Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų kursiniai darbai

Finansų kursiniai darbai (373 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Horizontalioji ir vertikalioji analizė, jos rezultatų vertinimas bei pateikimas: AB "Pieno Žvaigždės"

  Finansų analizės kursinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti horizontaliąją ir vertikaliąją analizę ir praktiškai pritaikyti jas atliekant AB "Pieno Žvaigždės" 2007- 2008 metų balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų analizę. Tyrimo objekto ir informacinių šaltinių apžvalga. Finansinės analizės reikšmė, rūšys ir būdai. Finansinės analizės reikšmė, tikslai ir uždaviniai. Finansinės analizės rūšys ir metodai. Horizontaliosios ir vertikaliosios analizės apibūdinimas, reikšmė. Horizontaliosios ir vertikaliosios analizės rezultatų atvaizdavimas. Balanso analizė. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Pelno ir nuostolio ataskaitos analizė. AB "Pieno Žvaigždės" finansinės būklės analizė Horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Vertikalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2010-03-31
 • Ilgalaikės investicijos ir jų finansavimas

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Banko kreditas – dažniausiai naudojamas skolintas finansavimo šaltinis. Lizingas – alternatyva banko kreditui. Ilgalaikės investicijos ir jų finansavimas AB "Palemono keramika". Ilgalaikių investicijų finansavimas iš nuosavų lėšų. Ilgalaikių investicijų finansavimas iš skolintų lėšų. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-05-15
 • Ilgalaikės paskolos būstui įsigyti: sąlygos ir ypatumai bankuose

  Įvadas. Darbo tikslas: atskleisti esmines būsto paskolų įsigijimo sąlygas ir ypatumus. Banko paskolos teoriniai aspektai. Banko paskolos ir kredito samprata. Palūkanų normos. Būsto paskolos. Būsto kredito gavimo procesas. Paskolos grąžinimo būdai. Lietuvos bankų apžvalga. "Swedbank". SEB Vilniaus bankas. DnB Nord bankas. Lietuvos komercinių bankų būsto paskolų kitimo, sąlygų ir naudojimo analizė. Lietuvos būsto paskolų apžvalga. Lietuvos bankų būsto paskolų sąlygos ir ypatumai. Būsto paskolų likučiai pagal apskritis. Lietuvos banko apklausos duomenys. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2010-01-11
 • Ilgalaikis eksporto finansavimas

  Įvadas. Bendra Lietuvos eksporto apžvalga. Tarptautinės prekybos finansavimo samprata. Vidutinės trukmės ir ilgalaikis finansavimas bei jo metodai. Bankų teikiami eksporto kreditai. Tiekėjo kreditas. Pirkėjo kreditas. Banko- bankui kreditas. Eksporto finansinis kreditas. Forfeitingas. Forfeitingo sąvoka. Forfeitingo vykdymas. Forfeitingo funkcijos. Forfeitingo kaštai. Eksporto lizingas. Eksporto lizingo sąvoka ir rūšys. Eksporto lizingo palyginimas su bankų teikiamais kreditais. Eksporto lizingo vykdymas. Eurorinkos finansavimo instrumentai. Euroobligacijos. Euronotos. Komerciniai eurovekseliai. Ilgalaikio eksporto kreditavimo metodų naudojimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2007-03-27
 • Įmonės akcijų kainas įtakojantys fundamentiniai veiksniai

  Įvadas. Akcijų samprata, esmė ir klasifikacija. Paprastųjų akcijų charakteristika. Privilegijuotųjų akcijų charakteristika. Fundamentalioji analizė. Ekonominės situacijos analizė. Ūkio šakos analizė. Įmonės analizė. VP portfelio pelningumas ir rizika. Fundamentaliosios ir kitų analizių derinimas. Techninės ir fundamentalios analizės trūkumai ir privalumai. Psichologiniai veiksniai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2011-05-02
 • Įmonės akcijų kurso pokyčiai ir juos įtakojantys veiksniai: AB "TEO LT"

  "Lietuvos telekomas" praeityje ir šiandien. Investuojant į akcijas pelno gavimą ir praradimą sąlygojantys veiksniai. "TEO LT, AB" akcininkai. Vienai akcijai tenkantis pelnas 2000-2005 metais. "Lietuvos telekomo" akcijų kainų pokyčiai ir juos lemiantys veiksniai. 2005 metais akcijų kilimą lėmė veiksniai. 2006 metais akcijų kainų kilimą lemiantys veiksniai. "Lietuvos telekomas" ir "Estonian telecom A" 2006 metų akcijų kainų pokyčių palyginimas. "TEO LT, AB" akcijų kainų pokytis savaitės eigoje (lapkričio 22-29d.). "Lietuvos telekomo" akcijų kainų pokyčiai 2004.11.29 - 2006.11.29 m. 2006 metų lapkričio 1- 29 dienos "TEO LT, AB" akcijų prekybos statistika. "TEO, LT" akcijų vertę nustatantys rodikliai (2006m.). Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(10 puslapių)
  2007-03-08
 • Įmonės bankroto diagnostikos nustatymas. Prevencinė audito sistema darbuotojų motyvacijai įvertinti

  Santrauka. Įvadas. 1 užduotis. Įmonės bankroto tikimybės įvertinimas. Įmonės išankstinis vertinimas. Įmonės finansinės situacijos vertinimas. Išvados. 2 užduotis. Prevencinė audito sistema darbuotojų motyvacijai įvertinti. Vidinio audito planas. Tyrimo metodika. Įmonės darbuotojų motyvų struktūros tyrimas. Įmonės sugebėjimų motyvuoti darbuotojus tyrimas. Priedai (3).
  Finansai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-06-28
 • Įmonės bankroto galimybių studija

  Įvadas. Įmonės bankroto sampratos teoriniai aspektai. Įmonės bankroto samprata. Krizės ir ekonominė aplinka. Krizės vystymosi etapai. Krizių valdymo metodai. Įmonės duomenų analizė. Balanso analizė. X įmonės analizė. Įmonės bankroto galimybės studija pagal Altmano ir Blanko modelius. Nuosavo kapitalo įtaka įmonės pelningumo rodiklių pasikeitimui. Pardavimų pelningumo ir turto apyvartumo įtaka TP rodiklio pasikeitimui. Mano pasiūlymai. Įmonės prognozuojami rodikliai. Rizikos reikšmė įmonės ekonomikoje. Išvados. Pagrindinių terminų žodynas. Priedai.
  Finansai, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2006-03-21
 • Įmonės bankroto ir reorganizavimo atvejų analizė

  Įvadas. Įmonė. Reorganizavimas. Reorganizavimo procedūra. Reorganizavimo negaliojimas. Reorganizavimo trukmė ir išlaidos. Akcijų keitimas reorganizuojant bendroves. Bankrotas. Bankroto sąvoka. Įmonių bankroto teisinis reglamentavimas. Bankroto bylos iškėlimo esmė. Bankroto procedūra. Bankroto pabaiga. Tyčinis bankrotas. Įmonių bankrotų apžvalga. Bankroto apžvalga 1993-2010 metais. Tyčiniai bankrotai 1993-2010 metais. Bankrutavusios įmonės. Bankrutavusios įmonės pagal apskritis. "Brolių Lehmanų" bankrotas. "Brolių Lehmanų" istorija. Pirmininko kaltinimas. "Brolių Lehmanų" kolosalus apsiskaičiavimas. Pabaigos pradžia. Keliaujant link žlugimo. Žlugimas. Snoras. Snoro istorija skaičiais. "Snoro" nepatikimumo ženklai. Valstybės skola turės didėti. "Unis Tadiv" gamykla. Išvados. Priedas (1).
  Finansai, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2012-01-13
 • Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas

  Produkcijos pardavimo planas. Produkcijos gamybos planas. Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas. Pagrindinių medžiagų pirkimo planas. Energijos poreikio ir išlaidų planas. Vandens poreikio ir išlaidų planavimas. Elektros energijos poreikio ir išlaidų planas. Personalo planas. Pagrindinių priemonių ir amortizacinių atskaitymų planas. Gamybos kaštų planas. Medžiagų ir prekių atsargų planas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų planavimas. Veiklos sąnaudų planas. Gaminių kainos apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Apyvartinių lėšų poreikio planavimas.
  Finansai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-11-23
 • Įmonės ekonominė analizė: AB "Lietuvos energija"

  Ekonominės analizės modulio referatas. Įvadas. Darbe analizuojama, AB "Lietuvos energija" 2005 – 2007 m. laikotarpiu. Šio darbo tikslas - atlikti įmonės trijų metų veiklos ekonominę analizę, norint išsiaiškinti, kaip veikia įmonė, kokie jos veiklos rodikliai, ar įmonė veikia pelningai, ar ji patraukti investuotojams, kokios AB "Lietuvos energija" veiklos probleminės sritys. AB "Lietuvos energija" charakteristika. Išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroekonomikos aplinka. AB "Lietuvos energija" finansinių ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizės. AB "Lietuvos energija" balanso horizontalioji analizė. AB "Lietuvos energija" balanso vertikalioji analizė. AB "Lietuvos energija" pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji analizė. AB "Lietuvos energija" pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji analizė. AB "Lietuvos energija" santykinių finansinių rodiklių analizė. AB "Lietuvos energija" pelningumo rodiklių analizė. AB "Lietuvos energija" mokumo rodiklių analizė. AB "Lietuvos energija" veiklos efektyvumo analizė. AB "Lietuvos energija" kapitalo rinkos rodikliai. Grandininių pakeitimų metodas (Bendrasis pelningumas). Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Finansai, kursinis darbas(56 puslapiai)
  2010-04-22
 • Įmonės finansinė analizė

  Įvadas. Įmonės "X" veiklos charakteristikos aprašymas. Finansinės būklės analizė. Horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji balanso ataskaitos analizė. Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Nuosavo kapitalo pelningumo piramidės analizė. Turto pelningumo piramidės analizė. Bendrojo pardavimų pelningumą įtakojusių veiksnių. Analizė taikant grandininių pakeitimų metodą. Mokumo rodikliai ir jų analizė. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Išlaidų lygio rodikliai. Turto apyvartumo rodikliai. Bankroto tikimybės nustatymas. Išvados. Priedas (8).
  Finansai, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2006-12-21
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Lietuvos dujos"

  Apskaitos ir Finansų specializacijos kursinis darbas ir PowerPoint pristatymas (5 skaidrės). Įmonės charakteristika. Įmonės valdymas, darbuotojai, jų analizė. Organizacinė valdymo struktūra. Personalo valdymas. Įmonės veiklos finansinė analizė. Konkurentai, vartotojai. Įmonės finansinių ataskaitų horizontalioji, vertikalioji analizė. Balanso rodiklių horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontali analizė. Balanso rodiklių vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių vertikalioji analizė. Įmonės finansinių ataskaitų santykinė analizė. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Įsiskolinimo laipsnio analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Pardavimų ir investicijų pelningumo analizė. Bankroto prognozavimo analizė. Išvados. Priedai (MS Excel).
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-03-14
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Rokiškio sūris"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Gaminių asortimento analizė. Horizontalioji ir vertikalioji finansinė analizė. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto panaudojimo rodikliai. Pelno analizė. Du Point analizė. Lūžio taško analizė. Balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos prognozė. Papildomo kapitalo finansavimas. Prognozuojamo lūžio taško analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai.
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-02-15
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Rokiškio sūris" (2)

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Gaminių asortimento analizė. Horizontalioji ir vertikalioji finansinė analizė. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto panaudojimo rodikliai. Pelno analizė. Balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos prognozė. Papildomo kapitalo finansavimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-11-23
 • Įmonės finansinė analizė: AB "TEO"

  Įmonės charakteristika. Pagrindinės veiklos pobūdis. Konkurentai. AB "TEO" Lietuvos elektroninių ryšių rinkoje. Akcininkai. Finansiniai rodikliai. Pelningumas. Likvidumas. Apyvartumas. Skolos. Finansinės ataskaitos. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Išvados. Priedas: lentelė. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Finansai, kursinis darbas(13 puslapių)
  2008-05-30
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Utenos trikotažas"

  Įvadas. Įmonės istorija. Valdyba. Įmonės veiklos profilis. Įmonės veiklos planas 2007. Finansinė analizė. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Santykiniai pelningumo ir mokumo rodikliai. Horizontali finansinė analizė. Vertikali finansinė analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-05-26
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Vilniaus degtinė"

  Trumpa AB "Vilniaus degtinė" veiklos apžvalga. AB "Vilniaus degtinė" 2001–2003 metų balanso horizontalioji ir vertikalioji analizės. Trumpa AB "Vilniaus degtinė" balanso apžvalga. Ilgalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto analizė. Savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų analizė. AB "Vilniaus degtinė" vertikalioji balanso analizė. AB "Vilniaus degtinė" 2001–2003 metų pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. AB "Vilniaus degtinė" 2001–2003 metų lėšų gavimo ir panaudojimo ataskaita. AB "Vilniaus degtinė" 2001–2003 metų finansiniai ir ekonominiai rodikliai. Konkurentinių įmonių finansinių rodiklių palyginimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-05-12
 • Įmonės finansinė analizė: APB "Apranga" (2)

  Apie įmonę. APB "Apranga" valdymo principai. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas. "Aprangos" grupės struktūra. Vertikalioji balanso analizė. Išvados. Horizontalioji balanso analizė. Išvados. Grafikai. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Išvados. Rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansinio statuso rodikliai. Finansinio valdymo rodikliai. Išteklių valdymo rodikliai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2011-05-15
 • Įmonės finansinė analizė: bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė "Liftų servisas"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės situacijos analizė. Įmonės mikroaplinkos analizė. Rinkos segmentavimas. Tiekėjai. Makroaplinkos analizė. SWOT. Tikslų nustatymas. Marketingo strategijų formulavimas. Marketingo veiksmų planas. Išvados ir rekomendacijos.
  Finansai, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2004-11-30
Puslapyje rodyti po