Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų kursiniai darbai

Finansų kursiniai darbai (373 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės ilgalaikės investicijos, jų finansavimas

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Įmonės investicijos. Įmonės investicijų vaidmuo įmonėje, investicijų rūšys. Investicinės veiklos teisinis reguliavimas. Kapitalo investicijų specifika. Investicijų rizika. Investicijų finansavimas. Finansavimas nuosavomis lėšomis. Lizingas arba išperkamoji nuoma. Grįžtamasis lizingas. Mokestinės pasekmės nutraukus lizingo sutartį. Banko kreditas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-02-22
 • Įmonės investicijų struktūros finansinė analizė

  Įvadas. Investicijų esmė ir rūšys. Investicijų esmė. Investicijų svarba. Investicijų rūšys. Investavimo samprata. Įmonės investicijų struktūros analizės metodika. Horizontalioji analizė. Vertikalioji (struktūrinė) analizė. Santykinė analizė. "X" įmonės veiklos apžvalga. "X" įmonės investicijų struktūros finansinė analizė. Balanso vertikalioji ir horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji, horizontalioji analizė. Pardavimų pelningumų analizė. Investicijų pelningumo analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-03-29
 • Įmonės kainų politika: AB "Rytų skirstomieji tinklai"

  Įvadas. Analitinė dalis. Kainos samprata ir reikšmė. Kainodaros tikslai. Kainos nustatymo metodai. Prekių kainų nustatymo variantai. Kainų strategijos. Tiriamoji dalis. AB "Rytų skirstomieji tinklai" pristatymas. Elektros energijos kainos nustatymo principai. Elektros energijos kainos tikslai. Elektros energijos kainos išskaidymas ir taikymas. Elektros energijos skirstymo paslaugų kainų skaičiavimas. AB "Rytų skirstomieji tinklai" elektros energijos kainos pasirenkant tarifus. Elektros energijos visuomeninio tiekėjo kainos viršutinės ribos skaičiavimas. AB "Rytų skirstomieji tinklai" kainodaros strategija. AB "Rytų skirstomieji tinklai" taikomos elektros energijos kainų nuolaidos. Kainodaros ypatumai. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-07-30
 • Įmonės kreditiniai santykiai su bankais

  Įmonės finansų kursinis darbas. Įvadas. Literatūros apžvalga. Įmonės kreditinių santykių su bankais organizavimas. Kreditas jo esmė ir būtinumas. Kreditas, jo rūšys ir apdraudimas. Kredito sistema ir jo veikimas. Kredito funkcijos ir principai. Kredito limitas. Kredito reikšmė. Kredito rizika. Kredito grąžinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-05-29
 • Įmonės kreditiniai santykiai su bankais (2)

  Įvadas. Tikslas: išsiaiškinti įmonių kreditinius santykius su bankais. Kredito reikšmė ir funkcijos. Komercinių bankų atliekamos funkcijos. Finansavimo paslaugos. Paskolos. Lizingas. Lizingo apžvalga. Kredito linija. Faktoringas. Faktoringo rinkos apžvalga. Forfeitingas. Overdraftas. Lengvatiniai kreditai. Papildomi finansavimo šaltiniai. Kitos komercinių bankų paslaugos. Kredito rizika. Paskolos monitoringas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2009-10-22
 • Įmonės mokumo analizė: A. Urbono IĮ

  Įvadas. Įmonių mokumo analizė. Likvidumo ir mokumo interpretavimas. Įmonės mokumo ir pelningumo ryšys. Įmonės mokumo ir finansinio stabilumo tarpusavio ryšys. Įmonės trumpalaikio mokumo analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai ir jų vertinimas. Įmonės ilgalaikio mokumo analizė. Įmonės ilgalaikio mokumo rodikliai ir jų vertinimas. A. Urbono IĮ mokumo rodiklių analizė. A. Urbono IĮ ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. A. Urbono IĮ trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Lietuvos Respublikos (LR) verslo įmonių mokumo analizė. Išvados. Priedai (4).
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-04-05
 • Įmonės pelningumo analizė

  Įvadas. Įmonės "N" charakteristika. Įmonės "Nn" finansinės analizės metodinis pagrindimas. Įmonės "N" pelningumo rodiklių analizės būdai. Vertikali ir horizontali analizė. Diu Ponto akcinio kapitalo analizės metodas. Įmonės "N" pelningumo rodiklių analizė. Įmonės "N" pelningumo rodiklių apskaičiavimas. Veiksnių įtaka akcinio kapitalo pelningumui pagal Diu Ponto modelį. Pardavimų pelningumo rodiklis. Bendrojo bei grynojo pardavimų pelningumo rodiklių įvertinimas. Turto pelningumo rodiklio analizė. Kapitalo pelningumo rodiklio analizė. Įmonės "N" pelningumo tobulinimo kryptys. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2009-03-04
 • Įmonės pelno analizė: virtuvės langų gamyba UAB "Jurguva"

  Įvadas. Pelno reikšmė įmonei. Pelno funkcijos. Pelno sudėties ir struktūros analizė. Pelno analizės kryptys. UAB "Jurguva" bendrojo pelno veiksnių analizė. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-03-14
 • Įmonės planuojamos gaminti produkcijos pelningumo prognozė: UAB "Metalo dirbiniai"

  Įvadas. 1 lentelė. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. 2 lentelė. Gamybos programos darbo imlumas. 3 lentelė. Įrengimų (darbo vietų) skaičius. 4 lentelė. Įmonės darbuotojų skaičius. 5 lentelė. Pagrindinių medžiagų poreikis produkcijai pagaminti. 6 lentelė. Išlaidos medžiagoms produkcijai pagaminti. 7 lentelė. Einamosios (maksimalios) ir draustinės medžiagų atsargos. 8 lentelė. Vienetiniai įkainiai. 9 lentelė. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. 10 lentelė. Visos gamybinės programos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. 11 lentelė. Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. 12 lentelė. Įmonės bendrojo ir administracijos personalo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. 13 lentelė. Gamybinių patalpų plotas. 14 lentelė. Medžiagų sandėlio plotas. 15 lentelė. Bendras įmonės patalpų plotas. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. 17 lentelė. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. 18 lentelė. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. 19 lentelė. Netiesioginės gamybos išlaidos. 20 lentelė. Pagamintos produkcijos ir vieno gaminio gamybinė savikaina. 21 lentelė. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. 23 lentelė. Vieno gaminio komercinė savikaina. 24 lentelė. Gaminių pelningumas. 25 lentelė. Planuojamos pardavimo pajamos. 26 lentelė. Bendrasis ir grynasis pelnas. 27 lentelė. Bendrasis ir grynasis pardavimo pelningumas. 28 lentelė. Nenuostolingų pardavimų mastas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(45 puslapiai)
  2006-04-12
 • Įmonės planuojamos gaminti produkcijos pelningumo prognozė: UAB "Metalo dirbiniai" (2)

  Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. Gamybos programos darbo imlumas. Įrengimų (darbo vietų) skaičius. Įmonės darbuotojų skaičius. Pagrindinių medžiagų poreikis produkcijai pagaminti. Išlaidos medžiagoms produkcijai pagaminti. Einamosios (maksimalios) ir draustinės medžiagų atsargos. Vienetiniai įkainiai. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Visos gamybinės programos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Gamybinių patalpų plotas. Medžiagų sandėlio plotas. Bendras įmonės patalpų plotas. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Netiesioginės gamybos išlaidos. Planuojamos pagaminti produkcijos ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Vieno gaminio komercinė savikaina. Gaminių pelningumas. Planuojamos pardavimo pajamos. Bendrasis ir grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimo pelningumas. Nenuostolingų pardavimų mastas. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2006-05-25
 • Įmonės planuojamos gaminti produkcijos pelningumo prognozė: UAB "Metalo dirbiniai" (3)

  Įvadas. Planuojamas pagaminti gatavų gaminių skaičius. Gamybos programos darbo imlumas. Įrengimų (darbo vietų) skaičius. Įmonės darbuotojų skaičius. Pagrindinių medžiagų poreikis produkcijai gaminti. Išlaidos medžiagoms produkcijai gaminti. Einamosios (maksimalios) ir draustinės medžiagų atsargos. Vienetiniai įkainiai. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos. Visos gamybinės programos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo apmokėjimas ir įmokos socialiniam draudimui. Bendrojo ir administracijos personalo darbo apmokėjimas ir įmokos socialiniam draudimui. Gamybinių patalpų plotas. Medžiagų sandėlio plotas. Bendras įmonės patalpų plotas. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Netiesioginės gamybos išlaidos. Planuojamos pagaminti produkcijos ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Vieno gaminio komercinė savikaina. Gaminių pelningumas. Planuojamos pardavimo pajamos. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimo pelningumas. Nenuostolingų pardavimų mastas. Išvados ir siūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2006-11-23
 • Įmonės santykiai su SoDra ir sveikatos draudimu

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Įmonės santykiai su SODRA ir sveikatos draudimu. Įmonės santykiai su SODRA. Įmonės santykiai su sveikatos draudimu. Išvados ir pasiūlymai. Išnašos.
  Finansai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-03-15
 • Įmonės tarpvalstybiniai atsiskaitymai su rytų ir vakarų valstybėmis

  Įmonės finansų kursinis darbas. Įvadas. Literatūros apžvalga. Mokėjimų būdai ir atsiskaitomųjų dokumentų rūšys. Pirkimų (pardavimų) apskaitos dokumentai. "X" įmonės tarpvalstybiniai atsiskaitymai su rytų ir vakarų valstybėmis. "X" Įmonės tarpvalstybiniai atsiskaitymai su ES valstybėmis. Įmonės duomenys. Balanso analizė. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Tarpautiniai atsiskaitymai su Prancūzijos įmonėmis. "X" įmonės tarpvalstybiniai atsiskaitymai su Rytų valstybėmis. Pardavimų apskaitos dokumentai. Pinigų apmokėjimus patvirtinantys dokumentai. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2011-10-18
 • Įmonės turto analizė: baldų gamyba AB "Klaipėdos baldai"

  Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas – teoriškai ir praktiškai išnagrinėti įmonės turto analizės principus. AB "Klaipėdos baldai" veiklos ir informacijos apžvalga. Turto analizės teoriniai aspektai. Turto klasifikavimas. Ilgalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto analizė. AB "Klaipėdos baldai" turto analizė. AB "Klaipėdos baldai" ilgalaikio turto analizė. AB "Klaipėdos baldai" trumpalaikio turto analizė. Išvados. Priedai (2).
  Finansai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2010-10-13
 • Įmonės veiklos analizė ir prognozė 2008 metams: AB "Ūkio bankas"

  Santrauka. Summary. Įvadas. AB "Ūkio bankas" veiklos analizė. AB "Ūkio bankas" ir jo veiklos charakteristika. AB "Ūkio bankas" finansinės atskaitomybės analitinė apžvalga trejų metų. AB "Ūkio bankas" vertikali balanso analizė. AB "Ūkio bankas" horizontali balanso analizė. AB "Ūkio bankas" pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Vertikalioji AB "Ūkio bankas" pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Horizontalioji AB "Ūkio bankas" pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. AB "Ūkio bankas" pagrindiniai finansiniai rodikliai. Ekonominė aplinka ir ekonominių rodiklių prognozės. Bendrasis vidaus produktas (BVP). Kainos. Investicijos. Paskolų portfelis ir indėliai. Darbo rinka ir darbo užmokestis. Gamyba. AB "ŪKIO BANKAS" stipriosios ir silpnosios veiklos pusės. AB "Ūkio bankas" SWOT (stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės) analizė. AB "Ūkio bankas" pasirenkama veiklos sritis. Ekonominių veiksnių kitimo prognozės, įtakojančios paskola (nekilnojamo turto, nuomos, komercinės veiklos bei gamybos). AB "Ūkio bankas" prognozės 2008 metams. AB "Ūkio bankas" balanso prognozė 2008 metams. AB "Ūkio bankas" pelno (nuostolių) ataskaitos prognozė 2008 metams. AB "Ūkio bankas" prognozuojami finansiniai rodikliai 2008 metams. Išvados. Priedai (6).
  Finansai, kursinis darbas(69 puslapiai)
  2008-12-07
 • Įmonės veiklos analizė ir prognozė 2009 metams: AB "Swedbank"

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti AB "Swedbank" veiklos finansinę analizę 2006–2008 metų laikotarpiu ir sudaryti banko veiklos prognozę 2009 metams. AB "Swedbank" charakteristika. AB "Swedbank" struktūra ir veikla. AB "Swedbank" veiklos finansinė analizė. AB "Swedbank" vertikalioji balanso analizė. AB "Swedbank" horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji AB "Swedbank" pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Horizontalioji AB "Swedbank" pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. AB "Swedbank" pagrindiniai finansiniai rodikliai. AB "Swedbank" pelningumo analizė. AB "Swedbank" likvidumo rizikos rodikliai. AB "Swedbank" kredito rizikos rodikliai. AB "Swedbank" kapitalo rizika. AB "Swedbank" palūkanų normos rizika. AB "Swedbank" veiklos rizika. Lietuvos makroekonominės aplinkos analizė. AB "Swedbank" stipriosios ir silpnosios veiklos pusės. AB "Swedbank" swot (stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės) analizė. AB "Swedbank" pasirenkama veiklos sritis. AB "Swedbank" didžiausią įtaką paskolų rinkai turintys veiksniai. AB "Swedbank" prognozė 2009 metams. AB "Swedbank" veiklos prognozė 2009 metams pagal pesimistinį scenarijų. AB "Swedbank" balanso prognozė 2009 metams. AB "Swedbank" pelno (nuostolių) ataskaitos prognozė 2009 metams. AB "Swedbank" prognozuojami finansiniai rodikliai 2009 metams. Išvados. Priedai (6).
  Finansai, kursinis darbas(52 puslapiai)
  2009-10-14
 • Įmonės veiklos finansinė analizė: UAB "Taikos" vaistinė

  Įvadas. Finansinė analizė bendrai. Analitinio darbo etapai, procedūros bei operacijos. SWOT analizė. Horizontalioji ir vertikalioji analizė. Apsirūpinimo ilgalaikiu turtu analizė. Santykinė analizė. Pelningumo rodikliai ir jų analizė. Mokumo rodikliai. Trumpalaikio įmonės mokumo analizė. Ilgalaikio įmonės mokumo analizė. Trumpalaikio turto elementų apyvartumo rodikliai. Kapitalo rinkos rodikliai. Bankroto tikimybės tyrimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2006-12-13
 • Įmonės veiklos ir finansinė analizė: UAB "PZU Lietuva gyvybės draudimas"

  Įvadas. UAB "PZU Lietuva gyvybės draudimas" charakteristika. Finansinės ir veiklos analizės teoriniai aspektai. Finansiniai analizės šaltiniai ir jų ryšys. Finansų analizės būdai. Finansų analizės vieta ekonominėje analizėje. Finansų analizės organizavimas rinkos ekonomikos sąlygomis. UAB "PZU Lietuva gyvybės draudimas" SWOT analizė. Gyvybės draudimo ateities perspektyvos. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-03-30
 • Įmonės vertės nustatymo metodika ir jos naudojimo problematika

  Įvadas įmonės vertės nustatymo metodika ir jos naudojimo problematika. Turto ir verslo vertinimas. Turto vertinimo subjektai. Turto vertinimo objektai. Turto vertinimo atvejai. Turto vertės nustatymo principai. Turto vertinimo metodai. Turto vertinimo pagrindai. Turto vertinimo atlikimo pagrindai. Turto vertinimas apmokestinimo ir kitais įstatymų nustatytais atvejais. Turto vertės nustatymo ir turto apskaitos ryšys. Turto vertinimo atlikimo tvarka. Turto vertės nustatymo metodo parinkimas. Turto vertinimo ataskaita. Turto vertinimo ataskaitos teisinis statusas. Ginčų dėl turto vertės nustatymo nagrinėjimo tvarka. Verslo vertinimo svarba ir aktualumas. Verslo vertinimo metodai ir jų problematika. Intelektualaus kapitalo vertinimo procesas. Intelektualaus kapitalo vertinimo metodai. Intelektualaus kapitalo ir jo vertinimo svarbos, kuriant pridėtinę vertę, teorinės analizės apibendrinimai. Verslo vertė. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2005-11-30
 • Įmonių bankrotų tendencijos Lietuvoje

  Įvadas. Teorinė dalis. Bankroto ir nemokumo samprata. Bankroto procesas. Bankroto priežastys. Bankroto pasekmės. Bankroto bylos iškėlimas. Įmonių bankroto prognozavimas. Bankroto prognozavimo modeliai. Klasikiniai statistiniai modeliai. Dirbtinio intelekto modeliai. Bankroto prognozavimas Altman modeliu. Praktinė dalis. Bendra įmonių bankrotų statistika. Bankrotų prognozavimas Altman modeliu Lietuvos įmonėse. UAB "Vilniaus troleibusai" bankroto tikimybė. AB "Ekranas" bankroto tikimybė. AB "Alytaus tekstilė" bankrotas. Išvados. Išnašos.
  Finansai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2008-08-01
Puslapyje rodyti po