Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų kursiniai darbai

Finansų kursiniai darbai (373 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Finansinės veiklos analizė: J. Baublio IĮ "Gliukolvetas"

  J. Baublio individualios įmonės "Gliukolvetas" finansinės veiklos analizė. Įvadas. Finansinių ataskaitų sudėtis ir jų teikiama informacija. Finansinės ataskaitos – pagrindinis finansinės veiklos analizės šaltinis. Balansas. Įmonės istorija. Pelno ir sąnaudų ataskaitų analizė. Balansas 2006.12.31 datai. SSGG (SWOT) analizė. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(13 puslapių)
  2009-03-10
 • Finansinės veiklos analizė: pieno perdirbimas AB "Pieno žvaigždės"

  Įvadas. Darbo tikslas. Išanalizuoti AB "Pieno žvaigždės" finansinę veiklą. AB "Pieno žvaigždės" veiklos aprašymas. AB "Pieno žvaigždės" vertybinių popierių analizė. AB "Pieno žvaigždės" finansinių rodiklių analizė. Finansinio stabilumo koeficientai. Pajamų pelningumo koeficientai. Kapitalo pelningumo koeficientai. Išteklių pelningumo koeficientai. Akcijų vertės koeficientai. Išvados. Priedai: PowerPoint (28).
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-12-10
 • Finansinės veiklos analizė: prekyba automobilių dalimis UAB "Rytas"

  Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Uždarosios akcinės bendrovės "Rytas" finansinės būklės analizė 1999 – 2004 m. 1999 – 2004 metų horizontalioji balanso analizė. 1999 – 2004 metų horizontalioji pelno (nuostolio) analizė. 1999 – 2004 vertikalioji balanso analizė. 1999 – 2004 vertikalioji pelno (nuostolio) analizė. Pelningumo rodiklių analizė 1999 – 2004 m. Mokumo rodiklių analizė 1999 – 2004 m. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) koeficientų analizė 1999 – 2004 m. Išvados ir siūlymai. Priedai (9).
  Finansai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-03-15
 • Finansinės veiklos analizė: UAB "X"

  Įvadas. Teorinė dalis. Finansinės analizės esmė, jos reikšmė ir uždaviniai. Finansinės analizės rūšys. Finansinės analizės būdai. Finansinės analizės organizavimas. Finansinės analizės duomenų šaltiniai. Ekonominės informacijos svarba. Finansinės analizės duomenų šaltiniai. Finansų analizės organizavimas rinkos ekonomikos sąlygomis. Praktinė dalis. Bendra UAB "X" apžvalga. Išorės veiksniai, kurie įtakoja įmonės veiklą yra tokie. Rangovai ir medžiagų tiekėjai. Konkurentai. Vartotojai. Įmonės veiklos planavimas. Trumpas įmonės apskaitos skyriaus aprašymas. UAB "X" horizontalioji finansinė analizė. UAB "X" finansinės veiklos rodiklių analizė. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) koeficientai. Pajamų apsaugos rodikliai. Finansinio sverto rodikliai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-10-09
 • Finansinės veiklos analizė: VĮ "Vilniaus metrologijos centras"

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti VĮ Vilniaus metrologijos centro finansinę ir veiklos analizę, nustatyti bankroto tikimybę, padaryti išvadas ir pateikti pasiūlymus įmonės finansinei veiklai. VĮ "Vilniaus metrologijos centro" veikla ir gamybinių pajėgumų panaudojimo efektyvumą charakterizuojantys rodikliai. VĮ "Vilniaus metrologijos centro" funkcijos. Tikslai. Gamybinių pajėgumų panaudojimo efektyvumą. Charakterizuojančių rodiklių analizė. VĮ "Vilniaus metrologijos centro" horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė, balansas. Balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė. VĮ "Vilniaus metrologijos centro" santykinių rodiklių analizė. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Bendras VĮ "Vilniaus metrologijos centro" aplinkos vertinimas. Bendra VĮ "Vilniaus metrologijos centro" santykinių rodiklių analizė. VĮ "Vilniaus metrologijos centro" SWOT analizė. VĮ "Vilniaus metrologijos centro" PEST analizė. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2010-04-22
 • Finansinės veiklos ir rezultatų vertinimas

  Įstaigų finansų referatas. Įvadas. Finansų analizės rūšys. Rezultatų vertinimas finansinių ataskaitų pagalba. Auditas kaip įmonės finansinės būklės vertinimo būdas. Prekės sluoksniai. Susiję finansinio valdymo rodikliai. Tiekėjų pasiūlymų vertinimas naudojant gyvavimo ciklo išlaidų metodą. Svarbiausias pasiūlymų vertinimo kriterijus turi būti tiekėjų pasiūlyta kaina. Produkto įvedimo stadija. Didėjimo arba augimo stadija. Brandos stadija. Smukimo stadija. Strategijos, taikomos prekės gyvavimo ciklo etapuose. Pateikimo rinkai etapo strategijos. Augimo etapo strategijos. Brandos stadijos strategijos. Smunkančios rinkos strategijos. Išvados. Priedas (1).
  Finansai, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2007-05-24
 • Finansinių ataskaitų analizė

  Įvadas. Finansinių ataskaitų analizė. Metinės finansinės ataskaitos. Pajamų ataskaita. Balansas. Pinigų srautų apytaka. Pinigų srautų ataskaita. Sukauptųjų pajamų ataskaita. Įmonės veiklos vertinimo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Aktyvų valdymo rodikliai. Skolų valdymo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Tendencijos analizė. Koeficientų analizės santrauka. Rodiklių naudojimo privalumai ir trūkumai. Tarptautinių apskaitos standartų (tas) reikšmė finansinių ataskaitų analizei. Išvados. Darbas parengtas pagal 1997-1998 metų duomenis.
  Finansai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-03-06
 • Finansinių investicijų portfelio sudarymas ir valdymas

  Įvadas. Darbo tikslas – pritaikyti investicijų valdymo teorines žinias finansinių investicijų valdymo sprendimams priimti. Individualaus investavimo proceso žingsnių teorinis aprašymas. Investavimo sprendimo procesas. Turto analizė ir atranka. Investicijų portfelio formavimas ir valdymo strategijos. Instrumento ir portfelio rizikos struktūra. Investicijų portfelio efektyvumo vertinimas. Individualaus finansinių investicijų portfelio sudarymo sprendimų pagrindimas. Individualaus finansinių investicijų portfelio efektyvumo apskaičiavimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2010-04-14
 • Finansinių rodiklių analizė: atsargų pirkimas ir pardavimas UAB "Aušra"

  Santrauka. Įvadas. Veiklos rezultatus įtakojantys veiksniai. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Įsiskolinimo rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) koeficientai. UAB "Aušra" veiklos pobūdžio charakteristika. UAB "Aušra" veiklos rezultatus įtakojančių veiksnių analizė. UAB "Aušra" pinigų srautų ataskaitos analizė. Finansinė rizika ir jos rūšys. Išvados. Priedai (2).
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2009-01-05
 • Finansinių rodiklių modeliavimas rinkos sąlygomis: Swedbank AB

  AB "Swedbank" finansinių rodiklių modeliavimas rinkos sąlygomis. Įvadas. AB "Hansa bankas" finansinė analizė 2000-2003 metais. Trumpa AB "Hansa bankas" charakteristika. AB "Hansa bankas" 2000-2003 metų balanso horizontali ir vertikali analizė. Horizontali balanso analizė. Horizontali pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikali 2000-2003 metų "Hansa bankas" finansinių ataskaitų analizė. Vertikali AB "Hansa bankas" balanso turto dalies analizė. Vertikali 2000-2003 metų Hanza banko balanso savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų dalies analizė. Vertikali AB Hanza bankas 2000-2003 metų pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. AB "Hansa bankas" santykinių finansinių rodiklių skaičiavimas 2000-2003 metų veiklos laikotarpiu. AB "Hanza bankas" pelningumo rodiklių analizė. Palūkanų normos rizika. Kapitalo rizika. Likvidumo rizika. Detali atskirų finansinių ataskaitų straipsnių analizė. Detali fiziniams ir juridiniams asmenims išduotų paskolų analizė pagal paskolų trukmę. Detali fiziniams ir juridiniams asmenims išduotų paskolų analizė pagal paskolas pritraukusius ekonominius sektorius. Detali AB "Hansa bankas" valdomų skolos vertybinių popierių analizė. Detali AB "Hansa bankas" patikėtų indėlių struktūros analizė pagal indėlių pobūdį. Detali terminuotų indėlių analizė. Detali indėlių iki pareikalavimo analizė. AB "Hansa bankas" finansinės analizės išvados. Lietuvos makroekonominės aplinkos analizė. Bendra ekonominė situacija. Finansų rinka. Kredito įstaigų veikla. Tarpbankinė rinka. Prekyba Vyriausybės vertybiniais popieriais. Fiskalinė ir monetarinė politika. Pinidų kiekis ir oficialiosios tarptautinės atsargos. Valstybės skola ir biudžetas. Aplinkinės rinkos. Jungtinės Amerikos Valstijos. Euro zona. Latvija. Estija. AB "Hansa bankas" veiklos modeliavimas. AB "Hansa bankas" nuosaikios prognozės formavimas. AB "Hansa bankas" balanso turto dalies prognozės sudarymas remiantis nuosaikia vystymo politika. AB "Hansa bankas" balanso nuosavybės ir įsipareigojimų dalies prognozės sudarymas remiantis nuosaikia vystymo politika. AB "Hansa bankas" pelno (nuostolio) ataskaitos prognozės sudarymas remiantis nuosaikia vystymo politika. AB "Hansa bankas" pesimistinės prognozės formavimas. AB "Hansa bankas" balanso turto dalies prognozės sudarymas remiantis pesimistine vystymo politika. AB "Hansa bankas" balanso nuosavybės ir įsipareigojimų dalies prognozės sudarymas remiantis pesimistine vystymo politika. AB "Hansa bankas" pelno (nuostolio) ataskaitos prognozės sudarymas remiantis pesimistine vystymo politika. AB "Hansa bankas" optimistinės prognozės formavimas. AB "Hansa bankas" balanso turto dalies prognozės sudarymas remiantis optimistine vystymo politika. AB "Hansa bankas" balanso nuosavybės ir įsipareigojimų dalies prognozės sudarymas remiantis optimistine vystymo politika. AB "Hansa bankas" pelno (nuostolio) ataskaitos prognozės sudarymas remiantis optimistine vystymo politika. Prognozuojamų alternatyvių banko veiklos vystymo scenarijų 2004 metais įvertinimas naudojant santykinių rodiklių analizę. Išvados. Priedai (2). Darbas iliustruotas grafikais bei diagramomis.
  Finansai, kursinis darbas(93 puslapiai)
  2007-06-04
 • Finansų funkcija organizacijoje

  Įvadas. Vadybos samprata. Vadybos funkcijas. Finansų vadyba. Buhalterinis balansas. Finansų funkcija organizacijoje. Finansų apibūdinimas. Organizacijos ekonominių išteklių esmė. Lėšų poreikio įvertinimas ir finansavimo galimybės. Piniginių išteklių valdymas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2006-02-08
 • Finansų mokslo raida

  Įvadas. Finansų mokslo kilmė, reikšmė. Finansų mokslo apibrėžimas. Finansų ūkis Senovinėse Azijos bei Afrikos despotijose ir klasinio Europos pasaulio valstybėse. Finansų mokslas pirmame viduramžių periode (iki 1250 m.). Arabų finansų mokslas. Finansų mokslo istorija antrame viduramžių periode (1250-1500 m.). Finansų ūkis naujaisiais laikais (1500-1800 m.). Finansų ūkis naujaisiais laikais (1800-1930 m.). Naujausių laikų finansų mokslas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-05-04
 • Finansų sistema

  Įvadas. Vertybinių popierių rinkos vieta finansų sistemoje. Vertybinių popierių rinkos tipai. Paskolų ir nuosavo kapitalo rinka. Pirminė ir antrinė rinka. Pinigų ir kapitalo rinka. Išvestinės vertybinių popierių rinkos priemonės. Lietuvos vertybinių popierių rinka. Vertybinių popierių rinkos raida ir struktūra. Lietuvos vertybinių popierių rinkos infrastruktūra. Vertybinių popierių rinkos instrumentai ir jų apyvarta. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-05-20
 • Finansų sistemos raida: finansinių institucijų sistemos plėtra

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti finansinių institucijų plėtrą Lietuvoje. Finansų sistemos samprata. Finansinių institucijų analizė Lietuvoje (2004-2006 m.). Bankinės finansinės institucijos. Kredito unijos. Draudimo bendrovės. Lizingo institucijos. Finansinių institucijų vystymosi galimybės. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-09-18
 • Finansų valdymo esmė ir funkcijos

  Įvadas. Finansų valdymo esmė ir funkcijos. Lėšų šaltiniai. Kapitalo rinkos. Investicijų finansavimo sprendimai. Palūkanų norma ir rizika. Dividendų politikos sprendimai. Koordinavimas ir kontroliavimas. Turto didinimas iki aukščiausio laipsnio. Pelno norma ir rizika. Vidinės pelno normos (IRR) metodas. Projektų rizikos įvertinimas. Lūžio taškas. Lūžio taško skaičiavimas. Kintamosios ir pastoviosios išlaidos, pardavimo pajamos ir lūžio taškas. Pastoviosios ir kintamosios išlaidos. Įmonės pelno rodiklių analizė. Pelno esmė. Pelno susidarymo eiga. Pelno analizės tikslai ir eiga. Horizontalioji bendroji bendrojo pelno analizė. Vertikalioji bendrojo pelno analizė. Verslo segmentų pelno įnašai ir jų didėjimo tempai. Segmentų pelno įnašai į bendrąjį įmonės pelną. Pelno veiksnių analizė. Bendrojo pelno analizė. Pelningumo rodiklių klasifikavimas. Pardavimo pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-02-05
 • Finansų valdymo funkcijų reikšmė įmonėje

  Įvadas. Finansų vaidmuo įmonės ir visuomenės valdyme. Finansų vadybos samprata. Išteklių paskirstymas įmonėje. Finansų funkcija įmonėje. Sprendimų priėmimo procesas įmonėje. Finansiniai sprendimai įmonės viduje. Vadovavimo elgesys. Atstovavimo teorija. Finansų funkcija. Finansinio valdymo funkcijos ir jų ryšiai. Biudžetų sudarymas ir finansinis prognozavimas. Trumpalaikio turto ir skolų finansinis valdymas. Ilgalaikio turto ir nuosavybės finansinis valdymas. Verslo plano finansinis įvertinimas. Reikalingas pradinis kapitalas ir jo panaudojimas. Vartojimo prognozė. Savikainos prognozė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Pinigų srautų ataskaita. Finansinių rodiklių skaičiavimas. Lūžio taško įvertinimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2007-07-30
 • Foreign Direct Investment in Baltic countries

  Introduction. The meaning of "Foreign Direct Investment". Positive and negative aspects of Foreign Direct Investment. Main Advantages of Foreign Direct Investment. Disadvantages of Foreign Direct Investment. Foreign Direct Investment in Baltic States. Foreign Direct Investment in Lithuania. Foreign Direct Investment in Latvia. Foreign Direct Investment in Estonia. Conclusions. Information Source. Appendices (1).
  Finansai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-09-27
 • Franšizė ir jos taikymas Lietuvoje

  Įvadas. Franšizės samprata, nauda ir privalumai. Franšizės samprata ir istorija. Franšizavimo formos, taikymo sritys ir mokesčiai. Franšizės privalumai ir trūkumai. Franšizės paplitimas Lietuvoje. Franšizė "Holiday Inn" atžvilgiu. "Holiday Inn" pristatymas. Viešbučio "Holiday Inn Vilnius" vieta rinkoje. Viešbučio reklama ir tikslinės auditorijos. "Holiday Inn Vilnius" reklamos tobulinimo kryptys. Išvados. Summary.
  Finansai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-12-17
 • Gamybinės įmonės biudžetų sudarymas

  Įvadas. Darbo tikslas – išmokti planuoti gamybinės įmonės biudžetą. Biudžetų esmė. Finansų struktūra. Planų ir biudžetų tipai. Planų ir biudžetų rengimo organizavimas. Veiklos biudžetų sudarymas. Pardavimo pajamų biudžetas. Gamybos programa ir gatavos produkcijos biudžetas. Pirkimų biudžetas. Darbo išlaidų biudžetas. Netiesioginių išlaidų biudžetas. Gamybos savikainos biudžetas. Pardavimo ir administracinių išlaidų biudžetas. Finansinių biudžetų sudarymas. Pelno biudžetas. Pinigų biudžetas. Balanso prognozė. 2008 metų gamybos biudžetų sudarymas. Pardavimų biudžetas. Gamybos programa. Tiesioginių kaštų biudžetas. Tiesioginių medžiagų Nr. 1 kaštai. Tiesioginių medžiagų Nr. 2 kaštai. Tiesioginių medžiagų Nr. 1 ir Nr. 2 kaštai. Darbo laiko normos produktui. Darbo laiko biudžetas gamybos programai. Darbo kaštų biudžetas gamybos programai. Pakavimo kaštų biudžetas gamybos programai. Pridėtinių kaštų biudžetas. Standartinių kaštų biudžetas. Gamybinių kaštų biudžetas visai programai. Pardavimų veiklos kaštų biudžetas. Administravimo veiklos kaštų biudžetas. Negamybinių kaštų biudžetas. Pardavimų ir gamybinės veiklos prognozė ketvirčiais. Kaštai ketvirčiais. Grynųjų pinigų srautų biudžetas. Grynųjų pinigų srautų biudžeto balansavimas. Nesubalansuotas biudžetas. Finansavimo efektas. Subalansuotas pinigų srautų biudžetas. Veiklos pelno biudžetas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-11-18
 • Gyvybės draudimo rinka Lietuvoje

  Įvadas. Gyvybės draudimo samprata. Gyvybės draudimo privalumai draudėjui. Gyvybės draudimo įtaka valstybės ekonomikai. Gyvybės draudimo rinka Lietuvoje. Gyvybės draudimo sutartys. Pasirašytos gyvybės draudimo įmokos. Gyvybės draudimo išmokos. Lietuvos respublikos gyvybės draudimo įmonės. Bonum publicum, gyvybės draudimo UAB. Commercial Union Lietuva gyvybės draudimas, UAB. Ergo Lietuva gyvybės draudimas, UAB. Hansa gyvybės draudimas, UAB. PZU Lietuva gyvybės draudimas, UAB. Sampo gyvybės draudimas, AB. SEB VB Gyvybės draudimas, UAB. Seesam Lietuva gyvybės draudimas, AB. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-04-06
Puslapyje rodyti po