Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų kursiniai darbai

Finansų kursiniai darbai (373 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pensijų reforma Lietuvoje (3)

  Įvadas. Senatvės pensijų sistemos esmė ir klasifikavimas. Pensijų sistemos reforma Lietuvoje. Pensijų reformos būtinumas Lietuvoje. Pensijų reformos esmė. Reformos vykdymo eiga. Pensijų kaupimo fondų valdymo įvertinimas. Investicinės veiklos įvertinimas. Gaunama grąža. Naujosios pensijų sistemos tobulinimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-01-23
 • Pinigai ir ekonomika

  Įvadas. Pinigų samprata. Pinigai ir jų savybės. Pinigų funkcijos. Istorinė pinigų raida. Pinigai ir bankų veikla. Šiuolaikinių bankų veikla ir pinigai. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Pinigų pasiūla ir paklausa. Pinigų vertė. Pinigų pasiūla ir jos reguliavimas. Paklausa pinigams. Pinigų valdymas ir kontrolė. Pinigų srautų valdymas. Pinigų rinka ir jos kitimai. Monetarinė pinigų politika. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(54 puslapiai)
  2006-03-07
 • Pinigai ir jų cirkuliacija (2)

  Pinigų apibrėžimas ir raida. Kas yra pinigai? Atsiskaitymo priemonių raida. Kreditinių pinigų atsiradimas. Pinigų egzistavimo prielaidos. Šiuolaikinės pinigų reformos. Likvidumas. Pinigai ir kiti aktyvai. Banko pinigų sukūrimo mechanizmas. Pinigai egzistuojantys sąskaitose. Sandėrio sąskaitos. Sandėrio sąskaitų raida Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) ir Anglijoje. Bendros čekinių sąskaitų savybės. NOW ir ATS sąskaitos. Pinigų rinkos depozitinės sąskaitos (MMDA) ir bendrieji pinigų rinkos fondai (MMMF). Biudžeto sąskaitos. Depozitinės sąskaitos. Aukštas palūkanas uždirbančios čekinės sąskaitos. Terminuoti ir taupomieji indėliai. Čekinės knygutės taupomosios sąskaitos. Taupomųjų indėlių sertifikatai. Perduodami depozitų sertifikatai. Atviros terminuotos sąskaitos. Kreditinės ir debetinės kortelės. Lietuvos Banko pinigų politikos priemonių taikymo kryptys. Bendrosios nuostatos. Lietuvos banko pinigų politikos tikslai. Lietuvos Banko pinigų politikos priemonės. Privalomųjų atsargų reikalavimai. Skolinimosi galimybės Lietuvos banke. Atvirosios rinkos operacijos. Baigiamosios nuostatos. Požiūrio į šiuolaikines valiutų valdybas raida per dešimtį šio modelio gyvavimo metų Lietuvoje. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2005-12-11
 • Pinigai ir jų raida

  Pinigų apibrėžimas ir raida. Kas yra pinigai? Atsiskaitymo priemonių kilmė ir raida. Kreditinių pinigų atsiradimas. Pinigų egzistavimo prielaidos. Mokėjimo priemonės pasirinkimas. Mokėjimo poreikio nustatymas. Pagrindinės mokėjimo priemonių charakteristikos. Mokėjimo priemonės. Mokėjimai grynaisiais. Čekiai. Kreditiniai pervedimai. Tiesioginis debetas (direct debit). Mokėjimo kortelės. Mokėjimas paštu. Kitos mokėjimo priemonės. Elektroniniai pinigai. Elektroninių pinigų rūšys. Elektroninių pinigų paplitimas šiai dienai. Veiksniai, trukdantys elektroninių pinigų difuzijai. Veiksniai, skatinantys elektroninių pinigų paplitimą. Elektroninių pinigų ateitis.
  Finansai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-05-25
 • Pinigai Lietuvoje

  Įvadas. Bendrai apie pinigus. Barteriniai mainai. Pinigai – brangieji metalai ir popieriniai pinigai. Pinigų funkcijos. Pinigų savybės. Pinigų perkamoji galia. Pinigų paklausa ir pasiūla. Šiuolaikiniai pinigai. Lietuvos pinigai iki 1988 metų. Grivinos. Sidabro lazdelės, kapa. Grašiai. Monetos. Popieriniai pinigai. Pinigai nuo 1915 metų iki 1922 metų. Pinigų reformos. Osto pinigų cirkuliacijos įteisinimas. Kitų pinigų cirkuliacija. Pinigai nuo 1922 metų iki 1988 metų Savų pinigų sistemos kūrimas, euras. Lito idėja. Pasirengimas įvesti litą. Išėjimas iš rublio zonos ir talonų įvedimas. Euras – bendroji Europos Sąjungos (ES) valstybių valiuta. Lietuva ir euras. Išvados. Priedai.
  Finansai, kursinis darbas(41 puslapis)
  2006-03-24
 • Pinigų laikymo ir atsiskaitymų organizavimas įmonėje

  Įmonių finansų kursinis darbas. Įvadas. Literatūros apžvalga. Pinigų laikymo ir atsiskaitymų organizavimas įmonėje. Pinigų laikymo įmonės kasoje ir banke organizavimas. Atsiskaitymų organizavimas įmonėje. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2007-01-23
 • Pinigų laikymo ir atsiskaitymų organizavimas VĮ Šalčininkų miškų urėdijoje

  Žemės ūkio finansų kursinis darbas. Pinigų laikymo ir atsiskaitymų organizavimas VĮ Šalčininkų miškų urėdijoje. Įvadas. Literatūros apžvalga. Pinigų laikymo organizavimas ir tobulinimas. Pinigų laikymas kasoje. Pinigų laikymas banke. Atsiskaitymų organizavimas ir tobulinimas. Atsiskaitymų su pirkėjais ir tiekėjais organizavimas. Atsiskaitymų už žaliavinę medieną tvarka ir sąlygos. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2005-10-28
 • Pinigų pasiūlos reguliavimas (2)

  Pinigų pasiūlos reguliavimas. Ar tai yra Lietuvoje? Įvadas. Kas yra pinigų (monetarinė politika)? Kas sudaro monetarinę politiką? Monetarinės politikos tikslai. Monetarinės politikos problemų sprendimo būdai. Monetarinės politikos privalumai. Pinigų politikos ir iždo politikos derinimas. Monetarinės politikos įgyvendinimas. Centrinis bankas. Banko reikšmė. Tipiškos bankų paslaugos. Centrinio banko kilmė. Centrinio banko funkcijos ir tikslai. Valdymas ir struktūra. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Tarptautiniai ryšiai. Lietuvos bankas 1922–1940 metais. Lietuvos banko atkūrimas 1990 metais ir veikla iki šių dienų. Lietuvos centrinės bankininkystės ištakos. Centrinio banko vaidmuo ekonomikoje. Pinigų pasiūlos kontrolė. Pinigų ir kapitalo rinkų stabilizavimas. Paskutinis išteklių šaltinis. Mokėjimų mechanizmo palaikymas ir tobulinimas. Pinigų pasiūlos reguliavimo būdai. ARO (atvirosios rinkos operacijos). Atvirosios rinkos operacijų (ARO) rinkos galimas pavyzdys. Atvirosios rinkos operacijų (ARO) finansinės priemonės. Atvirosios rinkos operacijų (ARO) pinigų politikos priemonės. Diskonto norma. Diskonto politikos priemonės. Diskonto norma kiekybiškai. Privalomi rezervai. Pinigų pasiūlos politikos pranašumai ir trūkumai. Privalomosios atsargos ir pinigų multiplikatorius Privalomųjų atsargų norma, bazė, apskaičiavimas, laikymas, kompensavimas. Pinigų politika be privalomųjų atsargų. Valiutų valdybos sistema. Kas yra valiutų valdyba? Valiutų valdybos pajamos. Kur valiutų valdybos sistema yra tinkama? Valiutų valdybos istorija. Valiutų valdybos modelio privalumai. Valiutų valdybos sistemos trūkumai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2008-11-18
 • Pinigų plovimo prevencija

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti pinigų plovimo prielaidų atsiradimo priežastis, įvertinti esamų pinigų plovimo prevencijos priemonių efektyvumą. Pinigų plovimas. Pinigų plovimo kilmė ir samprata. Pinigų plovimo etapai. Pinigų plovimo metodai ir priemonės. Pinigų plovimo institucijos. Bankai. Ofšorinės kompanijos ir teritorijos. Įmonės Tarptautinės kovos su pinigų plovimu aspektai. Tarptautinės organizacijos. Pinigų plovimo prevencijos priemonės. Pinigų plovimo prevencija Lietuvoje. Pinigų plovimo prielaidos. Pinigų plovimo prevenciją reglamentuojantys norminiai aktai. Už pinigų plovimo prevenciją atsakingos institucijos ir jų pareigos. Pinigų plovimo prevencija kredito įstaigose. Pinigų plovimo prevencijos priemonės kredito įstaigose. Kliento tapatybės nustatymo tvarka. Informacijos pateikimas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-11-13
 • Pinigų samprata, atsiradimas, raida ir pagrindinės savybės

  Įvadas. Pinigų istorinė raida. Pirmieji pinigai. Pirmykštės monetos. Pinigų ryšys su auksu. Pinigų apibrėžimas ir jų funkcijos. Mainų tarpininko funkcija. Vertės mato ir būsimų mokėjimų priemonės funkcija. Kaupimo priemonės funkcija. Kapitalo judėjimo tarpininko funkcija. Bankų pinigai. Čekiai. Kredito kortelės. Pinigų paklausa. Valiutos kursas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-05-02
 • Planuojamos veiklos pelningumo prognozė (3)

  Įvadas. Planuojamų pagaminti gatavų gaminių skaičius. Įrengimų skaičius ir jų apkrovimas. Įmonės darbuotojų skaičius. Medžiagų poreikis produkcijai pagaminti. Išlaidos medžiagoms produkcijai pagaminti. Einamosios ir draustinės medžiagų atsargos. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos. Visos gamybinės programos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų darbo apmokėjimas ir įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Gamybinių patalpų plotas. Medžiagų sandėlio plotas. Bendras įmonės patalpų plotas. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Netiesioginės gamybos išlaidos. Planuojamos pagaminti produkcijos ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Vieno gaminio komercinė savikaina. Gaminių pelningumas. Planuojamos pardavimo pajamos. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas. Įmonės pardavimo pelningumas. Nenuostolingų pardavimų mastas.
  Finansai, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2007-06-16
 • Planuojamos veiklos pelningumo prognozė: baldų pramonė UAB "Ąžuolynas"

  Įvadas. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. Medžiagų poreikis ir išlaidos produkcijai pagaminti. Vieno darbininko naudingas (efektyvus) darbo laikas ir įmonės darbuotojų skaičius. Pagrindinių darbininkų (vienetininkų) darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Planuojamos pagaminti produkcijos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo užmokestis ir įmoka socialiniam draudimui. Administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis ir įmoka socialiniam draudimui. Vieno darbuotojo ir vieno pagrindinio darbininko vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Patalpų nuomos išlaidos. Pagalbinių medžiagų išlaidos įrengimų ir patalpų priežiūrai. Netiesioginės gamybos išlaidos. Planuojamos pagaminti produkcijos ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Atskirų gaminių gamybinės savikainos struktūra (procentais). Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Vieno gaminio komercinė savikaina. Atskirų gaminių pelningumas. Planuojamos pardavimo pajamos. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimo pelningumas. Nenuostolingų pardavimų mastas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2007-06-16
 • Planuojamos veiklos pelningumo prognozė: baldų pramonė UAB "Ąžuolynas" (2)

  Įvadas. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. Medžiagų poreikis ir išlaidos produkcijai pagaminti. Vieno darbininko naudingas darbo laikas ir įmonės darbuotojų skaičius. Pagrindinių darbininkų (vienetininkų) darbo užmokestis ir įmokos į socialinį draudimą. Planuojamos pagaminti produkcijos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo užmokestis ir įmokos į socialinį draudimą. Administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis ir įmokos į socialinį draudimą. Vieno darbuotojo ir vieno pagrindinio darbininko vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Patalpų nuomos išlaidos. Pagalbinių medžiagų išlaidos įrengimų ir patalpų priežiūrai. Netiesioginės gamybos išlaidos. Planuojamos pagaminti produkcijos ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Atskirų gaminių gamybinės savikainos struktūra (procentais). Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Vieno gaminio komercinė savikaina. Atskirų gaminių pelningumas. Planuojamos pardavimo pajamos. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimo pelningumas. Nenuostolingų pardavimų mastas. Išvados ir siūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-06-16
 • Prekybos Lietuvos nacionalinėje vertybinių popierių biržoje tendencijos ir jų rodiklių dinamikos analizė

  Lietuvos nacionalinės vertybinių popierių birža. Lietuvos nacionalinės vertybinių popierių biržos samprata. Lietuvos Nacionalinės vertybinių popierių biržos istorija. Vertybiniai popieriai ir jų rūšys. Akcijos. Vardinės akcijos. Pareikštinės. Akcijos. Privilegijuotosios akcijos. Paprastosios akcijos. Obligacijos. LITIN indeksai ir jų skaičiavimo taisyklės. Metodologinis pagrindas. Akcijų kapitalizuotų kainų indeksų LITIN ir LITIN-G skaičiavimo metodika. Oficialaus sąrašo akcijų indeksas LITIN. Einamojo prekybos sąrašo akcijų indeksas LITIN-A. Visų listinguotų akcijų indeksas LITIN-G. Indekso bazės sudėties administravimas. Akcijų skaičiaus pakeitimai indekso bazėje. NVPB prekyba vertybiniais popieriais. Vyriausybės vertybinių popierių prekyba NVPB. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2005-11-02
 • Prekybos įmonės finansinės būklės vertinimas

  Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti prekybos įmonių finansines būkles. Prekybos įmonių veikla. Prekybos samprata, sritis ir rūšys. Mažmeninės prekybos įmonės. Didmeninės prekybos įmonės. Prekybos įmonių veikla. Prekių pirkimas. Atsargų sudarymas. Prekių realizavimas. Įmonių finansų analizė. Įmonių finansų analizės samprata. Finansinės ataskaitos. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Finansinės analizės rūšys. Įmonės finansinės būklės vertinimo struktūra. Prekybinio sektoriaus rezultatai. Prekybinės įmonės finansinės būklės įvertinimas. Pelno (nuostolio) ataskaitos ir veiklos analizė. Horizontali, vertikali ir veiklos pelningumo rodiklių analizė. Pardavimų, savikainos ir pelno struktūrų analizė. Balanso ir finansinių rodiklių analizė. Turto analizė. Nuosavybės ir įsipareigojimų analizė. Finansinių rodiklių analizė, palyginimas su sektoriaus vidurkiu. Vertinimo išvados. Išvados. Priedai (3).
  Finansai, kursinis darbas(47 puslapiai)
  2009-11-27
 • Prekybos skolos. Kontraktai

  Įvadas. Prekybos skolų atsiradimo būdai. Trumpalaikių skolų atsiradimo būdai. Trumpalaikės skolos. Finansavimas panaudojant vekselius. Faktoringas ir sąskaitų diskontavimas. Banko indėlis. Einamieji įsipareigojimai. Kreditiniai įsipareigojimai. Trumpalaikis turtas. Prekybinių kontraktų sudarymo metodai. Kontrakto samprata ir kontrakto subjektai. Pirkimo-pardavimo kontraktas. Pirkimo – pardavimo kontraktų rūšys ir ypatumai. Vienkartinio tiekimo kontraktai. Kontraktai komplektiniams įrengimams tiekti. Kontrakto turinys. Kontrakto įvadinė dalis. Kontrakto dalykas ir objektas. Prekybinių kontraktų vykdymo kontrolė. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-10-04
 • Prekių paklausos numatymo būdai: esmė ir palyginimas

  Įvadas. Prekių paklausa. Paklausa. Paklausą lemiantys veiksniai. Prekės. Kitų prekių kainos ir jų kitimas. Paklausos elastingumas. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu. Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu. Vartotojų elgsena. Vartotojų pasirinkimas. Prekių paklausos numatymo būdai. Formali numatymo struktūra. Paprasčiausi numatymo būdai. Prekių paklausos sezoniškumas. Įmonių "X" ir "Y" prekių numatymo palyginimas. Įmonės "X" veikla. Įmonės "Y" veikla. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-09-22
 • Privačių asmenų turtas

  Įvadas. Privačioji bankininkystė. Privačios bankininkystės užuomazgos Lietuvoje. Turtas. Turto rūšys. Turto likvidumas. Asmeninis turtas įvairiais gyvenimo etapais. Asmeninio turto valdymas. Asmeninio turto valdymo funkcijos. Asmeninio turto valdymo veiksniai. Investicinio portfelio formavimas ir valdymas. Išvados. Summary.
  Finansai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-10-23
 • Privalomas sveikatos draudimas Lietuvoje (praktika, problemos, perspektyvos)

  Įvadas. Sveikatos draudimas Lietuvoje. Draudimo sąvokos esmė. Draudimo formos. Privalomojo sveikatos draudimo Lietuvoje praktika. Savanoriškasis sveikatos draudimas. Privalomo sveikatos draudimo Lietuvoje problemos ir perspektyvos. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-12-17
 • Produkcijos gamybos ir realizavimo išlaidos (sąnaudos), pajamos (įplaukos), pelnas (pajamos), jų apskaičiavimas ir paskirstymas

  Įmonės finansų kursinis darbas. "N" įmonės produkcijos gamybos ir realizavimo išlaidos (sąnaudos), pajamos (įplaukos), pelnas (pajamos), jų apskaičiavimas ir paskirstymas. Įvadas. Literatūros apžvalga. Produkcijos gamybos ir realizavimo pajamos. Pajamų pripažinimas. Produkcijos gamybos ir realizavimo sąnaudos. Sąnaudų pripažinimas. Finansinis rezultatas, jo apskaičiavimas ir paskirstymas. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-02-10
Puslapyje rodyti po