomija. Palūkanų normas įtakojantys veiksniai. Makroekonominiai veiksniai. Centrinio banko vykdomos pinigų politikos priemonės. Biudžeto deficitas. Prekybos balansas. Infliacija. Rinkos likvidumas. Valiutos kurso pokyčiai. Mikroekonominiai veiksniai. Kredito rizika. Skolos grąžinimo būdai (palūkanų normų laiko struktūra). Įkeičiamo turto likvidumas. Palūkanų normų tendencijos ir prognozavimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-04-20
 • Palūkanų normos reguliavimas

  Palūkanų esmė ir palūkanų norma. Palūkanų arbitražas. Tarptautinių palūkanų normų santykiai. Kodėl palūkanų norma kyla ir krinta. Skolinamųjų lėšų pasiūlos veiksniai. Skolinamųjų lėšų paklausos veiksniai. Priklausomybė tarp infliacijos ir palūkanų normos dydžio. Faktinė infliacija ir faktinė rinkos palūkanų norma. Palūkanų normos priklausomybė nuo ekonomikos ciklo. Palūkanų normos prognozavimas. Palūkanų normos rizikos valdymo priemonės. Apibendrinimas. Priedas.
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2005-12-07
 • Paraiška skirti finansinę pagalbą pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumentą

  Įžanga. Pagrindinės sąvokos. Duomenys apie pareiškėją. Duomenys apie pareiškėjo veiklą. Pareiškėjo veikla taikomųjų mokslinių tyrimų ir (arba) technologinės plėtros srityje. Projekto atitiktis BPD priemonei. Projekto poreikis ir aprašymas. Projekto įgyvendinimo schema. Informacija apie pagalbos projektui poreikį ir pareiškėjo gautą valstybės pagalbą. Projekto rezultatai ir poveikis. Projekto tęstinumas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-10-24
 • Pasaulinė finansų rinka, jos šiuolaikinės charakteristikos

  Įvadas. Finansų rinkos sąvoka. Pagrindinės finansų rinkų funkcijos. Finansų rinkų tipai. Pagrindiniai pasaulio finansų rinkos vystymosi etapai. Pasaulinės finansų rinkos mechanizmai: paskirtis, tipai, sudedamosios dalys. Finansų sistema. Finansų rinkų skirstymo kriterijai. Finansų sektoriaus institucinė struktūra. Veiksniai, jungiantys visas finansų rinkas. Tarptautinės finansų institucijos. Pagrindiniai finansiniai instrumentai. Išvada.
  Finansai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2010-04-15
 • Pasaulio prekybos organizacijos ir Lietuvos santykiai

  Lietuvos tarptautinių santykių sistemoje kursinis darbas. Įvadas. Pasaulio prekybos organizacija. Pagrindiniai PPO principai. PPO funkcijos ir kita veikla. Lietuvos įstojimas į PPO. Lietuvos narystės PPO privalumai ir trūkumai. Lietuvos įsipareigojimai PPO. Išvados. Priedas (2).
  Finansai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-04-24
 • Paskolos ir jų tipai

  Finansų pagrindų kursinis darbas. Įvadas. Paskolos klasifikavimo požymiai. Paskolų suteikimo tvarka. Paskolos būstui pirkti. Sąlygos paskolai gauti. Paskolos grąžinimas. Vartotojiška paskola. Paskolos privatiems asmenims. Paskolos suteikimas studentams. Paskolos grąžinimo sąlygos. Ilgalaikės paskolos. Paskolos gavimo sąlygos. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-05-25
 • Pelningumo valdymas: vandentiekio ir nuotekų tinklai UAB "Dzūkijos vandenys"

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti ir aptarti UAB "Dzūkijos vandenys" pelningumo rodiklius. Teorinė dalis. Pelningumo rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Bendrasis pardavimo pelningumas. Veiklos pelningumas. Ataskaitinių metų pardavimo pelningumas. Grynasis pardavimo pelningumas. Turto grąžos rodiklis. Nuosavo kapitalo grąža. Pastovaus kapitalo pelningumas. Tiriamoji dalis. UAB "Dzūkijos vandenys" charakteristika. UAB "Dzūkijos vandenys" pelningumo valdymas. Bendrasis pardavimo pelningumas. Veiklos pelningumas. Ataskaitinių metų pardavimo pelningumas. Grynasis pardavimo pelningumas. Turto grąžos rodiklis. Nuosavo kapitalo grąža. Pastovaus kapitalo pelningumas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2009-01-29
 • Pelno bei jo pasiskirstymo analizė: AB "Pieno žvaigždės"

  Įvadas. AB "Pieno žvaigždės" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Pelno bei jo paskirstymo analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos sandara. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. Pelningumo rodikliai. Pelno paskirstymas akcinėse bendrovėse. AB "Pieno žvaigždės" pelno bei jo paskirstymo analizė. AB "Pieno žvaigždės" pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Pelno paskirstymas. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2010-01-06
 • Pelno norma ir rizikos valdymas

  Įvadas. Komercinių bankų rizika ir jos valdymas. Bankų rizikos samprata ir jos rūšys. Rizikos nustatymo metodai. Rizikos ir pelno normos įvertinimas. Rizikos analizė ir vertinimo metodų perspektyvos. Finansinė ir valdymo rizikos. Pelno normos efektyvumo nustatymas ir vertinimas. Komercinių bankų investicinės rizikos mažinimo priemonės Lietuvos sąlygomis. Investicinės rizikos mažinimo priemonių metodika. Ekonomikos įtaka investicinei rizikai. Komercinių bankų investicinę riziką įtakojantys veiksniai ir jų pašalinimas. Išvados. Summary.
  Finansai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-04-27
 • Pensijiniai fondai, jų tipai ir dominavimas atskirose šalyse

  Įvadas. Planas. Pensijinių fondų plėtra - idėja. Pensijinių fondų tipai. Išmokų garantas. Veiklos principai. Pensijinių fondų veiklos rizika. Vidinė. Išorinė. Pensijiniai fondai skirtingose šalyse: Lenkija, Latvija, Singapūras, Vengrija, Čilė. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(31 puslapis)
  2007-04-05
 • Pensijų fondai

  Įvadas. Pensijų fondų kūrimosi istorija ir specifika užsienio šalyse. Pensijų fondų kūrimosi Lietuvoje problemos. Veiklos garantijos. Pensijų fondų investavimo galimybės. Skirtumas tarp pensijų fondų ir bankų bei draudimo kompanijų. Privataus pensijų fondo verslo aplinka Lietuvoje. Potencialūs investuotojai į pensijų fondus. Investicinio portfelio formavimas. Pensijų fondų veiklos priežiūra. Pensijų fondų įtaka ekonomikai. Pensijų fondų ateitis Lietuvoje. Pensijų fondo lėšų kaupimo prognozė. Investicinio portfelio parinkimas ir valdymas. Pensijų fondo senatvės išmokos ir jas veikiantys faktoriai. Pensijų fondo dalyvių gautinos naudos įvertinimas. Išvados ir rekomendacijos. Priedai. Grafikai ir lentelės.
  Finansai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2005-11-27
 • Pensijų fondai (3)

  Įvadas. Pensijų fondų valdymas, investavimo strategijos bei reikšmė. Pensijų fondų priežiūra. Investicijų strategijos, reglamentavimas ir grąžos garantijos. Naujosios pensijų sistemos Lietuvoje pagrindiniai veikimo principai. Pensijų kaupimo sistemos saugumo užtikrinimo priemonės. Pensijų kaupimu užsiimančių bendrovių priežiūra. Pensijų kaupimo dalyvių turto atskyrimas nuo pensijų fondų valdymo įmonių turto. Investavimo krypčių reglamentavimas. Pagrindinių konkurencijos tarp pensijų fondų valdymo Įmonių būdų palyginimas. Pensijų fondų valdymo įmonių nustatytų mokesčių palyginimas. Pensijų fondų valdymo įmonių investavimo strategijų palyginimas. Investicijų vertės augimo ir rizikos ryšys. Investavimo sprendimų priėmimo tvarka. Investicinių krypčių palyginimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-03-01
 • Pensijų fondai ir jų įtaka finansinėms rinkoms, Lietuvos, Lenkijos ir Vengrijos palyginimas

  Finansų rinkų kursinis darbas. Įvadas. Pensijų fondų tipai. Pensijų fondų veiklos principai. Pensijų fondų sistema Lietuvoje. Pensijų kaupimo fondai. Pensijų fondų investicijų portfelis. Pensijų fondų sistema Lenkijoje. Trys pensijos kaupimo sistemos pakopos. Pensijų fondų lėšų investavimas. Privačių pensijų fondų aktyvai ir investicijų galimybės. Pensijų fondų sistema Vengrijoje. Veikiantys pensijų fondai. Lietuvos, Lenkijos ir Vengrijos pensijų sistemos palyginimas. Pensijų fondų įtaka finansinėms rinkoms. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2006-12-19
 • Pensijų fondai Lietuvoje

  Įvadas. Socialinė apsauga. Socialinės apsaugos sistemos pasaulyje ir Rytų Europoje. Socialinė apsauga Lietuvoje. Socialinės apsaugos teikimo teritoriniai skirtumai. Finansinė valstybinio socialinio draudimo fondo būklė ir jo ateities prognozės. Lietuvos pensijų sistema ir jos trūkumai. Demografinė situacija. Lietuvos gyventojų pokyčių tendencijos. Pensijų fondų istorija. Pagrindiniai Čilės pensijų reformos bruožai. Pensijų reformos kitose Lotynų Amerikos šalyse. Singapūro pensijų valdymo fondai. Pensijų fondai Lietuvoje. Pensijų sistemos pakopos. Pensijų fonduose privalomai draudžiami asmenys. Išmokos iš pensijų fondų. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2007-02-01
 • Pensijų fondų kūrimas Lietuvoje

  Įmonių ekonomikos kursinis. Įvadas. Naujoji pensijų kaupimo sistema. Pensijų sistemos reforma. Lietuvos pensijų sistemos struktūra. Naujosios pensijų kaupimo sistemos dalyviai. Kaip pasirinkti pensijų fondą. Kaupiamų lėšų saugumas. Pensijų kaupimo išmokos. Pensijų kaupimo sutartys. Pensijų fondų kūrimosi Lietuvoje problemos. pensijų fondų įtaka ekonomikai. Išvados ir rekomendacijos.
  Finansai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-08-28
 • Pensijų fondų kūrimosi problemos Lietuvoje

  Įvadas. Buvusios pensijų sistemos trūkumai. Pensijų sistemos reformos prielaidos. Pensijų sistemos formavimas. Pensijų fondų kūrimosi problemos Lietuvoje. Kaimyninių valstybių patirtis, įvedant pensijų fondus. Pensijų fondų trūkumai. Lietuvos pensijų fondų infrastruktūra. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-04-20
 • Pensijų kaupimas. Pensijų fondai Lietuvoje

  Įvadas. Pensijų kaupimo sistema Lietuvoje. Naujosios pensijų kaupimo sistemos atsiradimo prielaidos. Pensijų fondai. Pensijų fondų klasifikavimas. Pensijų kaupimo bendrovių veiklos priežiūra. Norminiai teisės aktai, reglamentuojantys pensijų kaupimo ir su juo susijusių teisinius santykius. Pensijų fondai Europoje. Pensijų fondų istorija. Šiuo metu veikiančių pensijų fondų veiklos apžvalga. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(31 puslapis)
  2007-11-19
 • Pensijų reforma Lietuvoje

  Kiek pensininkų ir kiek dirbančiųjų? Kur kokia minimali pensija. Kodėl siūloma pradėti reformą dabar? Vyriausybės programinės nuostatos dėl reformos. Siūlomi sprendimai. Pensijų sistemos tikslas. Pagrindinė reformos kryptis. Kodėl siūloma finansuoti dalies VSDF įmokų sąskaita. Kodėl siūloma privalomo dalyvavimo alternatyva? Privalomojo dalyvavimo įgyvendinimo problemos. Reformos tikslai. Pensijų sistemos modelis. 3 pakopos. Pensijų sistemos reformos prielaidos. Demografinis spaudimas pensijų sistemai. Mokesčių vengimo pasekmės. Finansinės pensijų reformos prielaidos. Mokestinės pensijų reformos prielaidos. Bendraekonominės pensijų reformos prielaidos. Politinės pensijų reformos prielaidos. Psichologinės pensijų reformos prielaidos ir poreikio kaupiamosioms pensijoms identifikavimas. Teisinės pensijų reformos prielaidos. Techninės pensijų reformos prielaidos. Nuo ko priklauso pensijų išmokos dydis? Įmokos į pensijų fondą dydis. Pensijų fondo valdymo kaštų ribos. Pensijų fondų valdymo išlaidų valstybinis reguliavimas. Ar visi gaus vienodas pensijas? Mažų atlyginimų problema. Koks pensijos dydis? Rekomendacijos. Pensijų programų dalyvių teisių apribojimai. Pensijiniai fondai. Kaip susidarys kaupiamoji pensija. Ar galima pakeisti pensijų fondą? Kaip pasirinkti pensijų fondą? Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2005-10-27
Puslapyje rodyti po