Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų kursiniai darbai

Finansų kursiniai darbai (373 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonių finansavimo galimybės ir problemos Lietuvoje

  Trumpalaikis finansavimas. Trumpalaikis skolinimasis. Banko finansavimas. Finansavimas panaudojant vekselius. Eurovekselių (NIF) išleidimas. Lizingas. Pirkimas išsimokėtinai. Faktoringas ir sąskaitų diskontavimas. Vidutinės trukmės finansavimas. Ilgalaikis finansavimas. Ilgalaikio ir trumpalaikio finansavimo palyginimas. Naujos įmonės finansavimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(14 puslapių)
  2005-06-06
 • Įmonių ilgalaikio turto pagal ekonomines veiklos rūšis kaitos statistinis tyrimas

  Ekonominės statistikos kursinis darbas. Įvadas. Įmonių ilgalaikio turto pagal ekonomines veiklos rūšis kaitos vertinimo teorinės prielaidos. Statistinės lentelės. Grafikai. Skaitiniai rodikliai (skaitinės reikšmės). Tarpusavio ryšio analizė. Regresija. Įmonių ilgalaikio turto kaitos pagal ekonomines veiklos rūšis modelis. Įmonių ilgalaikio turto pagal ekonomines veiklos rūšis vertinimo rezultatai. Išvados. Priedas (1). Darbas iliustruotas grafikais ir lentelėmis.
  Finansai, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2008-11-11
 • Įmonių veiklos finansavimo galimybės

  Finansų specializacijos kursinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas – įmonių veiklos finansavimo galimybės. Finansavimo šaltinių struktūra. Skolinti finansavimo šaltiniai. Trumpalaikiai finansavimo šaltiniai. Trumpalaikė banko paskola. Kreditinė linija. Overdraftas. Komercinis kreditas. Komercinis vekseliais. Faktoringas. Forfeitingas. Ilgalaikiai finansavimo šaltiniai. Ilgalaikė banko paskola. Lizingas. Rizikos kapitalo fondai. Lietuvos kredito unijos. Hipoteka. Finansavimo galimybės skirtingo tipo įmonėse. Individualioji įmonė. Akcinės bendrovės. Valstybės įmonė. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-05-27
 • Indijos gyvybės draudimo korporacijos analizė: "LIC of India"

  Įvadas. Darbo tikslas yra atlikti "Life insurance corporation (LIC) of India " finansinę analizę, panaudojant finansinės institucijos metinę ataskaitą bei informaciją iš verslo straipsnių ir interneto. Pasirinktos šalies finansinio sektoriaus ypatybės. Indijos draudimo rinka. Pasirinktos finansinės institucijos vieta ir reikšmė sektoriuje. Finansinės rizikos. Konkurencinės aplinkos analizė. Išvados. Priedas.
  Finansai, kursinis darbas(11 puslapių)
  2008-11-14
 • Infliacija: priežastys ir mažinimo būdai

  Įvadas. Darbo tikslas: Aptarti infliacijos procesą ir iš to kylančias problemas, bei vyriausybės vaidmenį šiame procese. Infliacija. Infliacijos apibrėžimas. Infliacijos formos. Infliacijos matavimas. Infliacijos priežastys. Bendrosios paklausos pokyčių sukelta infliacija. Pinigų pasiūla ir infliacija. Deficitiniai valstybių biudžetai. Infliacijos mokestis ir senjoražas. Bendrosios pasiūlos pokyčių sukelta infliacija. Pasiūlos pokyčiai kaip infliacijos sąlyga. Darbo užmokestis ir kaštų infliacija. Infliacijos lūkesčiai. Laukiamoji sukelta infliacija. Infliacijos mažinimo būdai. Pajamų indeksavimas. Infliacijos kontrolė. Antiinfliacinė politika. Bendrosios paklausos mažinimas ir jo padariniai. Antiinfliacinė pasiūlos politika. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2009-05-15
 • Infliacijos priežastys ir pasekmės Lietuvoje

  Įvadas. Infliacija. Infliacija, jos formos. Infliacija Lietuvoje. Infliacijos priežastys Lietuvoje. Bendrosios paklausos sukelta infliacija. Bendrosios pasiūlos (kaštų) infliacija. Labiausiai infliaciją įtakojantys veiksniai. Infliacijos pasekmės Lietuvoje. Infliacijos mažinimo priemonės. Netinkamos priemonės, siūlomos infliacijai mažinti. Tinkamos infliacijos mažinimo priemonės. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-06-18
 • Insurance types

  Darbas anglų kalba. Introduction. Overview of literature. Business risk. Classification of types of insurance. Broader science. Branches of Insurance. Life insurance. Non-life insurance. Insurance products. Narrow science. Compulsory insurance. Professional liability insurance. Compulsory property insurance. Compulsory health insurance. Public social insurance. Insurance from point of view of business activities. Property and business interruption insurance. Business interruption insurance. Property insurance. Employers. Employer’s Liability Insurance. Insurance from accidents. Health insurance. Life insurance. The civil liability insurance. Transport. Loads. Credit. Construction. Travel. Insurance tricks. Insurance companies’ tricks. Directed way accidents. Assumed theft of transport mean. Trick in civil liability insurance. Trick in compulsory insurance from accidents in the work place. Other ways of cheating. Assurer’s tricks. Insurance company’s avoidance to pay insurance sum. Government’s trick. Present and future tendencies for insurance in Lithuania. Definitions of some terms used in the work.
  Finansai, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2006-03-31
 • Inventorizacija: dešrų apvalkalų ir galvijų žarnų prekyba UAB "Aisvita"

  Įvadas. UAB "Aisvita" įmonės apibūdinimas. Likvidumo analizė. Stabilumo analizė. Efektyvumo analizė. Pelningumo. Inventorizacijos organizavimas. Pasirengimas inventorizacijai. Inventorizacijos atlikimas ir įforminimas. Rezultatų apskaita. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2008-07-09
 • Inventorizacijos organizavimas, įforminimas ir rezultatų apskaita: UAB "Žvaigždė"

  Finansinės apskaitos kursinis darbas. Įvadas.Inventorizacijos esmė ir reglamentavimas. Atsakomybė už inventorizacijos atlikimą.Inventorizacijos rūšys. Pasirengimo inventorizacijai procedūros. Inventorizacijos atlikimas. Ilgalaikio materialiojo turto inventorizacija. Žaliavų, medžiagų, prekių, pagamintos produkcijos, pinigų ir kitų materialių vertybių inventorizacija. Nebaigtos gamybos, nebaigtos statybos ir nebaigtų remonto darbų inventorizacija. Ilgalaikio nematerialaus turto, vertybinių popierių ir skolų inventorizacija. Inventorizacijos rezultatai ir jų atspindėjimas apskaitoje. Išvados. Priedai (11 psl.)
  Finansai, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2010-05-06
 • Investavimo būdai ir priemonės

  Finansų rinkų kursinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti investavimo būdus ir priemones, kapitalo rinkos ir nuosavybes vertybinius popierius. Investavimo sąvoka. Finansinio turto klasės. Investavimo priemonės. 1Obligacijų vertė ir pelningumas. Investavimo būdai. Pelningumo vertinimas. Rizika ir grąža. Analizė. Tyrimas vykdytas 2010-01-08 iki 2009-01-13 d., Vilniaus mieste. Anketos buvo dalinamos asmeniškai, pasirinktas segmentas ketvirto kurso studentai, taikant neatsitiktinės atrankos metodą, patogumo atranka. Pati parinkdama respondentus, kuriuos patogu apklausti. Apklausta 50 studentų. Išvados. Summary. Priedas (anketa)
  Finansai, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2010-04-16
 • Investicijos (5)

  Pagrindinės sąvokos. Investicijų ekonominė esmė. Investicijų formos ir objektai. Pagal investicijų objektus investicijos būna. Pagal dalyvavimą investavimo procese investicijos būna. Pagal investavimo laikotarpį investicijos būna. Pagal investicinių lėšų priklausomybę investicijos būna. Investicinės veiklos teisinis reguliavimas. Investicinės veiklos valstybinio reguliavimo normos. Bendradarbiavimas su tarptautinėmis ekonominėmis organizacijomis. Investicijų skatinimas. Tiesioginių užsienio investicijų pasiskirstymas pagal šalis. Tiesioginės užsienio investicijos metų pradžioje. Pagrindinės šalys investuotojos (mln. Lt). Vokietijos investicijos Lietuvoje. Tiesioginės užsienio investicijos. Investicijų departamento veiklos 2003m. rezultatai. Plyno lauko investicijos ar investicijų plynė?
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-06-06
 • Investicijos į gyvenamųjų namų statyba

  Įvadas. Investicijų į gyvenamųjų namų statybas samprata ir veiksniai. Gyvenamųjų namų statybos rinka. Valdžios įtaka statybų rinkai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-02-26
 • Investicijos į gyvenamųjų namų statybą Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti ir detalizuoti investicijų į gyvenamųjų namų statybą Lietuvoje ypatumus. Tiriamųjų samprata ir joms apibrėžti naudojamos sąvokos. Investicijos. Statybos ir jų plėtra. Nekilnojamojo turto rinka ir mokesčių sistema. Investicijų į gyvenamųjų namų statybą Lietuvoje esama situacijos analizė. Raidos tendencijos. Dabartiniai investicijų rodikliai ir jų statistinė analizė. Investicijų įgyvendinimo ir apskaičiavimo modeliai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-03-19
 • Investicijos ir investavimo sąlygos Lietuvoje

  Įvadas. Investicinės aplinkos apžvalga. Užsienio investicijų apimtys. Palyginimas - teisinė ir administracinė aplinka. Palyginimas – konkurencingumo aplinka. Skyriaus apibendrinimas. Paskatų sistema investuotojams. Paskatų sistemos apžvalga užsienio valstybėse. Siūlomų paskatų paketas Lietuvoje. Administraciniai paskatų sistemos kūrimo aspektai. Skyriaus apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2).
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-05-11
 • Investicijos Lietuvoje

  Įvadas. Investicijos. Palūkanų norma. Investiciniai sprendimai. Palūkanų normos pasirinkimas. Vertybiniai popieriai. Obligacijos. Pajamų ir pakeitimo efektas. Pakeitimo efektas. Pajamų efektas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-04-29
 • Investicijų dalis bendro vidaus produkto (BVP) struktūroje ir jos kitimas Lietuvoje

  Įvadas. Kursinio darbo tikslas – apžvelgti investicijų dalį bendro vidaus produkto (BVP) struktūroje ir išanalizuoti jos kitimą Lietuvoje. Investicijos, jų samprata, teisinis vertinimas. Pagrindinės sąvokos. Investicijų formos. Investicijų ekonominė prasmė. Bendro vidaus produkto (BVP) struktūra, investicijos, jų analizė. Bendrasis vidaus produktas. Bendro vidaus produkto (BVP) kitimo tendencijos Lietuvoje, kitimo analizė. Investicijos Lietuvoje. Vietinės investicijos. Tiesioginės užsienio investicijos. Investicijų dalies bendro vidaus produkto (BVP) struktūroje analizė. Išvados. Išnašos.
  Finansai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-05-23
 • Investicijų Lietuvoje tyrimas

  Įžanga. Lietuva pritraukia vis daugiau investicijų. Užsienio investicijos į Lietuvą pagal veiklas. Investicijos pagal ūkio šakas. Bendrų įmonių kūrimas. Užsienio paskolos. Užsienio paskolų paskirstymas. Lengvatos investuotojams. Investicijų skatinimo programa. Investicinių fondų būtinybė. Keletas stambiausių investicijų į Lietuvą. Naftos pramonė. AB "Klaipėdos nafta". Būtingės naftos terminalas. AB "Mažeikių nafta". "Genčių nafta". "Minijos nafta". "Manifoldas". Bendrai. Jūros perkėlos, uostai. KLASCO. LISCO. Investicijos į alaus gamybą. "Ragutis". "Utenos gėrimai". "Švyturys". Bendrai. Bankai. "Litimpeks". Užsienio bankai. Investicijos į VVP. Investicijos į ryšius. "Telia". "Bitė GSM". "Comliet". Kitos investicijos. Žemės ūkis. Pabaigai. Žvilgsnis į ateitį.
  Finansai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-05-10
 • Investiciniai fondai (2)

  Įvadas. Problemos analizė. Teoriniai sprendimai. Investicinių fondų veiklos teoriniai pagrindai. Investicinio fondo idėja. Investicinių fondų bendrieji principai. Investicinių fondų veiklos organizavimo principai. Investicinio fondo (IF) veiklos mechanizmas. Investicinių fondų (IF) formos. Investicinių fondų (IF) klasifikacija pagal organizacinę struktūrą. IF klasifikacija pagal vertybinių popierių portfelio struktūrą. IF klasifikacija pagal investicijų geografiją. IF klasifikacija pagal pelno išmokėjimo politiką. Investavimo per investicinius fondus kaštai. Investavimo per investicinius fondus ypatumai. Investicinių fondų valdymas. Investicinių fondų raidos aspektai Europoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Investiciniai fondai ir vertybinių popierių rinka. Teorinių sprendimų išvados. Tyrimai ir jų rezultatai. Investicinių akcinių bendrovių veikla privatizavime. Investicinių akcinių bendrovių raida Lietuvoje. Investicinių akcinių bendrovių nesėkmės priežastys. Investicinių fondų veiklos teisinis reguliavimas Lietuvoje. Investicinė aplinka Lietuvoje. Šalies makroekonominės būklės charakteristika. Kapitalo rinkos apžvalga. Lietuvos vertybinių popierių rinkos raida. Vertybinių popierių rinkos plėtros problemos. Lietuvos vertybinių popierių rinkos savybių tyrimas. Vertybinių popierių rinkos 2000-ųjų metų apžvalga. Akcijų rinkos tyrimas. Vyriausybės vertybinių popierių rinkos tyrimas. Fizinių asmenų investicijų prioritetų tyrimas. Investicinių fondų potencialių investicijų objektų įvertinimas. Akcijų rinka. Vyriausybės vertybinių popierių rinka. Investicinių fondų veiklos organizavimo problemos ir jų sprendimo būdai. Išvados ir rekomendacijos. Darbas iliustruotas grafikais.
  Finansai, kursinis darbas(63 puslapiai)
  2008-02-04
 • Investicinio fondo valdymo modelis

  Įvadas. Investicinių fondų veikimo principai. Investiciniai fondai – finansiniai tarpininkai. Investicinių fondų pranašumas - teikiamos paslaugos. Investicinių fondų rūšys. Teisinės formos. Operacinės struktūros. Investiciniai fondai pagal veiklos specializaciją. Investicinio fondo valdymas ir jo problematika. Vadybos teorijų apžvalga. Mokslinė vadybos teorija. Klasikinė vadybos teorija. Žmogiškųjų santykių vadybos teorija. Kiekybinė vadybos teorija. Neoklasikinė vadybos teorija. Bendroji sistemų vadybos teorija. Naujausių pastarųjų dešimtmečių teorijų etapas. Investicinio fondo valdymo modelio pateikimas. Investicinių fondų veiklos aktualumas. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(31 puslapis)
  2008-12-02
 • Investicinio portfelio formavimas

  Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėjus investavimo į akcijas ir investicijų portfelio formavimo teorinius aspektus bei suformuoti akcijų portfelį, atitinkantį investuotojo tikslus rizikos ir pelno atžvilgiu. Vertybinių popierių portfelio formavimo teoriniai aspektai. Investavimo būdai ir tikslai. Investavimo ciklo apibūdinimas. Akcijos kaip investicijų objektas. Akcijų rūšys. Fundamentinė akcijų analizė. Vienos akcijos pelnas. Akcijų rūšių privalumai ir trūkumai. Vertybinių popierių portfelio pelningumas ir rizika. Vertybinių popierių portfelio formavimo etapai. Investicijų portfelio valdymas. Efektyvumo įvertinimas. Portfelio sudarymas ir valdymo strategijos. Akcijų portfelio valdymas. Investicinio portfelio valdymas. Instrumento ir portfelio rizikos struktūra. Aktyvų paskirstymas. Aktyvų valdymo metodai. Strateginis aktyvų paskirstymas. Pastovių proporcijų aktyvų paskirstymas. Akcijų investicinio portfelio suformavimas ir aprašymas. Įmonių pasirinkimo kriterijai. Išvados. Priedai (2).
  Finansai, kursinis darbas(53 puslapiai)
  2011-03-31
Puslapyje rodyti po