Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų kursiniai darbai

Finansų kursiniai darbai (373 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Valstybės skola ir jos dinamika

  Įvadas. Valstybės skolinimasis. Valstybės skolinimosi tikslai ir skolos valdymo uždaviniai. Skolos valdymo politika. Vyriausybės skolinimosi poreikis. Vyriausybės skolinimosi poveikis infliacijai. Skolinimosi poreikio finansavimas. Nemalonioji aritmetika. Skolos valdytojo vertinimas. Vidaus ir užsienio skolinimasis. Vidaus skolinimosi šaltiniai. Užsienio skolinimosi šaltiniai. Lietuvos respublikos skolos raida 2001-2005 metais. 2001 metų Lietuvos Respublikos skolos analizė. 2002 metų Lietuvos Respublikos skolos analizė. 2003 metų Lietuvos respublikos skolos analizė. 2004 metų Lietuvos respublikos skolos analizė. 2005 metų Lietuvos respublikos skolos analizė. Valstybės skolos struktūra. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2006-11-13
 • Valstybės skola ir jos raida

  Įvadas. Lietuvos valstybės skola ir jos struktūra. Valstybės skolinimasis. Valstybės skolos struktūra. Lietuvos valstybės skolinimasis. Faktoriai, veikiantys vyriausybės skolinimosi poreikį. Valstybės skolinimasis pinigų ir kapitalo rinkose. Valstybės skolinimasis iš tarptautinių finansinių institucijų. Valstybės garantijų teikimas. Lietuvos respublikos skolos raida 1996-2003 metais. 1996-200 metų Lietuvos Respublikos skolos kitimo tendencijos. 2001 metų Lietuvos Respublikos skolos analizė. 2002 metų Lietuvos Respublikos skolos analizė. 2003 metų Lietuvos respublikos skolos analizė. Lietuvos respublikos skolos valdymo problemos. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2005-03-07
 • Valstybės skola, jos valdymas

  Įvadas. Valstybės skolos esmė. Valstybės skolinimosi tikslai ir skolos valdymo uždaviniai. Skolos valdymo politika. Valstybės skolinimosi poreikis, priežastys bei poveikis. Biudžeto deficitas. Valstybės skolos valdymas. Efektyvaus skolos valdymo organizavimas. Institucijos, dalyvaujančios valdant valstybės skolą. Valstybės skolos Lietuvoje ir kitose šalyse. Valstybės skola Lietuvoje. Valstybės skolos kitose šalyse. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-02-20
 • Valstybės skola: priežastys ir pasekmės

  Įvadas. Teoriniai valstybės skolos aspektai. Valstybės skolos samprata ir tikslai. Valstybės skolos valdymo politika. Valstybės skolos poveikis šalies ekonomikos vystymuisi. Lietuvos valstybės skola. Lietuvos valstybės skolos susidarymas. Lietuvos valstybės skola. Centrinės valdžios skola. Lietuvos valstybės skolos valdymo išlaidos. Lietuvos valstybės skolos limitai ir rizikos valdymas. Limitai. Valiutų kursų kitimo rizika. Palūkanų normų kitimo rizika. Rinkos rizikos valdymo modeliai. Išvados. Priedas (1).
  Finansai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-02-13
 • Valstybės skolinimosi galimybės tarptautinėje rinkoje

  Įvadas. Euroobligacijų atsiradimas bei reikšmė. Skolinimosi reitingai. Standard & Poor’s teikiami reitingai. Lietuvai suteikti reitingai. Jų vertinimas. Vertybinių popierių platinimas. Tiesioginis platinimas. Platinimas per tarpininkus. Lietuvos skolinimosi Euroobligacijomis apžvalga. Lietuvos valstybės skola 2006 metais. Lietuvos skolinimosi galimybės bei perspektyvos. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-10-22
 • Valstybės vaidmuo teikiant viešąsias gėrybes

  Įvadas. Viešosios gėrybės. "Zuikiavimo" problema. Viešųjų gėrybių charakteristika. Privačios ir viešosios gėrybės. Vyriausybės problema, teikiant viešąsias gėrybes. Kaip nustatyti kokių viešųjų gėrybių trūksta visuomenei? Viešasis apsirūpinimas viešosiomis gėrybėmis. Kokias prekes ir paslaugas ir kiek jų turėtų teikti valstybė? Privatus sektorius viešųjų gėrybių gamyboje. Lindalio kainos. Viešųjų gėrybių pasiūlos ir paklausos pusiausvyra. Rinkos pusiausvyros pažeidimai vyriausybei nustatant minimaliąją ir maksimaliąją kainas. Minimalioji kaina ir jos taikymas. Maksimalioji kaina ir jos taikymas. Subsidijos. Valstybės finansų sistema. Fondai. Nacionalinis biudžetas. Nebiudžetiniai fondai. Aukštasis mokslas. Žemės ūkis. Nedarbas. Valstybės skatinimas kurti darbo vietas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-01-12
 • Valstybinis kreditas

  Įvadas. Valstybinio kredito samprata. Valstybės skolinimasis. Neapiformintas vertybiniais popieriais. Neapiformintas tiesioginėmis paskolų sutartimis ar VVP. Valstybės skolinimas. Valstybės garantavimas. Valstybinis ir privatus kreditas. Valstybinis kreditas ir valstybės skola. Valstybinis kreditas ir biudžeto deficitas Biudžeto deficito subalansuotumas ir priimtinumas. Biudžeto deficito finansavimas ir valstybės skola. Valstybės skolos našta. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2004-12-18
 • Vartojamosios paskolos: bankai AB "Snoras ir AB "DnB Nord"

  Finansų institucijų namų darbas. Įvadas. Darbo tikslas – nustatyti, kuri iš analizuotų finansų institucijų, esant tam tikroms sąlygoms ar prielaidoms, patraukliausia vartotojui. Lietuvos bankų sistema. AB bankas "Snoras". Vartojamosios paskolos be užstato. Klasikinė vartojamoji paskola. Lanksčioji vartojamoji paskola. Vartojamosios paskolos už užstatą. Paskola be formalumų. Paskola siekiantiems daugiau. Vartojamoji paskola studentams. DnB Nord. Greitieji vartojimo kreditai. Greitieji vartojimo kreditai internetu. Greitieji vartojimo kreditai su draudimu. Vartojamųjų paskolų palyginimas. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis ir diagramomis.
  Finansai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-05-30
 • Veiklos analizė: drabužių pardavimas APB "Apranga"

  Įvadas. Darbo tikslas. Išanalizuoti "Aprangos" grupės veiklos rezultatus ir juos įtakojančius veiksnius. Bendra grupės APB "Apranga" bei jos veiklos pobūdžio charakteristika. AB finansinių ataskaitų ir finansinių santykinių rodiklių analizė. Horizontali analizė. Vertikali analizė. Veiklos rezultatus (finansinius rodiklius) įtakojančių veiksnių analizė. Grupės "Apranga" veiklos bei finansinio sverto įvertinimas. Finansinis svertas. Rinka, konkurentai ir rizika. Išvados ir siūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-06-16
 • Veiklos analizė: Lietuvos bankų sektorius ir AB "Hansabankas"

  Įvadas. Bankų sektoriaus ypatybės. Bankų sektoriaus sudėtis ir aplinka. Bankų veiklos apžvalga. Paskolos. Indėliai. Akcininkų nuosavybė. Pelningumas ir veiklos efektyvumas. AB "Hansabankas" vieta ir reikšmė sektoriuje. Finansiniai rodikliai. Turtas. Finansinis portfelis ir jo dalis turte. Indėliai su specialiais skolinimosi fondais. Veiklos pajamos, išlaidos bei jų santykis. Grynasis pelnas, kapitalo struktūra ir jo dinamika. Rizikos ir jų įvertinimas. Likvidumo rizika. Operacinė rizika. Kredito rizika. Rinkos rizika. Konkurentinės aplinkos analizė. AB SEB Vilniaus bankas. AB DnB NORD bankas. AB Sampo bankas. AB bankas "Snoras". Rinkos pasidalinimo struktūra. Pagal turto dydį. Pagal klientams suteiktas paskolas. Pagal turimus indėlius ir akredityvus. Pagal gaunamą pelną (2006m.). Įėjimo į bankų rinką barjerai. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais (17).
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-03-12
 • Veiklos finansinė analizė ir perspektyvos: UAB "Servisas"

  Įmonių finansų ir jų valdymo kursinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas- atlikti finansinę įmonės UAB "Servisas" analizę ir aptarti tolimesnes perspektyvas. Įmonės apibūdinimas ir finansinės problemos nustatymas. UAB "Servisas". Finansinės analizės metodai. UAB "Servisas" pelno (nuostolių) ataskaitos ir balanso horizontalioji analizė. UAB "Servisas" pelno (nuostolių) ataskaitos ir balanso vertikalioji analizė. Teorinis problemos tyrimas. Pelnas, jo struktūra ir ekonominė reikšmė. Pelno ir jam turinčių veiksnių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. UAB "Servisas" pelningumo analizė ir jo didinimo būdai. Finansinė UAB "Servisas" santykinių pelningumo rodiklių analizė. Bendrasis pelningumas. Veiklos pelningumas. Grynasis pelningumas. Nuosavo kapitalo pelningumas. Turto pelningumas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (10).
  Finansai, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2010-04-20
 • Veiklos finansinė analizė: AB "Rytų skirstomieji tinklai"

  Įmonių finansų kursinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas: atlikti AB "Rytų skirstomieji tinklai" finansinę veiklos analizę. Rytų skirstomųjų tinklų (RST) charakteristika. Įmonės finansinės būklės analizė. Horizontalioji analizė. Horizontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno (nuostolio) analizė. Vertikalioji analizė. Vertikalioji balanso analizė. Vertikalioji pelno (nuostolio) analizė. Santykinė finansinė analizė. Likvidumo (mokumo) rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto valdymo rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Išplėstiniai pelningumo analizės modeliai. Nenuostolingo lūžio taško 2008 metų analizė. Gamybos, finansinis ir bendrasis svertas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-09-18
 • Veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė: AB "Vilkyškių pieninė"

  Įvadas. Darbo tikslas. Atlikti AB "Vilkyškių pieninė" finansinės veiklos analizę. Įmonės AB "Vilkyškių pieninės" charakteristika. Istorija. Įmonės veikla. Bendrovės valdymas. AB "Vilkyškių pieninė" finansinių ataskaitų analizė. Horizontali balanso analizė. Turtas. Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai. Horizontali pelno (nuostolio) analizė. Vertikali balanso analizė. Vertikali pelno (nuostolio) analizė. AB "Vilkyškių pieninė" finansinių santykinių rodiklių ir juos įtakojančių veiksnių analizė. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Įsipareigojimų rodikliai. AB "Vilkyškių pieninė" veiklos bei finansinio sverto įvertinimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2010-10-14
 • Veiksniai įtakojantys valiutų kursų svyravimus

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti veiksnius įtakojančius valiutos kursų svyravimus. Valiutų kursai bei jų nustatymo būdai. Valiutos kurso pasikeitimo rizika. Valiutų kursai. Valiutų kursų nustatymo būdai. Valiutos kurso pasikeitimo rizika. Pagrindiniai valiutos kursą veikiantys veiksniai. Užsienio prekybos bei šalies realių pajamų pasikeitimo įtaka valiutos kursų svyravimams. Infliacijos įtaka valiutos kursų svyravimams. Užsienio prekybos balanso pokyčių įtaka. Palūkanų skirtumų įtaka. Pasitikėjimo laipsnis ir spekuliacija. Centrinio banko intervencijos bei atsiskaitymų už užsienio operacijas pagreitinimo ar uždelsimo įtaka valiutų kursų svyravimams. Valiutos kurso stabilizavimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2010-04-27
 • Verslas ir mokesčiai: megztų ir nertų rūbų gamyba UAB "Aringa"

  Santrauka. Darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos mokesčių sistemą ir įvertinti mokesčių sistemos įtaką verslui. Įvadas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti mokesčių sistemos pagrindinius aspektus: kokius mokesčius moka verslo įmonės, kokią įtaką mokesčiai daro verslui, kokie mokesčiai slegia, o kokie skatina verslą. Mokesčių esmė. Fizinių ir juridinių asmenų mokami mokesčiai Lietuvoje. Lietuvos mokesčių sistemą sudarantys mokesčiai. Verslo plėtrai palankesnės mokesčių politikos formavimo ekonominės – socialinės prielaidos. Mokesčių neigiamo poveikio verslo plėtrai problema. Dideli mokesčiai – grėsmė verslo plėtrai. Verslininkų požiūris į mokesčius ir padarinių vertinimas. Tiesioginių ir netiesioginių mokesčių santykis. UAB "Airinga" veiklos pristatymas. UAB "Airinga" misija – megztų ir lengvų nertų aukštos kokybės rūbų gamyba prekybos tinklams trumpiausiais terminais ir konkurencine kaina. UAB "Airinga" mokamų mokesčių lygio įvertinimas. Pelno mokestis. Įmokos į garantinį fondą. Valstybinis socialinis mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Nekilnojamo turto mokestis. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-12-08
 • Verslo finansų valdymo sistema

  Įvadas. Finansinio valdymo samprata. Finansinio valdymo esmė ir funkcijos. Finansų valdymo tikslas. Trumpa finansų sistemos apžvalga ir finansų rinkos. Trumpalaikio turto ir skolų finansinis valdymas. Pinigų finansinis valdymas. Finansinis prognozavimas. Trumpalaikio turto valdymas. Trumpalaikio turto finansavimas. Ilgalaikio turto ir nuosavybės finansinis valdymas. Ilgalaikio turto finansinis valdymas. Investicinių projektų vertinimo būdai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-03-27
 • Verslo pertraukimo draudimas

  Įvadas. Draudimo raida, privalumai, draudiminė žala. Draudimo privalumai. Verslo pertraukimo draudimo privalumai. Draudiminė ir nedraudiminė žala. Draudimo suteikimo mechanizmas. Draudimo sąlygos, draudimo sumos apskaičiavimas. Draudimo atsakomybės laikotarpis. Verslo pertraukimo draudimas ir jo rinka. Draudimo sektoriaus apžvalga. Ne gyvybės draudimo rinka 2003 metų II pusmetį -2006 metų I pusmetį. Išvados. Priedas (1).
  Finansai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-11-14
 • Vertybiniai popieriai (11)

  Įvadas. Vertybinių popierių rinkos atsiradimas ir jos vieta tarp kitų rinkų. Vertybinių popierių rinkos ryšys su kitomis rinkomis. Vertybinių popierių rinkos atsiradimo istorija. Vertybinių popierių paskirtis, jų rūšys ir suteikiamos teisės. Akcijos. Obligacijos. Vekseliai. Vertybinių popierių rinkos struktūra ir jos dalyviai. Vertybinių popierių, finansų, kapitalo ir pinigų rinkų ryšys bei sąveika. Vertybinių popierių rinkų rūšys. VP rinkos dalyviai. Išvados ir siūlymai. Priedai (3).
  Finansai, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2006-08-13
 • Vertybiniai popieriai (12)

  Vertybinių popierių rinkos atsiradimas, rinkos ekonomikos raida. Pagrindinės vertybinių popierių rūšys. Akcijos. Obligacijos. Vekseliai. Vertybinių popierių rinkos tipai ir jos dalyviai. Vertybinių popierių rinkos tipai. Vertybinių popierių rinkos dalyviai. Vertybinių popierių rinkos rezultatų analizė: indeksai, teorijos. Vertybinių popierių rinka Lietuvoje. Trumpa vertybinių popierių rinkos raida Lietuvoje. Vertybinių popierių rinkos Lietuvoje struktūra. Bendra Baltijos vertybinių popierių rinka. Prekybos sistema. Atsiskaitymo sistema. Vertybinių popierių registravimas. Vertybinių popierių kotiravimas. Kotiravimo metodai. Vertybinių popierių rinkos santykis su ekonomika. Išvados. Priedas.
  Finansai, kursinis darbas(31 puslapis)
  2006-10-23
 • Vertybiniai popieriai. Įmonės veikla ir teikiamos paslaugos: AB FMĮ "Finasta"

  Įvadas. Vertybiniai popieriai. Vertybinių popierių samprata. Vertybinių popierių rūšys. Akcijos. Obligacijos. Opcionai. Vekseliai. Čekiai. Būsimieji sandoriai. Vertybinių popierių emisija ir emitentai. Vertybinių popierių emisijos organizavimas. Vertybinių popierių emisijos ruošimas ir parametrų nustatymas. Vertybinių popierių emisijos tikslai. Prekyba vertybiniais popieriais. Vertybinių popierių pirkėjų tikslai. Vertybinių popierių išleidėjų tikslai. Vertybinių popierių pasiūlos ir paklausos kainų nustatymas. Finansų tvarkymas. Lėšų judėjimas. Finansavimo rūšys. Nacionalinės vertybinių popierių biržos organizacija. Listingas ir jo reikšmė. AB FMĮ "Finasta". Apie AB FMĮ "Finasta". Objektyvi įmonės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga. Akcininkai. Klientai ir veikla. Darbuotojai. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė. Pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais įmonė susiduria, apibūdinimas. Perspektyvos. Pelno nuostolio ataskaita. Balansas. AB FMĮ "Finasta" teikiamos paslaugos. Tarpininkavimas perkant parduodant akcijas, investicijos į jas. Vertybinių popierių portfelių sudarymas. Vyriausybės vertybiniai popieriai. Taupymo lakštai. Vertybinių popierių ir piniginių lėšų skolinimas. Įmonių finansai ir bendrovių aptarnavimas. AB FMĮ "Finasta" patrauklumas. Konsultacijos ir paslaugos išleidžiant vertybinius popierius. Periodinių ataskaitų ruošimas ir pateikimas akcininkams, LR Vertybinių popierių komisijai, Nacionalinei vertybinių popierių biržai ir emitento akcininkams. Bendrovės atstovavimas LR Vertybinių popierių komisijoje, Nacionalinėje vertybinių popierių biržoje, Lietuvos centriniame vertybinių popierių depozitoriume. Įmonių obligacijos. Emitentų pretekstai domėtis skolos vertybiniais popieriais. Finansinės analizės poreikis. Privatizacija. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2011-11-17
Puslapyje rodyti po