Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų kursiniai darbai

Finansų kursiniai darbai (373 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tarptautinis Valiutos Fondas (TVF) (3)

  Įvadas. Tarptautinio valiutos fondo kūrimo motyvai, aplinkybės ir tikslai. Tarptautinio organizacinė struktūra. Narystė tarptautiniame valiutos fonde. Tarptautinio valiutos fondo kapitalas ir finansinė struktūra. Tarptautinio valiutų fondo vykdomas kreditavimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-04-04
 • Telšių rajono savivaldybės biudžeto išlaidų klasifikavimo ir paskirstymo analizė

  Įvadas. Savivaldybės biudžeto sandara. Savivaldybių biudžetų samprata ir jų sudarymo principai. Savivaldybių funkcijos. Savarankiškosios savivaldybių funkcijos. Priskirtosios (ribotai savarankiškos) savivaldybių funkcijos. Valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos. Savivaldybių biudžetų pajamos. Savivaldybių biudžetų išlaidos. Savivaldybių biudžeto formavimo principai ir metodai. Savivaldybės biudžeto formavimo metodai. Vietos savivaldybių biudžetų rengimas, tvirtinimas ir vykdymas. Savivaldybių skolinimosi galimybės. Telšių savivaldybės biudžeto išlaidos, bei jų struktūra. Biudžeto išlaidų klasifikavimas. Biudžetinės įstaigos, jų steigimo tvarka. Biudžetinių įstaigų, išlaikomų iš savivaldybių biudžetų, finansavimas. Telšių rajono savivaldybės asignavimų apžvalga, programų tikslai. Telšių rajono 2007-2008 metų biudžeto išlaidų analizė. Telšių savivaldybės 2007-2008 metų biudžeto išlaidų palyginimas. Išvados. Priedas (2 psl.).
  Finansai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2009-05-28
 • The financial property management in Lithuanian Republic

  Kursinis darbas apie nuosavybę ir jos valdymą Lietuvoje (anglų kalba). Introduction. The financial property in Lithuanian Republic. The financial property accounting. The financial property of worlds society. The fianancial property and it‘s accomondation. The loss of the financial property. Property and casuality. Investitions in property and it‘s management in Lithuanian Republic. The financial property protection and administration. The financial property crimes. Gang crimes og Lithuanian Republic. The finacial property crime prevention. The financial property manegement in Lithuanian Republic. The financial property services of management. Conclusion.
  Finansai, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-04-27
 • Tiesioginės užsienio investicijos

  Įvadas. Tiesioginių užsienio investicijų teoriniai aspektai. Tiesioginių užsienio investicijų samprata. Tiesioginių užsienio investicijų formos. Veiksniai, įtakojantys tiesiogines užsienio investicijas. Tiesioginių užsienio investicijų poveikis šalies ūkiui. Tiesioginių užsienio investicijų srautų analizės metodai. Tiesioginių užsienio investicijų aprašomoji statistika. Ekonometrinė analizė ir prognozavimas. Polinės (vienmatės) regresijos. Daugiamatės regresijos. Prognozavimas. Regresijos lygtis.. Slenkantis (slankusis) vidurkis. Eksponentinis išlyginimas. Trendas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(41 puslapis)
  2005-11-23
 • Tiesioginių užsienio investicijų samprata, teorijos ir formos

  Įvadas. Tiesioginių užsienio investicijų samprata. Tiesioginių užsienio investicijų teorijos. Tiesioginių užsienio investicijų formos. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Tiesioginės užsienio investicijos 2000 metais. Tiesioginės užsienio investicijos 2001 metais. Tiesioginės užsienio investicijos 2002 metais. Tiesioginės užsienio investicijos 2003 metais. Tiesioginės užsienio investicijos 2004 metais. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-02-24
 • Trumpalaikės investicijos. Investicijų finansavimas: AB "Rokiškio sūris"

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Investicijų vaidmuo įmonėje. Jų rūšys ir finansavimas. Investicijų vaidmuo įmonėje. Investicijų rūšys. AB "Rokiškio sūris" trumpalaikės investicijos. AB "Rokiškio sūris" trumpalaikio turto sudėtis ir panaudojimas. AB "Rokiškio sūris" trumpalaikės investicijos ir jų finansavimas. Rizikos veiksniai, susiję su AB "Rokiškio sūris" investicine veikla. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2009-02-06
 • Turto paveldėjimo ir palikimo apmokestinimas

  Įvadas. Paveldimo turto mokesčio mokėtojai. Nuolatiniai Lietuvos gyventojai. Nenuolatiniai Lietuvos gyventojai. Paveldimo turto mokesčio objektas. Mokesčio tarifai. Paveldimo turto apmokestinamoji vertė. Mokesčio lengvatos. Paveldimo turto mokesčio apskaičiavimas ir sumokėjimas. Mokesčio įskaitymas. Paveldimo turto mokesčio, sumokėto užsienio valstybėse, atskaitymai. Paveldimo turto mokesčio sumokėjimo terminai. Paveldimo turto mokesčio deklaravimo tvarka. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-01-18
 • Ūkininko Jono Valiuko santykiai su finansinėmis organizacijomis

  Žemės ūkio finansų kursinis darbas. Įvadas. Literatūros apžvalga. Ūkininko Jono Valiukio ūkio santykiai su finansinėmis organizacijomis. Ūkininko Jono Valiukio ūkio santykiai su SODRA ir sveikatos draudimo organizacijomis. Ūkininko Jono Valiukio ūkio santykiai su Valstybine mokesčių inspekcija. Ūkininko Jono Valiukio ūkio santykiai su negyvybės draudimo organizacijomis. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-11-09
 • Užsienio investicijų tendencijos ir poveikis Baltijos šalių ekonomikai

  Tarptautinių finansinių atsiskaitymų kursinis darbas. Įvadas. Tiesioginių užsienio investicijų teorinis aspektas. Tiesioginių užsienio investicijų samprata ir reikšmė. Užsienio investicijų rūšys. Teorinės prielaidos, apibrėžiančios TUI poveikį vietinės ekonomikos plėtrai. Veiksniai, įtakojantys investicijų patrauklumą. Užsienio investicijų Baltijos šalių ekonomikai situacija ir tendencijos. Lietuvos situacija ir tendencijos. Estijos situacija ir tendencijos. Latvijos situacija ir tendencijos. Baltijos šalių TUI palyginimas. Išvados. Priedai (3).
  Finansai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2011-05-23
 • Užsienio valiutų rinka ir jos funkcijos (2)

  Tarptautinių finansų kursinis darbas. Įvadas. Valiutos istorija. Valiutos kurso sąvoka. Tarptautinė valiutų rinka. Tarptautinė valiutų rinkos samprata. Tarptautinės valiutų rinkos dalyviai. Hedžingas (angl. Hedging) tarptautinėje valiutų rinkoje. Arbitražas tarptautinėje valiutų rinkoje. Valiutos kursą veikiantys veiksniai. Užsienio prekyba. Šalies realių pajamų pasikeitimas. Infliacijos tempai. Mokėjimų balansas (ypač užsienio prekybos balansas). Palūkanų skirtumai. Pasitikėjimo laipsnis ir spekuliacija. Vartotojų skonio kitimas. Valiutos kurso sistemos. Lankstus valiutos kursas. Fiksuotas valiutos kursas. Fiksuotų ir plaukiojančių valiutų kursų sistemų panaudojimo privalumai, trūkumai. Valiutos kurso pasikeitimai: revalvacija ir devalvacija. Realus ir nominalusis valiutų kursai. Vidurio ir rytų Europos šalių valiutos kurso režimai ekonominės krizės sąlygomis. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2012-03-29
 • Valiutinės rizikos rūšys ir šios rizikos sumažinimo instrumentai

  Įvadas. Valiutų rinka. Valiutos kursą veikiantys veiksniai. Rizika ir jos rūšys. Valiutinė rizika. Valiutinę riziką mažinančios priemonės. Valiutos keitimo rizikos apsidraudimo priemonės. Išorinės valiutų kurso svyravimo valdymo priemonės. Forvardai ir fjūčeriai. Opcionai ir forvardai. Išorinių valiutų kurso svyravimo valdymo priemonių naudojimas Lietuvoje. Vidinės valiutų kurso svyravimo valdymo priemonės. Vidinių valiutų kurso svyravimo valdymo priemonių naudojimas Lietuvoje. Išvados. Priedai (2).
  Finansai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-11-20
 • Valiutų kursų įtaka tarptautinei prekybai

  Tarptautinių finansų kursinis darbas. Įvadas. Valiutos kurso sąvoka. Valiutos kursą veikiantys veiksniai. Valiutos kursų režimai. Fiksuotas valiutos kurso režimas. Lankstus valiutos kurso režimas. Kiti valiutos kursų režimai. Euro susiejimo su litu dolerio smukimo pasekmes Lietuvos užsienio prekybai. Užsienio prekybos pasikeitimas susiejus litą su euru. Dolerio smukimo poveikis užsienio prekybai. Ekonomikos augimo spartėjimas 2001 – 2004 m. Vidurio ir Rytu Europos šalių valiutų kursų sistemos. Valiutos kurso sistemų poveikis atskiriems makroekonominiams rodikliams. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-11-20
 • Valiutų kursų svyravimas bei jų įtaka šalies ekonomikai

  Įvadas. Valiutos kursus įtakojantys veiksniai ir jų rūšys. Lankstusis valiutos kursas. Fiksuotas valiutos kursas, jo įtaka šalies ekonomikai. Perkamosios galios paritetas ir spekuliacijos įtaka plaukiojančiam valiutos kursui. Devalvacijos pasekmės trumpuoju, vidutiniuoju ir ilguoju laikotarpiu. Valiutos kurso pasirinkimas. Valiutų kursai ir vyriausybės politika. Pinigų politika esant lanksčiam valiutos kursui. Vyriausybės iždo politikos efektyvumas esant lanksčiam valiutos kursui. Vyriausybės iždo politika esant fiksuotam valiutos kursui. Dolerio kurso poveikis JAV bei kitų šalių ekonomikai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-11-25
 • Valiutų rizikos valdymas. Opcionai

  Įvadas. Finansinė rizika tarptautinės prekybos aplinkoje. Komercinė rizika. Politinė rizika. Valiutos keitimo rizika. Valiutos keitimo kursas ir eksportuojančios įmonės kainų politika. Valiutų kurso svyravimo valdymo priemonės. Draudimasis išvestiniais finansiniais instrumentais. Papildomos valiutos keitimo sandorių rizikos išvengimo galimybė. Valiutų kurso svyravimo valdymo priemonių naudojimas Lietuvoje. Kas geriau – opcionas ar forvardas? Pasirinkimo sandorių esmė. Pirkimo pasirinkimo sandoris. Pardavimo pasirinkimo sandoris. Opcionų vertės nustatymas: vykdymo vertė ir laiko premija. Pasirinkimo sandorių strategijos. Opcionų naudojimas. Praktinis opcionų strategijų pritaikymas. Stredlas. Strenglas. Spredas. Plaštakė. Strategijų palyginimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2007-05-03
 • Valstybės biudžetas ir jo formavimo principai

  Įvadas. Valstybės biudžetas. Valstybės biudžeto esmė. Biudžeto klasifikacija. Valstybės biudžetinė sandara. Biudžeto procesas. Valstybės biudžeto formavimo principai. Vieningumas (pilnumas) Specializuotumas. Viešumas. Tikrumas. Lietuvos biudžeto procesas. Biudžeto sudarymas. Svarstymas ir tvirtinimas. Vykdymas. Galutinės apyskaitos sudarymas ir apyskaitos įvykdymo patvirtinimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2005-11-12
 • Valstybės biudžetas, jo esmė, sandara, ir reikšmė ūkiui

  Įvadas. Biudžeto samprata ir jo įtaka ūkiui. Biudžeto sudarymo bendrieji principai ir biudžeto tvirtinimas Lietuvoje. Biudžeto sudarymo bendrieji principai. Biudžeto tvirtinimas Lietuvoje. Biudžeto rodiklio kitimai 2002-2006 metais. 2002 metų biudžetas ir rodikliai. 2003 metų valstybės biudžetas ir jo rodikliai. 2004 metų valstybės biudžetas ir jo rodikliai. 2005 metų valstybės biudžetas ir jo rodikliai. 2006 metų valstybės biudžeto prognozė. Biudžeto straipsnių kitimo rodikliai 2006 – 2008 metais. Išvados. Priedai (6).
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-05-17
 • Valstybės biudžeto vaidmuo šiuolaikinių šalių ekonomikoje

  Įvadas. Valstybės biudžetas. Biudžeto istorija. Valstybės biudžeto esmė ir funkcijos. Biudžeto lygtis. Biudžeto klasifikacija. Valstybės biudžeto sandara. Biudžeto sudarymo principai. Valstybės biudžeto procesas. Lietuvos biudžeto sudarymas ir analizė. Lietuvos Respublikos biudžeto sandara. Lietuvos Respublikos biudžeto sudarymo principai. Biudžeto pajamų ir išlaidų pasiskirstymas. Lietuvos Respublikos biudžeto planavimas, vykdymas ir kontrolė. Išvados. Summary. Priedai (7).
  Finansai, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2007-11-14
 • Valstybės funkcijos ir išlaidos

  Įvadas. Išlaidų skirstymas pagal funkcijas. Bendros valstybės išlaidų kitimo tendencijos. Rusijos krizė. Vagnerio dėsnis. Valstybės išlaidų pagal funkcijas pokyčiai. Išlaidos ekonomikai. Išlaidos socialinei sferai. Kitos išlaidos. Išvados. Priedas. Skaičiavimų metodika. Priedas (2).
  Finansai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2005-12-17
 • Valstybės mokestinių pajamų samprata

  Įvadas. Mokesčių sistemos apibūdinimas ir elementai. Lietuvos respublikos mokesčių sistema. Valstybės mokestinių pajamų kontrolės samprata. Mokesčių sistemos reforma. Valstybės mokestinių pajamų kontrolė. Europos sąjungos reikalavimai dėl mokesčių įstatymų ir jų administravimo. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-11-23
 • Valstybės piniginių išteklių struktūra

  Įvadas. Valstybės piniginiai ištekliai. Valstybės piniginių išteklių apibūdinimas. Valstybės piniginių išteklių struktūra. Valstybės biudžetas. Valstybės biudžeto esmė. Lietuvos biudžeto procesas. Biudžeto svarstymas ir tvirtinimas. Valstybės biudžeto apimtis. Valstybės pinigų fondai. Blokados fondas. Privatizavimo fondas. Garantinis fondas. Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondas. Valstybės skola. Biudžeto deficitas ir valstybės skola. Valstybės investicijos. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (4).
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-09-03
Puslapyje rodyti po