Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų kursiniai darbai

Finansų kursiniai darbai (373 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mokėjimo kortelės

  Įvadas. Mokėjimo kortelių atsiradimas ir paplitimas. Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) – atsiskaitymo kortelių gimtinė. VISA ir "Eurocard/Mastercard" – labiausiai pasaulyje paplitusios mokėjimo kortelės. "VISA International". "Eurocard/Mastercard" (EM/MC). Mokėjimo kortelių rūšys. Kredito kortelė. Debeto kortelė. Lustinė mokėjimo kortelė. Kitų rūšių mokėjimo kortelės. Atsiskaitymo kortelės Lietuvoje. Mokėjimo kortelių rinkos užuomazga. Lietuvos bankų išduodamos kortelės. Banko kortelių paplitimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-01-25
 • Mokestinių nepriemokų mokėjimo, atidėjimo tvarka bei apskaitos ypatumai

  Įvadas. Mokestinės lengvatos. Mokestinės nepriemokos jų mokėjimo atidėjimo tvarka. Nepriemokos mokėjimo atidėjimas. Atsiskaitymas turtu. Atleidimas nuo delspinigių mokėjimo. Atvejai, kai atleidžiama nuo nepriemokos. Mokestinės nepriemokos mokėjimo atidėjimas arba išdėstymas. Mokestinės lengvatos kurioms Europos Sąjungos (ES) teisės aktai nustato specialias taisykles. Atleidimas nuo baudų ir delspinigių. Mokestinės nepriemokos perėmimas. Mokestinės nepriemokos sumokėjimas už skolininką. Mokestinės nepriemokos pripažinimas beviltiška mokestine nepriemoka. Mokestinių nepriemokų apskaitos ypatumai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-12-15
 • Mokestinių prievolių deklaravimas ir administravimas

  Įvadas. Prievolės samprata ir prievolių atsiradimas. Prievolių rūšys. Prievolių vykdymas ir jų neįvykdymo teisinės pasekmės. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Reikalavimo perėjimas trečiajam asmeniui regreso tvarka. Skolos perkėlimas. Prievolių pabaiga. Mokesčių administravimas Lietuvoje. Mokesčiai. Juridinių asmenų pelno mokestis. Individualių įmonių ir ūkinių bendrijų pajamų mokesti. Palūkanos už valstybės kapitalo naudojimą. Mokesčiai už žemę. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius. Mokesčiai už aplinkos teršimą. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis. Paveldimo ir dovanojamo turto mokestis. Prekyviečių mokestis. Fizinių asmenų pajamų mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizai. Mokesčio administratoriaus teisės. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2010-01-29
 • Muitai, muitų politika Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES)

  Įvadas. Bendroji muitų samprata. Muitų rūšys. Muitinės veikla ir funkcijos. Muitų politikos trūkumai. Muitų politikos gerinimas. Muitai Lietuvoje. Muitų tarifai Lietuvoje. Europos Sąjungos įtaka Lietuvos muitų politikai. Muitų sąjunga. Darbas muitinėse. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-01-03
 • Muitų politika Lietuvoje

  Įvadas. Muitų esmė ir funkcijos. Muitai - problemų šaltinis. Muitus pateisinantys argumentai. Muitų neigiamos pasekmės. Lietuvos muitų politika iki įstojimo į Europos Sąjungą (ES). Muitų atsiradimo istorija Lietuvoje. Muitų esmė ir rūšys Lietuvoje. Muitų tarifo struktūra ir muitų normos. Prekių muitinė vertė. Muito mokesčio efektas. Lietuvos muitų politika nuo 1990 metų iki šių dienų. Europos sąjungos įtaka Lietuvos muitų politikai. Daiktai, kuriems muitas netaikomas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-04-14
 • Namų užstatymo analizė

  Įvadas. Subalansuotosios plėtros analizė. Infrastruktūra. Rinka. Aprūpinimas gyvenamuoju plotu. Bendra situacija nekilnojamojo turto rinkoje. Butų ir namų pasiūlos kainos. Investicijų analizė. Investicijos sklypo pirkimui. Rizikos analizė. Bendra sklypo apžvalga. Statybų organizavimo analizė. Dalyviai ir organizatoriai. Užstatymo analizė. Užstatymo organizavimo principai. Kriterijų sistemų parinkimas. Pastatų projektavimas. Išnašos.
  Finansai, kursinis darbas(31 puslapis)
  2008-06-05
 • Namų valdos vertės nustatymas

  Vertinamos situacijos aprašymas. Vertinimo objektas. Palyginamieji objektai. Vertinamo turto apžiūrėjimo aktas. Vertinimas palyginamosios vertės metodu. Įvertinimas, skaičiuojant vidutinės rinkos kainas. Vertinimo pažyma. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-05-11
 • Nekilnojamo turto plėtotės strategija

  Įvadas. Teorinė dalis. Strategijos apibrėžimas. Strategijų rūšių įvairovė. Pagrindinės nekilnojamojo turto plėtotės sąvokos. Investavimo strategijos plėtotė, atsižvelgiant į rizikos valdymą. Investavimo strategijos samprata. Investavimo strategijos elementai. Pagrindiniai NT investavimo proceso dalyviai. Investavimo Į NT procesas. Investuotojo tikslų nustatymas. Rizikos ir pelningumo sąveika. Rizikos rūšys. Tikėtinoji, reikalaujamoji ir realioji pelno norma. Investavimo sprendimų aplinka. Rinkos analizės vaidmuo priimant sprendimą. Nekilnojamojo turto rinka. Sprendimai, pagrįsti rinkos tyrimais. Sociopolitinė aplinka. Teisinė aplinka. Grynųjų pinigų srautų prognozavimas. Finansavimo sprendimai. Mokesčių planavimo sprendimas. Sprendimo priėmimo kriterijų pritaikymas. Investavimo sprendimas. Išvados. Priedai: investavimo į nt procesas; investavimo į nekilnojamąjį turtą proceso dalyviai ir jų tarpusavio ryšiai; mokestinės įvairių nekilnojamojo turto klasifikacijos grupių charakteristikos.
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2005-11-09
 • Nekilnojamo turto rinka

  Nekilnojamo turto išorės veiksnių apžvalga. Nekilnojamojo turto samprata: Nekilnojamojo turto rinkos vertę lemiantys veiksniai; Nekilnojamo turto rinkos aktyvumas. Vilniaus miesto komercinių patalpų, gyvenamųjų patalpų bei žemės rinkos. Praktinis tyrimas Vilniaus mieste (pagrindinių Vilniaus prekybinių gatvių rinkos aktyvumas). Išvados. Summary.
  Finansai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2005-06-27
 • Nekilnojamo turto verčių nustatymas naudojimo pajamų vertės ir atkuriamosios vertės metodais

  Įvadas. Bendroji dalis. Vertinimo užsakovas, tikslas ir objektas. Turto vertintojai. Vertinimo data. Vertinimo metodai. Informaciniai šaltiniai ir dokumentai. Vertinimo turto aprašymas. Vertinamo turto lokalizacija ir aplinkos aprašymas. Turto teisinė-techninė charakteristika. Turto panaudojimo perspektyvos. Turto vertės nustatymas. Turto vertės nustatymas naudojimo pajamų vertės (pajamų kapitalizavimo) metodu. Pradiniai duomenys. Kapitalizacijos normos nustatymas. Sumavimo metodas. Pardavimų palyginimo metodas. Bendrųjų pajamų multiplikatoriaus metodas. Investicijų grupės metodas. Metodas, pagrįstas aktyvo vertės pasikeitimo, koregavimu. Multiplikatoriaus priklausomybė nuo kapitalizacijos normos ir likusio naudojimo laiko. Objekto naudojimo pajamų vertės nustatymas, taikant multiplikatorių koeficientą. Naudojimo pajamų vertės nustatymas, kapitalizuojant grynąsias pajamas pagal laiko ir amžiną rentą. Nuompinigių mokėjimo modelio įtaka naudojimo pajamų vertės dydžiui. Nuomos mokesčio skaičiavimas, mokant už metus. Nuomos mokesčio skaičiavimas, mokant už mėnesį. Nuomos mokesčio skaičiavimas, mokant už ketvirtį. Įprastinis vertės nustatymas. Vertės nustatymas, kai įtraukiama statybos įrengimų vertė. Vertės nustatymas atskirai apskaičiuojant statybinių įrengimų vertę. "Over-rented" ir "Under-rented" objektai su vertės apsaugojimo sąlygomis. Pakopinės nuomos sutartys. "Sandwich". Multiplikatorių skirtumo būdas. Dalinio diskontavimo būdas. "Term and Reversion" modelis. "Hardcore" modelis. Turto vertės nustatymas atkuriamosios vertės metodu. Turto vertinimas pagal nutarimą. Gyvenamosios paskirties turto vertinimas. Negyvenamosios paskirties turto vertinimas. Objekto nusidėvėjimo nustatymas pagal teorinius-matematinius ir empirinius nusidėvėjimo metodus. Teoriniai – matematiniai nusidėvėjimo metodai. Empiriniai nusidėvėjimo metodai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(45 puslapiai)
  2008-03-07
 • Nekilnojamojo turto vertinimo metodai

  Įvadas. Verčių žemėlapis. NT rinkos duomenys. Tikimybinių skirstinių charakteristikos. Gama tikimybinis skirstinys. Weibull’o tikimybinis skirstinys. Didžiausių ekstremalių reikšmių tikimybinis skirstinys. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-05-25
 • Obligacijos (3)

  Įvadas. Vertybiniai popieriai. Kas yra obligacija? Pagrindinės obligacijų charakteristikos. Kas parduoda (leidžia) obligacijas. Obligacijų rūšys. Įmonių obligacijos. Valstybės (-ių) išleidžiamos obligacijos. Vertybinių popierių įsigijimas. Kodėl obligacijos yra perkamos. Obligacijų turėtojo teisės. Mokestinės lengvatos. Palūkanos. Kapitalo prieaugis (pelnas, gautas pardavus vertybinius popierius). Veiksniai, įtakojantys obligacijų kursą. Investicijos visada susijusios su rizika. Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas. Skolos VP. Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai. Euroobligacijos. Bendrovių obligacijos. Pavyzdžiai. Priedai (4).
  Finansai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-06-09
 • Obligacijos pasaulio ir Lietuvos vertybinių popierių rinkose

  Finansų rinkų teorijos kursinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas. – išanalizuoti obligacijas pasaulio ir Lietuvos vertybinių popierių (VP) rinkose, pateikti obligacijų privalumus. Vertybinių popierių rinkos samprata. Vertybinių popierių rinkos formavimasis. Vertybinių popierių rinkos rūšys. Vertybinių popierių rinkos kūrimasis ir problemos Lietuvoje. Obligacijos. Obligacijų samprata. Esminiai akcijų ir obligacijų skirtumai. Obligacijų vertė ir pelnas. Obligacijų rūšys. Obligacijos Lietuvoje. Įmonių obligacijos. Savivaldybių obligacijos. Savivaldybių obligacijų išleidimo Lietuvoje modeliavimas. Valstybės išleidžiamos obligacijos. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-05-08
 • Obligacijų paketo valdymas

  Įvadas. Obligacijų rinkos efektyvumas. Iždo vekselių kurso dinamika. Palūkanų normos ekspertinė prognozė. Obligacijų reitingų kitimo įtaka kurso dinamikai. Pinigų, esančių apyvartoje, skelbimas. Išvados. Teoremos, susijusios su obligacijų vertinimu. Išgaubtumas. Trukmė iki išpirkimo. Obligacijos trukmė iki išpirkimo. Ryšys su obligacijos kurso kitimu. Išgaubtumo ir obligacijos trukmės tarpusavio ryšys. Laikinosios struktūros kitimas. Imunizacija. Imunizacijos samprata. Dėl imunizacijos kylančios problemos. Aktyvus obligacijų portfelio valdymas. Horizontinė analizė. Obligacijų SWAP (apsikeitimo) sandoriai. Imunizacijos sąlygos. Žaidimas pelningumo kreivėje. Obligacijų ir akcijų palyginimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2005-11-22
 • Obligacijų pelningumo nustatymas

  Obligacijų klasifikacija ir reitingas. Obligacijų pelningumas pagal rūšis. Obligacijos be būtino apmokėjimo su periodišku palūkanų išmokėjimu. Obligacijos be palūkanų išmokėjimo. Obligacijos su palūkanų išmokėjimu termino gale. Obligacijos su periodiniu palūkanų iš mokėjimu, apmokamos termino gale. Papildoma informacija apie obligacijų pelningumo įvertinimą. Obligacijos pelningumas, išreikštas paprasta palūkanų norma. Obligacijos pelningumo rodiklių palyginimas. Kotiruojamų obligacijų pelningumo nustatymas. Obligacijos be būtino apmokėjimo su periodišku palūkanų išmokėjimu. Obligacijos be palūkanų išmokėjimo. Obligacijos su palūkanų išmokėjimu termino gale. Obligacijos su periodiniu palūkanų iš mokėjimu, apmokamos termino gale. Obligacijų pelningumo skaičiavimo ketvirtu metodu rezultatai. Pelningumo skaičiavimo rezultatų palyginimas pagal obligacijų rūšis.
  Finansai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2009-03-21
 • Ofšorinės įmonės (2)

  Ofšorinės įmonės statusas. Kuo ofšorinės įmonės skiriasi nuo kitų įmonių. Ofšorinių įmonių trūkumai. Ofšorinio verslo teisėtumas. Ofšorinis verslas ir Lietuvos įstatymai. Ofšorinio verslo prasmė ir perspektyvos. Specializuotos ofšorinės struktūros. Ofšorinių įmonių formos : precedentinė ir kontinentinė teisės sistemos. Ofšorinių įmonių rūšys. Bendrijos. Užsienio įmonių padaliniai ir atstovybės. Akcinės bendrovės (kompanijos, korporacijos. Ofšorinių įmonių mokesčių planavimas. Finansinė atskaitomybė. Apmokestinimas. Ofšorinių įmonių veiklos apribojimai. Ofšorinių įmonių registravimo savikaina. Ofšorinių įmonių registravimo procedūra. Ofšorinio verslo dalis pasaulinėje ekonomikoje. Jurisdikcijų zonos. Lietuvos vidiniai teisės aktai, reguliuojantys ofšorinį verslą. Lietuvos Respublikos pasirašytos tarptautinės sutartys, reguliuojančios ofšorinį verslą.
  Finansai, kursinis darbas(15 puslapių)
  2005-10-05
 • Ofšorinės įmonės (4)

  Įvadas. Ofšorinių įmonių atsiradimas ir samprata. Ofšorinės įmonės privalumai ir išskirtinumas. Ofšorinių įmonių trūkumai. Ofšorinės zonos. Jurisdikcijos pasirinkimo kriterijai. Ofšorinių įmonių įregistravimas, kūrimas. Ofšorinio verslo pritaikymo būdai. Ofšorinių bendrovių rūšys. Ofšorinių bendrovių formos. Ofšorinių įmonių vidinė struktūra. Ofšorinio verslo legalumas.Ofšorinis verslas ir Lietuvos įstatymai. Ofšorinio verslo pinigų sistema. Ofšorinių įmonių nusikalstama veikla. Pinigų plovimas Lietuvoje. Ofšorinio verslo dalis pasaulinėje ekonomikoje. Ofšorinių bendrovių veikla po ES plėtros. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2011-05-18
 • Opciono ir svopo sandoriai valiutinėje rinkoje

  Įvadas. Pasirinkimo sandorių pagrindai: skirstymas, įkainojimas, naudojimas. Pagrindinės sąvokos. Pasirinkimo sandorių esmė. Pasirinkimo sandorių vertė ir ją veikiantys veiksniai. Pasirinkimo sandorių strategijos. Valiutų rinkos apsikeitimo sandoriai. Apsikeitimo sandorių esmė. Valiutos apsikeitimo sandorių naudojimo motyvai tarptautinėse finansų rinkose. Palūkanų normų apsikeitimo sandorių naudojimo pranašumai ir kryptys. Antrinė apsikeitimo sandorių rinka. Naujos kryptys apsikeitimo sandorių rinkoje. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-02-13
 • Operacinė rizika

  Tarptautinių finansų kursinis darbas. Įvadas. Operacinė rizika. Operacinės rizikos apibrėžimas. Operacinės rizikos klasifikacija. Pagrindiniai operacinės rizikos šaltiniai. Operacinės rizikos atsiradimo priežastys. Operacinės rizikos valdymas. Operacinės rizikos nustatymas. Operacinės rizikos įvertinimas. Operacinės rizikos stebėjimas ir ribojimas. Operacinės rizikos valdymas. Operacinės rizikos kontrolė. Operacinės rizikos mažinimo būdai. Operacinės rizikos charakteristikos. Rizikos modeliavimo metodai. Vidinė kontrolė. Draudimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-09-21
 • Pajamų ir įplaukų samprata bei jų apskaita

  Buhalterinės apskaitos kursinis darbas. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Pajamų ir įplaukų apskaita verslo įmonėse. Prekių pardavimo ir paslaugų teikimo pajamos. Įplaukų apskaita verslo įmonėse. Kasos operacijų apskaita ir pinigų priėmimo kvitas. Banko sąskaitose laikomų pinigų apskaita. Pajamų ir įplaukų apskaita biudžetinėse įstaigose. Biudžetinių įstaigų pajamų apskaita. Įplaukų apskaita biudžetinėse įstaigose. Kasos operacijos ir kasinės išlaidos. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-01-08
Puslapyje rodyti po