Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų kursiniai darbai

Finansų kursiniai darbai (373 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Investicinio portfelio sudarymas

  AB "Mažeikių nafta". AB "Mažeikų nafta" paskutinių devynių mėnesių veikla. AB "Mažeikių nafta" finansiniai ir rinkos rodikliai. AB "Mažeikių nafta" VP kainos istorija 2005 11 21- 2005 12 05 laikotarpiu. AB "Lifosa". AB "Lifosa" paskutinių devynių mėnesių veikla. AB "Lifosa" finansiniai ir rinkos rodikliai. AB "Lifosa" VP kainos istorija 2004 12 11- 2005 12 11 laikotarpiu. AB "Lietuvos telekomas". AB "Lietuvos telekomas" paskutinių devynių mėnesių veikla. AB "Lietuvos telekomas" rinkos rodikliai. AB "Lietuvos telekomas" VP kainos istorija 2004 12 11- 2005 12 11 laikotarpiu. AB "Šiaulių bankas". AB "Šiaulių bankas" paskutinių devynių mėnesių veikla. AB "Šiaulių bankas" finansiniai ir rinkos rodikliai. AB "Šiaulių bankas" VP kainos istorija 2004 12 11- 2005 12 11 laikotarpiu. AB bankas "Snoras". AB bankas "Snoras" paskutinių devynių mėnesių veikla. AB bankas "Snoras" rinkos rodikliai. AB bankas "Snoras" VP kainos istorija 2004 12 11- 2005 12 11 laikotarpiu. AB "Ūkio bankas". AB "Ūkio bankas" paskutinių devynių mėnesių veikla. AB "Ūkio bankas" rinkos rodikliai. AB "Ūkio bankas" VP kainos istorija 2004 12 11- 2005 12 11 laikotarpiu. AB "Lietuvos jūrų laivininkystė". AB "Lietuvos jūrų laivininkyste" paskutinių devynių mėnesių veikla. AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" rinkos rodikliai. AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" VP kainos istorija 2004 12 11 - 2005 12 11 laikotarpiu. Investicinio portfelio sudarymas 2005 11 21 -2005 12 05 laikotarpiu . Investicinio portfelio istorija 2005 11 21-2005 12 05 laikotarpiu. Vertybinio portfelio akcijų kainos kitimas investavimo laikotarpiu. Portfelio vertė 2005 metai gruodžio 5 dieną. Investicinio portfelio ir indekso OMXV palyginimas.
  Finansai, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2006-11-20
 • Investicinio projekto rengimas ir vertinimas

  Įvadas, Investicinio projekto samprata. Investicinio projekto rengimas. Investicinio projekto rengimo eiga. Investicinio projekto rengimo uždaviniai. Investicinio projekto turinio planavimas ir struktūrizavimas. Kalendorinis planavimas. Atsakomybės paskirstymas. Investicinio projekto vertės planavimas. Investicinio projekto bendras galutinis planas. Investicinio projekto vertinimas. Investicinio projekto efektyvumo vertinimo metodas. Projekto pinigų srautų nustatymas. Investicijų atsipirkimo laikas. Investuoto kapitalo grąža. Modifikuotas investicijų atsipirkimo laikas. Grynoji esamoji vertė. Investicijų pelningumo indeksas. Vidinė grąžos norma. Modifikuota vidinė grąžos norma. Investicinio projekto rizikos vertinimas. Išvados. Išnašos.
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-04-13
 • Investicinių fondų rinkos analizė Lietuvoje ir Latvijoje

  Įvadas. Investicinių fondų samprata. vertybinių popierių subjektų analizė. Investicinių fondų esmė. Vertybinių popierių portfelio rizikos esmė ir tipai. Investicinių fondų vieta tarp kitų investavimo galimybių. Investicinių fondų raida Lietuvoje bei Latvijoje. Investicinių fondų atsiradimas. Investicinių fondų raida. Investicinių fondų įstatyminė bazė. Investicinio fondo sudarymas. Investicinio fondo vienetų ar akcijų pardavimas. Visuomenei pateikiama informacija. Investicinių fondų rinkos analizė. Bendra Lietuvos investicinių fondų rinkos analizė. Lietuvos investicinių fondų analizė pagal fondų turto klases. Lietuvos pinigų rinkos fondų analizė. Lietuvos skolos vertybinių popierių fondų analizė. Lietuvos mišrių fondų analizė. Akcijų fondų struktūros ir pelningumo analizė. Bendra Latvijos investicinių fondų rinkos analizė. Latvijos investicinių fondų analizė pagal fondų turto klases. Latvijos pinigų rinkos fondų struktūros ir pelningumo analizė. Latvijos skolos fondų struktūros ir pelningumo analizė. Latvijos akcijų fondų struktūros ir pelningumo analizė. Latvijos mišrių fondų struktūros ir pelningumo analizė. Investicinių fondų išlaidos ir mokesčiai. Lietuvos ir Latvijos investicinių fondų rinkų palyginimas. Investicinių fondų vystymosi prognozės. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Finansai, kursinis darbas(78 puslapiai)
  2009-06-30
 • Investicinių fondų vystymosi tendencijos pasaulyje

  Finansų rinkos kursinis darbas. Įvadas. Investiciniai fondai. Investicinio fondo samprata. Investicinio fondo atsiradimas. Investicinio fondo privalumai ir trūkumai. Investicijų rizika ir grąža. Investicijų rizikos ir laiko ryšys. Investicinių fondų klasifikavimas. Investiciniai fondai pagal kapitalą. Uždarieji investiciniai fondai. Atvirieji investiciniai fondai. Investiciniai fondai pagal portfelio sudėtį. Pinigų rinkos priemonių fondai. Obligacijų fondai. Akcijų fondai. Fondų fondai. Mišrūs fondai. Nekilnojamo turto fondai (REIT). Hedž fondai. Investiciniai fondai pagal valdymą. Aktyviai valdomi investiciniai fondai. Pasyviai valdomi fondai - indeksiniai fondai. Investiciniai fondai pagal apmokestinimą. Apmokestinami fondai. Neapmokestinami fondai. Mažai apmokestinami fondai. Lenkijos, Lietuvos ir JAV investicinių fondų duomenų apžvalga. Lenkijos investiciniai fondai. Investicinių fondų istorija. Investicinių fondų reguliavimas ir priežiūra. Investicinių fondų statistiniai duomenys. Lietuvos investiciniai fondai. Investicinių fondų raida Lietuvoje. Kolektyvinio investavimo subjektai. Kolektyvinio investavimo subjektų dalyviai. Kolektyvinio investavimo subjektų turtas ir investicijos. KIS (Kolektyvinio investavimo subjektų) investicijos Lietuvos akcijų rinkoje. JAV investiciniai fondai. JAV investicinių fondų atsiradimas. Investicinių fondų rinkos struktūra. Fondų biržos organizavimas. Operacijų vykdymo schema. Investicinių fondų veikla. Investicinių fondų veiklos rezultatai. JAV rizika investiciniuose fonduose. JAV įmonių akcijų kainų indeksas S&P 500. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Finansai, kursinis darbas(71 puslapis)
  2008-10-08
 • Investicinių projektų valdymas

  Įvadas. Investicinių projektų charakteringi bruožai ir klasifikavimas. Investicinio projekto apibrėžimas ir charakteringi bruožai. Investicinių projektų klasifikavimas. Investicinio projekto gyvavimo ciklas, jo sudėtis ir modeliai. Projekto priešinvesticinė (ikiinvesticinė) fazė. Galimumo (palankumo) tyrimai. Iki projektiniai tyrimai (preliminarinis techninis-ekonominis pagrindimas). Funkciniai (rėmimo) tyrimai. Projektiniai tyrimai (techninis-ekonominis investicijų pagrindimas). Projekto įvertinimo išvados. Projekto investicinė (įgyvendinimo) fazė. Projekto eksploatacinė fazė. Įmonių reabilitacijos projektai. Įmonių išplėtimo projektai. Investicinio projekto verslo plano struktūra ir sudarymo tvarka. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2007-02-20
 • Įstatinio kapitalo didinimo būdai įmonėje: Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras UAB "Aratc"

  Įvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti bendrovės įstatinio kapitalo didinimo procesą. Informacijos šaltinių apžvalga. Bendrovės įstatinio kapitalo reglamentavimas Lietuvoje. Įstatinio kapitalo reglamentavimas Europos Sąjungos bendrovių teisėje. Bendrovės kapitalo formavimas. Bendrovės kapitalo struktūra. Įstatinio kapitalo kitimas. Įstatinio kapitalo didinimas. Įstatinio kapitalo mažinimas. Darbo metodai ir priemonės. UAB "ARATC" pristatymas. Metodų ir analizės pristatymas. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. UAB "ARATC" valdymas. UAB "ARATC" įstatinis kapitalas. UAB "ARATC" Įstatinio kapitalo didinimas. Įmonių įstatinio kapitalo kitimo būdų palyginimas. Išnašos.
  Finansai, kursinis darbas(31 puslapis)
  2008-05-12
 • Išvestinių vertybinių popierių nauda Lietuvos finansų rinkai

  Įvadas. Išankstinio valiutos keitimo sandoris. Išankstinio valiutos keitimo sandorio rūšys. Išankstinis sandoris su avansiniais mokėjimais. Išankstinis sandoris vykdomas dalimis. Apsikeitimo sandoris. Ateities sandoriai. Valiutos pasirinkimo sandoris. Valiutos pasirinkimo sandorio rūšys. Pasirinkimo sandorio išpirkimas. Išvestinių sandorių praktinis panaudojimas skirtingo profilio įmonėse. Valiutų pirkimo ir pardavimo išvestinių sandorių apyvarta. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(15 puslapių)
  2007-05-22
 • Joniškio rajono savivaldybės 2004-2005 metų biudžetas ir jo paskirstymo efektyvumas

  Įvadas. Savivaldybės biudžeto sudarymo teoriniai aspektai. Savivaldybės biudžeto samprata. Savivaldybių funkcijos. Savarankiškosios savivaldybių funkcijos. Priskirtosios (ribotai savarankiškos) savivaldybių funkcijos. Valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos. Savivaldybės biudžeto formavimo principai. Savivaldybės biudžeto formavimo metodai. Vietos savivaldybių biudžetų rengimas, tvirtinimas ir vykdymas. Savivaldybių biudžeto pajamos. Savivaldybių skolinimosi galimybės ir apribojimai. Savivaldybės biudžeto išlaidos ir jų klasifikacija. Joniškio rajono 2004-2005 metų biudžeto apžvalga. Joniškio rajono 2004 metų biudžeto apžvalga. Joniškio rajono 2005 metų biudžeto apžvalga. Joniškio rajono savivaldybės 2004-2005 metų biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo efektyvumas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-02-12
 • Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerio valiutos kurso kainos pirkimo kitimas

  Darbo tikslas: geriausio tinkamo modelio suradimas šiai laiko eilutei išreikšti, siekiant gauti kuo tikslesnį prognozavimo rezultatą. Pratarmė. Probleminės srities aprašymas. Stebinių analizė. Modelio sudarymas. Priklausomo kintamojo prognozavimas arba situacijų modeliavimas. Prognozavimas su pradiniais duomenimis be išskirčių. Situacijų modeliavimas ir prognozavimas. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis ir grafikais.
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-05-09
 • Juridinių asmenų apmokestinimo reglamentavimas

  Įvadas. Juridinio asmens sąvoka. Juridinių asmenų rūšys. Juridinių asmenų mokami mokesčiai. Akcizai. Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos (LR) kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą. Gyventojų pajamų mokestis. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis. Loterijų ir azartinių lošimų mokestis. Mokestis už aplinkos teršimą. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Išvados. Priedai (2).
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2005-10-23
 • Kapitalas. Kapitalo kaštai

  Įvadas. Kapitalo samprata. Kapitalo struktūra. Kapitalo struktūros ypatumai kitose šalyse. Kapitalo struktūros įtaka jo kainai. Finansavimas. Trumpalaikio turto finansavimas. Finansavimas ir rizika. Kapitalo kaštai. Kapitalo kaštų sudėtis. Kapitalo kaštų svertinis vidurkis (WACC). Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-09-30
 • Kapitalo pelningumo analizė ir jos taikymas

  Pelningumo ir kapitalo sampratos. Kapitalo pelningumo rodiklių skaičiavimas ir jų analizė. Kapitalo pelningumo rodikliai. Veiksnių įtakos kapitalo pelningumo rodiklio pasikeitimui skaičiavimas. Du Pont modelis. Kapitalo pelningumo analizės taikymas pagal AB "Kauno grūdai" ataskaitinius duomenis.
  Finansai, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2005-12-28
 • Kazino paslaugų vartojimas sunkmečiu: kazino UAB "Tete-a-tete"

  Įvadas. Darbo tikslas – apibūdinti "Tete-a-Tete" kazino paslaugų vartojimą sunkmečiu. Kazino paslaugų teoriniai aspektai. Kazino sąvoka. Paslaugos sąvoka. Kazino paslaugos. Istorija. Kazino aplinka Lietuvoje. Įstatymas. Teikiamos paslaugos ("Tete-a-Tete" kazino). Lošimas automatu. Metodinė dalis. Tyrimo metodika. Tyrimo etapai. Giluminis interviu. Pasiruošimas giluminiam interviu. Klausimyno sudarymas. Klausimynas. Tyrimo atlikimas. "Tete-a-Tete" kazino paslaugų įmonės vadovo pažiūru interviu rezultatų analizė. Respondento atsakymai ir jų analizė bei vertinimas. Tyrimo rezultatų apibendrinimas kategorijos lošimų automatų rinkos perspektyvos. B kategorijos lošimų automatų rinkos tendencijos. B kategorijos lošimų automatų rinkos perspektyvos. Išvados. Siūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2009-10-16
 • Kiekybiniai sprendimų metodai (4)

  Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Atlikti koreliacinę analizę y su kiekvienu x1, ....., xn (n5). x1, x2,…,xm (m3) atrinkimas regresinei analizei atlikti. Porinė regresinė analizė y su kiekvienu x1, x2,…,xm. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė y su (x1, x2,…,xm). Pateikti tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžius. Prognozavimas. Slenkančio vidurkio išlyginimo metodas. Eksponentinio išlyginimo metodas. Gamybos planavimo uždavinys. Dualus uždavinys. Transporto uždavinys.
  Finansai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-03-13
 • Komercinių bankų rizika ir jos valdymas

  Įvadas. Komercinių bankų rizika ir jos valdymas. Bankų rizikos samprata. Bankų rizikos tipai ir rūšys. Dinaminė rizika. Statistinė rizika. Vidinė (valdymo) rizika. Išorinė rizika. Aplinkos rizika. Įvykdymo rizika. Rinkos rizika. Ne prekybos rizika. Prekybos rizika. Rizikos įvertinimas komerciniuose bankuose. Bankų rizikos analizė. Rizikos valdymo metodai. Kokybinė analizė. Kiekybinė analizė. Statistinio metodo esmė. Ekspertinis metodas. Analitinis metodas. Analoginio metodo esmė. Rizikos įveikimo priemonės ir padengimo šaltiniai. Finansinių banko rizikų valdymo principai, metodai ir kontrolės formos. Palūkanų normų rizika ir jos mažinimas. Valiutos rizika ir jos mažinimas. Investicijų rizika ir jos mažinimas. Likvidavimo rizika ir jos mažinimas. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Finansai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-01-05
 • Kreditas

  Kreditas jo esmė ir būtinumas. Kreditas jo rūšys kaina ir apdraudimas. Paskolų suteikimo tvarka. Paskolos būstui pirkti. Vartotojiška paskola. Automobilių išperkamoji nuoma (lizingas).
  Finansai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-11-08
 • Kreditavimas

  Įvadas. Pagrindinės trumpalaikio finansavimo formos. Kontokorentinis kreditas (overdraftas). Eurokreditai. Avalio kreditas. Vekselių diskonto kreditas. Akcepto kreditas (banko akceptas). Negocijavimo kreditas. Prekinis (tiekėjo) kreditas. Bankų teikiami kreditai. Tiekėjo kreditas. Pirkėjo kreditas. Banko - bankui kreditas. Lietuvos bankų teikiami kreditai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(41 puslapis)
  2006-05-03
 • Kreditinės rizikos ir kreditinių rizikų valdymas: praktika, problemos ir sprendimo būdai

  Kreditinės rizikos ir jų valdymas: praktika, problemos ir jos sprendimo būdai. Įvadas. Kredito rizikos apibrėžimas. Kredito rizikos valdymas. Kredito rizikos valdymo sistema. Paskolų portfelio diversifikavimas. Kredito rizikos limitų sistema. Paskolos užtikrinimo priemonės. Abejotinų aktyvų vertinimas, grupavimas ir specialiųjų atidėjimų sudarymas. Šalies rizikos valdymo priemonės. Kredito rizikos valdymo aktualumas. Kredito rizikos valdymas Lietuvos bankuose. Kredito rizikos valdymo organizavimas Lietuvos bankuose. Paskolos ir paskolų portfelio rizikos valdymas Lietuvos bankuose. Kredito rizikos valdymo gerinimas Lietuvos bankuose. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2007-07-19
 • Kreditiniai santykiai su bankais: G. Stankevičiaus gamybinė komercinė firma "Gintaras"

  Įvadas. Kredito reikšmė įmonių veikloje. Kredito samprata. Kredito funkcijos. Kredito gavimas ir naudojimas G. Stankevičiaus gamybinėje komercinėje firmoje "Gintaras". Ilgalaikio kredito suteikimas. Ilgalaikio kredito naudojimas. Lizingo gavimas ir naudojimas G. Stankevičiaus gamybinėje komercinėje firmoje "Gintaras". Išvados ir pasiūlymai. Išnašos.
  Finansai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-03-03
 • Kredito rizika (7)

  Įvadas. Kredito rizikos apibrėžimas. Rizikos valdymas. Veiksmingo kredito rizikos valdymo principai. Paskolų portfelio diversifikavimas. Paskolos užtikrinimo priemonės. Kredito rizikos vertinimas ir valdymas banke. Kredito įstaigų veiklos Lietuvoje 2007 metais rezultatai. Kreditų koncentracijos rizikos vertinimas ir valdymas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-06-12
Puslapyje rodyti po