Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų kursiniai darbai

Finansų kursiniai darbai (373 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto analizė 2008-2011 metais

  Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) Valstybės biudžeto pajamų analizė 2008–2011 metais. Vertikalioji pajamų analizė. Horizontalioji pajamų analizė. Pajamų analizės komentaras. LR valstybės biudžeto išlaidų pagal funkcijas analizė. 2008–2011 metais. Vertikalioji išlaidų analizė. Horizontalioji išlaidų analizė. Išlaidų analizės komentaras. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto balansavimas 2000–2011 metais ir palyginimas su BVP. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto įvykdymas ir problemos 2011 metų I pusmetį. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2011-11-23
 • Lietuvos Respublikos biudžeto retrospektyvinė ir perspektyvinė analizė

  Įvadas. Nacionalinių pajamų ir išlaidų analizė. Prognozės sudarymas. Valstybės skola. Pagrindiniai mokesčiai į nacionalinį biudžetą. Jų prognozavimas. Pagrindinės išlaidos nacionalinio biudžeto struktūroje ir jų prognozavimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-10-04
 • Lietuvos respublikos savivaldybių finansai. Mažeikių rajono savivaldybės 2005 metų biudžetas

  Įvadas. Informacija apie Lietuvos teritorijos administracinius vienetus. Kas yra finansų valdymas? Vietos valdžia Lietuvoje. Savivaldybių biudžetai. Savivaldybių skolinimasis ir skolinimosi limitai. Savivaldybių programos ir jų finansavimas. Savivaldybių įmonės ir jų finansai. Mažeikių rajono savivaldybės 2005 m. biudžeto duomenų analizė. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2006-11-10
 • Lietuvos valstybės išlaidų ir pajamų balansavimo problemos

  Įvadas. Biudžeto balansavimo koncepcijos. Įvadas į valstybės biudžetą, jo deficitą ir perteklių. Biudžeto balansuotumas. Lietuvos nacionalinis biudžetas 1993-2004 metais. Lietuvos nacionalinio biudžeto deficitas. Lietuvos nacionalinio biudžeto pajamos. Lietuvos nacionalinio biudžeto išlaidos. Lietuvos nacionalinio biudžeto vykdymas. Valstybės politika stiprinant šalies biudžetą. Konvergencijos programa. Gyventojų pajamų mokesčio reforma. Daugiabučių namų modernizavimo programa. Šešėlinės ekonomikos problema. Išvados. Priedai (5).
  Finansai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-01-25
 • Lietuvos vertybinių popierių apskaitos sistema

  Darbo tikslas: išanalizuoti Lietuvos vertybinių popierių apskaitos sistemą. Lietuvos vertybinių popierių rinkos apskaitos sistemos apibūdinimas. Vertybinių popierių sąskaitų tvarkymas. Vertybinių popierių apskaitos principai. Vertybinių popierių sąskaitos, jų atidarymas ir tvarkymas. Centrinio depozitoriumo ir sąskaitų tvarkytojų priežiūra. Centrinio depozitoriumo instrukcijos ir nurodymai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-05-18
 • Lietuvos, Latvijos ir Estijos vertybinių popierių biržų palyginamoji analizė

  Įmonių ekonomikos kursinis darbas. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Lietuvos vertybinių popierių biržos įkūrimas. Baltijos valstybių biržų raida. Baltijos valstybių vertybinių popierių biržų raida. Baltijos valstybių vertybinių popierių biržos: Vilniaus, Rygos, Talino. Baltijos valstybių vertybinių popierių biržų akcininkų struktūra. Vilniaus, Rygos, Talino vertybinių popierių biržų pagrindinė savininkė – OMX grupė. Baltijos valstybių vertybinių popierių biržų organizacinė struktūra. Vilniaus, Rygos, Talino vertybinių popierių biržų verslo kryptys. Vertybinių popierių rūšys Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. Baltijos valstybių vertybinių popierių biržų indeksai . VILSE, RIGSE, TALSE, BAltIX indeksai. Prekybos modelis . Bendra Baltijos vertybinių popierių rinka. Bendra prekybos sistema Baltijos šalyse. Prekyba ir narystė Vilniaus, Rygos, Talino vertybinių popierių biržose. Baltijos valstybių vertybinių popierių centriniai depozitoriumai. Baltijos vertybinių popierių biržų bendrovių ekonominės veiklos klasifikavimo standartas. Apibendrinimas, savas požiūris. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2005-08-08
 • Lito kaip nacionalinės valiutos vertinimas, teigiami ir neigiami aspektai, atsisakant nacionalinės valiutos

  Įvadas. Dėstomoji dalis. Litas kaip nacionalinė valiuta ekonominiame bei istoriniame kontekste. Nacionalinė valiuta litas tarpukario metais 1922–1940 m. Pagrindinės priežastys, nulėmusios vėlyvą nacionalinės valiutos įvedimą. Lito įvedimo eiga ir emisijos. Sunkumai, susiję su lito įsitvirtinimu šalyje. Lietuvos banko politika, naujai įvestos valiutos atžvilgiu, bei nacionalinės valiutos savybės. Nacionalinės valiutos netekimas. Antrasis bandymas turėti nacionalinę valiutą – litą. Prielaidos ir veiksmai, nulėmę nacionalinės pinigų sistemos atkūrimą. Lito įvedimo etapai ir stabilumo palaikymas. Euras – naujoji numatoma šalies valiuta. Euro įvedimo Lietuvoje prielaidos ir raida. Teigiami ir neigiami aspektai šaliai įsiliejus į euro zoną. Išvados. Santrauka. Priedai (2).
  Finansai, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2008-03-05
 • Lizingas (2)

  Įvadas. Finansinė nuoma (lizingas) - kas tai. Finansinės nuomos privalumai. Kokį lizingo būdą pasirinkti. Lizingo būdu galima įsigyti net nekilnojamąjį turtą. Kokių dokumentų reikalauja lizingo bendrovė. Kaip vyksta lizingo procesas. Kaip apmokama. Lizingo kaina, arba Koks ryšys tarp palūkanų ir prekės pabrangimo. Internetas pravers ir perkant lizingo būdu. Kas gresia, jei negalite išsimokėti. Pirkimas išsimokėtinai - dar viena galimybė turėti jau šiandien. UAB Hanza Lizingas. Pagrindinės siūlomos paslaugos. Misija. UAB VB lizingas. SAMPO banko lizingas. Bendrovės augimas. Bendrovės rinkos dalis ir portfeliai 2004 m. pradžioje. Bendrovės teikiamos paslaugos. UAB "NORD/LB lizingas". Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2005-06-04
 • Lizingas (7)

  Įvadas. Lizingo samprata. Lizingo objektai ir subjektai. Lizingo dalyviai. Lizingas kaip ekonominė-finansinė kategorija. Lizingas juridiniu aspektu. Lizingo dalyvių tarpusavio santykiai. Lizingo privalumai. Lizingo nauda lizingo gavėjui. Lizingo nauda lizingo davėjui. Lizingo nauda lizingo objekto tiekėjui. Lizingo trūkumai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-05-24
 • Lizingas, jo taikymo Lietuvoje plėtra

  Įvadas. Lizingo samprata. Lizingo atsiradimo istorija. Lizingo rūšys. Finansinis lizingas (arba išperkamoji nuoma). Veiklos lizingas. Veiklos nuomos privalumai, palyginus su finansiniu lizingu. Operatyvinis lizingas. Grąžintinas lizingas. Lizingo patrauklumas. Lizingo privalumai jo gavėjui. Lizingo privalumai jo davėjui. Lizingo privalumai lizingo objekto tiekėjui (gamintojui). Lizingo trūkumai. Reikalavimai lizingo gavėjui. Lizingo raida Lietuvoje. Lizingo rinkos Lietuvoje analizė. Lietuvos lizingo rinkos pasiskirstymas pagal portfelį 2004-12-31. Lietuvos lizingo rinkos pasiskirstymas pagal portfelį 2005 06 30. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-10-09
 • Lizingas: lizingo aplinka ir veiklos galimybės Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas - remiantis išstudijuota teorine bei praktine medžiaga apibūdinti lizingo aplinką, įvardinti jo privalumus ir trūkumus, atskleisti pagrindines problemas, o taip pat išryškinti jo veiklos galimybes Lietuvoje. Lizingas ir jo veiklos aplinka. Lizingas bei jo klasifikacija. Lizingo veiklos aplinka. Lizingo kainodara. Kainos dimensija. Lizingo rinka Lietuvoje. Informuotumas apie lizingo paslaugą. Lietuvos lizingo rinkoje veikiančios kompanijos ir jų veiklos rezultatai. Lizingo veiklą reglamentuojantys teisiniai aktai. Lizingo procedūra. Specialieji ir bendrieji atidėjimai. Abejotinų aktyvų grupavimo ir atidėjimų poreikio nustatymo tvarka. Specialiųjų atidėjimų apskaičiavimas galiojančioms lizingo sutartims. Bendrųjų atidėjimų apskaičiavimas. Blogų paskolų portfelio valdymas. Išvados ir pasiūlymai. Summary.
  Finansai, kursinis darbas(50 puslapių)
  2010-11-30
 • Lizingas. Lizingo atsiradimo istorija ir vaidmuo

  Lizingo atsiradimo istorija ir vaidmuo ekonomikoje. Lizingo procesas. Lizingo objektas ir subjektas. Santrauka. Lizingo ir kredito linijos skirtumai. UAB "Hanza lizingas" paslaugų plėtojimas Lietuvoje. Autolizingas. Būsto lizingas. Išvados. Lizingo sandorio schema.
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2005-09-29
 • Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto sudarymas ir vykdymas

  Įmonių finansų kursinis darbas. Įvadas. Literatūros apžvalga. Mažeikių rajono biudžeto sudarymas ir vykdymas. Savivaldybės biudžeto sudarymas. Savivaldybės biudžeto vykdymas. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1).
  Finansai, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2007-01-23
 • Meksikos peso kurso kitimas 2006 metų sausio 1-vasario 24 dienomis

  Pratarmė. Probleminės srities aprašas. Modelio formulavimas. Arima modelio sudarymas. ACF ir PACF reikšmių apskaičiavimas. Pirmojo laipsnio skirtuminės lygties reikšmių apskaičiavimas. Modelio identifikavimas. Modelio koeficientų įvertinimas. Prognozuojamų reikšmių skaičiavimas. Liekamųjų paklaidų apskaičiavimas. Stebinių analizė. Stacionarumo tikrinimas. Išskirties įvertinimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-09-27
 • Mergers and acquisitions (2)

  Darbas anglų kalba. Susijielimai ir įsigijimai - įmonių strategijos. Course project of investment management subject. Introduction. The basic forms of mergers and acquisitions (M&A). Merger or consolidation. Acquisition of stock. Acquisition of assets. Classification scheme. Note on takeovers. Value creation chain in mergers and acquisitions. Value creation in mergers and acquisitions – a conceptual framework. Internal and external resources in mergers and acquisitions. Capabilities and key success factors in mergers and acquisitions. Soft key success factors. Hard key success factors. Value drivers in mergers and acquisitions. Impact of cultural differences on mergers and acquisitions. Disadvantages of mergers and acquisitions.
  Finansai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2009-11-27
 • Metinė finansinė atskaitomybė: baldų gamyba UAB "Alantas"

  Įvadas. UAB "Alantas" veiklos sritis: džiovina medieną, iš kurios gamina baldus. Baldus gamina įvairių medienos rūšių: iš natūralaus medžio ir iš laminuotų drožlių plokščių. Darbo tikslas: išanalizuoti UAB "Alantas" metinės finansinės atskaitomybės rodiklius. Finansų analizės esmė. Finansų analizės metodai. Finansinių rodiklių paaiškinimai. Pelningumo rodikliai. Mokumo ir likvidumo rodikliai. Svertų reikšmė. Turto valdymo rodikliai. Veiklos ir finansinio ciklo skaičiavimas. UAB "Alantas" metinės finansinės atskaitomybės finansinė analizė. Bendra įmonės charakteristika. UAB "Alantas" finansinės būklės įvertinimas. Vertikali balanso analizė. Horizontali balanso analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Įmonės veiklos pelningumo analizė. Kapitalo kaštų analizė. Veiklos ir finansinių svertų skaičiavimas. Apyvartinio kapitalo analizė ir valdymas. Trumpalaikio turto valdymas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-11-11
 • Metinis turto ir pajamų deklaravimas. Deklaracijos formų pildymo metodiniai nurodymai

  Įvadas. FR0462S0 forma ūkininkams ir gyventojams, turintiems verslo liudijimus. Deklaracijos užpildymo reikalavimai. Deklaracijos užpildymo pagrindiniai principai. Deklaracijos pildymas. Deklaracijos pateikimas. Deklaracijos pakartotinis teikimas ir tikslinimas. Baigiamosios nuostatos. FR0593 forma. Vienkartinės gyventojo (šeimos) 2003-12-31 turėto turto deklaracija. Deklaracijos ir jos priedų pildymo reikalavimai. Deklaracijos pateikimas. Deklaracijos tikslinimas. Baigiamosios nuostatos. FR0462S forma gyventojams, gavusiems tik su darbo santykiais susijusių pajamų (apmokestinamų 33 proc. tarifu). Deklaracijos ir jos priedų pildymo reikalavimai. Deklaracijos ir jos priedų pateikimas. Deklaracijos ir jos priedų pakartotinis pateikimas ir tikslinimas. Baigiamosios nuostatos. FR0462 forma gyventojams, gavusiems pajamų, apmokestinamų 15 ir 33 proc. tarifu. Deklaracijos ir jos priedų paskirtis. Deklaracijos ir jos priedų užpildymo reikalavimai. Deklaracijos pateikimas. Deklaracijos pakartotinis teikimas ir tikslinimas. Baigiamosios nuostatos. FR0462S33 forma gyventojams, gavusiems pajamų, apmokestinamų tik 33 proc. tarifu. Deklaracijos ir jos priedų paskirtis. Deklaracijos ir jos priedų užpildymo reikalavimai. Deklaracijos pateikimas. Deklaracijos pakartotinis pateikimas ir tikslinimas. Baigiamosios nuostatos. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-02-06
 • Microcredit. The solution to failures in the credit market

  Darbas anglų kalba. Paskolų rinka. Introduction. Inefficiency in the credit market. Credit constraints. Defining market failures in the credit market. Imperfect information in the credit market. Agency problems. Adverse selection. Moral hazard. Microcredit: group lending. The method of group lending: example from Bangladesh. Overcoming adverse selection. Overcoming moral hazard. Limits to group lending. The economic impacts of microcredit. How microcredit affects households. Microcredit: does it work? Institutions and sustainability. The failure of state-owned development banks. Microcredit institutions. Cost-benefit analysis. Smart subsidies. Conclusion.
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-01-08
 • Migracijos įtaka Lietuvos finansams

  Įvadas. Emigracija kaip problema. Emigracijos priežastys. Migracijos priežastys – teoriniai išeities taškai. Pagrindiniai ekonominiai migracijos veiksniai. Darbo užmokesčio skirtumai. Nedarbas. Švietimo sistemos trūkumai. Migracijos pasekmės. Mažėja nedarbas. Auga darbo užmokestis. Gerėja darbuotojų darbo sąlygos. Trūksta darbo jėgos. Darbuotojų imigracija į Lietuvą. Lietuvos gyventojų mažėja, visuomenė senėja. Kyla įtampos socialinės apsaugos sistemoje. "Protų nutekėjimas". Migracijos įtaka bendrojo vidaus produkto augimui. Emigracijos poveikis finansams. Neigiamas emigracijos poveikis finansams. Teigiamoji emigracijos pusė valstybės finansams. Emigracijos sukeltu padarinių sprendimo būdai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-04-04
 • Mokėjimo kortelė — elektroninė piniginė

  Įvadas. Kursinio darbo tikslas – išanalizuoti mokėjimo kortelių naudą įmonėms ir gyventojams. Mokėjimo kortelių istorinė raida. Elektroniniai atsiskaitymai. Mokėjimo kortelių paskirtis ir funkcijos. Mokėjimo kortelių rūšys. Atsiskaitymo grynaisiais pinigais trūkumai. Mokėjimo kortelių privalumai. Mokėjimo kortelių naudingumas įmonėms. Mokėjimo kortelių naudingumas gyventojams. Mokėjimo kortelių trūkumai. Mokėjimo kortelių verslo ypatumai ir pavojai. Mokėjimo kortelių rinkos apžvalga. Mokėjimo kortelių konkurencinis pranašumas. Tyrimo apžvalga. Išvados. Anketa (1 psl.). Darbas iliustruotas diagramomis.
  Finansai, kursinis darbas(40 puslapių)
  2009-05-07
Puslapyje rodyti po